Quyết định 75/TTg về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Đăng kiểm Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 75/TTG NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 1997 VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 22/CP, ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Cục Đăng kiểm Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành về đăng kiểm an toàn kỹ thuật và chứng nhận chất lượng hàng hoá các loại phương tiện và thiết bị giao thông vận tải đường biển, đường bộ, đường sắt, đương thuỷ nội địa, giàn khoan biển, công trình nổi, phương tiện nổi và một số thiết bị liên quan đến an toàn trong ngành giao thông vận tải.

Cục Đăng kiểm Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Cục Đăng kiểm Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Việt Nam Register, viết tắt là VR.

 

Điều 2.- Cục Đăng kiểm Việt Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau đây:

1. Xây dựng, tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về đăng kiểm an toàn kỹ thuật và chứng nhận chất lượng hàng hoá các loại phương tiện và thiết bị về giao thông vận tải đường biển, đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, giàn khoan biển, công trình nổi, phương tiện nổi, và một số thiết bị liên quan đến an toàn trong ngành giao thông vận tải trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, và tổ chức chỉ đạo thực hiện các vấn đề nói trên sau khi được Bộ Giao thông vận tải hoặc cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Tổ chức thực hiện việc đăng kiểm an toàn kỹ thuật sau đây:

a) Đăng kiểm tầu biển tại Việt Nam theo nội dung quy định tại Quyết định số 203/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ về đăng kiểm tầu biển tại Việt Nam.

b) Phương tiện và thiết bị giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, thiết bị nâng hàng từ 1 tấn trở lên theo quy định của Chính phủ và phân công của Bộ Giao thông vận tải.

c) Dàn khoan biển và thiết bị dàn khoan biển.

d) Công trình nổi và phương tiện nổi.

e) Nồi hơi và thiết bị chịu áp lực sử dụng trên phương tiện giao thông vận tải.

f) Các loại Công ten nơ được sử dụng trong ngành giao thông vận tải.

3. Thực hiện một số nhiệm vụ sau đây theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ Giao thông vận tải:

a) Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án thiết kế kỹ thuật để chế tạo, lặp ráp, cải tạo các phương tiện vận tải, dàn khoan biển và các hệ thống, thiết bị có liên quan.

b) Kiểm tra kỹ thuật việc chế tạo, lắp ráp, cải tạo, sửa chữa, trong việc sử dụng, xuất nhập khẩu các loại phương tiện và thiết bị vận tải, dàn khoan biển.

c) Cấp thu hồi các giấy chứng nhận: đăng kiểm viên, chất lượng hàng hoá, an toàn kỹ thuật, cấp kỹ thuật các phương tiện vận tải thuộc trách nhiệm của Cục và theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho các hệ thống quản lý an toàn kỹ thuật của các doanh nghiệp có sản phẩm thuộc phạm vi kiểm tra kỹ thuật của Cục theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế có liên quan (ISM code) mà Việt Nam tham gia.

4. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành luật pháp, chính sách về công tác đăng kiểm an toàn kỹ thuật, chất lượng hàng hoá phương tiện giao thông vận tải, và tham gia việc giám định về mặt kỹ thuật các sự cố, tai nạn do phương tiện vận tải gây ra.

5. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác đăng kiểm và việc hợp tác quốc tế về lĩnh vực đăng kiểm.

6. Tổ chức thu các loại phí, lệ phí đăng kiểm theo quy định.

7. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản của cục theo đúng quy định của Nhà nước. Tổ chức việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về đăng kiểm cho cán bộ, viên chức thuộc Cục Đăng kiểm quản lý.

 

Điều 3.- Tổ chức bộ máy Cục Đăng kiểm Việt Nam gồm có:

1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Cục trưởng, các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm.

2. Các tổ chức chuyên môn giúp việc Cục trưởng gồm có Văn phòng Cục và các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ, các chi Cục và cơ sở đăng kiểm chuyên ngành theo khu vực do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định.

 

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quản lý công tác đăng kiểm của Bộ và Quyết định này quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

 

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cở quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 75/TTg

Quyết định 75/TTg về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:75/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Đức Lương
Ngày ban hành:03/02/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 75/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 75-TTg
Hanoi, February 03, 1997
 
DECISION
ON THE TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE VIETNAM REGISTRATION AND INSPECTION DEPARTMENT
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No.22-CP of March 22, 1994 of the Government on the tasks, powers, State
management responsibilities and organizational structure of the Ministry of Communications and Transport;
At the proposals of the Minister of Communications and Transport and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECIDES:
Article 1.- The Vietnam Registration and Inspection Department is attached to the Ministry of Communications and Transport and shall assist the Minister of Communications and Transport to perform the function of specialized management over registration and inspection of technical safety and certification of the quality of the equipment and means of marine, land, railway, internal waterway communications and transport, offshore rigs, floating structures and facilities and a number of equipment related to communications and transport safety.
The Vietnam Registration and Inspection Department has the legal status, its own seal, its bank account and its head office located in Hanoi city.
The Vietnam Registration and Inspection Department has its transaction name of Vietnam Register, VR for short.
Article 2.- The Vietnam Registration and Inspection Department has the following main tasks and powers:
1. To elaborate and participate in the elaboration of legal documents, policies, regimes, regulations, economic and technical norms regarding the registration and inspection of technical safety and certification of the goods quality of equipment and means of marine, land, railway, internal waterway communications and transport, offshore rigs, floating structures and facilities and other equipment related to the safety of communications and transport which shall be submitted to the Minister of Communications and Transport for promulgation according to his/her jurisdiction or to be submitted by the Ministry of Communications and Transport to the Prime Minister for decision. The Department shall organize the implementation of the above-said issues after they are promulgated by the Ministry of Communications and Transport or the competent authority.
2. To organize the registration and inspection of technical safety, as follows:
a/ Registration and inspection of ships in Vietnam in accordance with the provisions of Decision No.203-TTg of December 28, 1992 of the Prime Minister on ship registration and inspection in Vietnam.
b/ Means and equipment for land, railway, internal waterway communications and transport and equipment for lifting cargo of 1 tone or more, according to the Governments provisions and assignment of the Ministry of Communications and Transport.
c/ Offshore rigs and accompanying equipment.
d/ Floating structures and facilities.
e/ Steamers and pressurized equipment fixed on communications and transport at means.
f/ Containers of various kinds used in the communications and transport service.
3. To perform the following tasks as provided for by law and assigned by the Ministry of Communications and Transport:
a/ To assess or participate in the assessment of projects on technical designs for the manufacture, assembly and improvement of transport means, offshore rigs and related systems and equipment.
b/ To conduct technical inspection of the manufacture, assembly, improvement, repair, use, import and export of communications and transport means and equipment, offshore rigs.
c/ To grant and withdraw certificates: registrar-inspector, product quality, technical safety and properties of communications and transport means according to the Departments responsibility and the provisions of the Vietnamese law and international treaties which Vietnam has acceded to.
To inspect and grant certificates of technical safety-control systems to those enterprises the products of which are subject to the technical inspection by the Department in accordance with the provisions of Vietnamese law and related international laws (ISM Code) which Vietnam has acceded to.
4. To inspect and examine the observance of laws and policies on the registration and inspection of technical safety, product quality of communications and transport means and participate in the technical assessment of incidents and accidents caused by transport means.
5. To organize the application of technical and technological advances to the registration and inspection as well as international cooperation in the registration and inspection field.
6. To organize the collection of charges and registration and inspection fees.
7. To manage the Departments organizational apparatus, its personnel and properties in accordance with the provisions of the State. To organize the training and fostering of officials and employees of the Department in registration and inspection skills.
Article 3.- The organizational structure of the Vietnam Registration and Inspection Department comprises:
1. The Head and Deputy Heads assisting the Head. The Head shall be answerable to the Minister of Communications and Transport for all the Departments activities. The Deputy Heads shall take responsibility before the Head for their assigned tasks.
The Heads and Deputy Heads of the Department shall be appointed or dismissed by the Minister of Communications and Transport.
2. The specialized organizations to assist the Department Head include the Office of the Department and specialized sections, boards, its branches, regional specialized registration and inspection services which shall be decided by the Minister of Communications and Transport.
Article 4.- The Minister of Communications and Transport shall, basing himself on the Ministrys functions and tasks of the management of the registration and inspection and this Decision, issue detailed provisions on the tasks, powers and organizational structure of the Vietnam Registration and Inspection Department.
Article 5.- This Decision takes effect from the date of its signing for promulgation. The earlier provisions which are contrary to this Decision are now annulled.
The Minister of Communications and Transport, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government, the President of the Peoples Committee of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Duc Luong
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 75/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi