Quyết định 121/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 121/1999/QĐ-BTC

NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

- Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà sát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch tổng rà sát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong năm 1997-1998;

- Căn cứ Nghị định số 178-CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ban Tài chính  ban hành đến ngày 30 tháng 4 năm 1998 đã hết hiệu lực thi hành gồm 759 văn bản (Có danh mục kèm theo).
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Bé Tµi chÝnh                                                                                                          MÉu sè 2 Danh mục Văn bản hết hiệu lực, đã bị bãi bỏ hoặc đã được thay thế do Bộ Tài chính ban hành đến ngày 30 tháng 4 năm 1998    (Kèm theo Quyết định số 121/1999/QĐ-BTC ngày 1 tháng 10 năm 1999)

STT

 

Hình thức văn bản

 

Số văn bản

 

Ngày ban          hành

 

Trích yếu nội dung

 

1

 

2

 

3

 

 

5

 

I. LĨNH VỰC THUẾ

1

 

Thông tư

 

46/TC/TNN

 

12-02-1997

 

Về việc thi hành chính sách thuế nông nghiệp đối với đất trồng cây công ngiệp dài ngày và cây ăn trái

 

2

 

Thông tư

 

12TC/TNN

 

07-11-1977

 

Hướng dẫn thi hành chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp ở các tỉnh thành phố phía bắc.

 

3

 

Thông tư

 

226CT/TNN

 

22-07-1978

 

Hướng dẫn biện pháp tính thuế, nộp thuế và miễn giảm thuế nông nghiệp đối với hợp tác xã sản xuất nông nghiệp miền Nam.

 

4

 

Thông tư

 

21CT/TNN

 

04-11-1978

 

Thi hành chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp vùng mất mùa do bão lụt

 

5

 

Thông tư

 

24TC/TNN

 

26-12-1978

 

Về việc kiện toàn Ban thuế nông nghiệp ở các xã thuộc tỉnh, thành phố miền Nam.

 

6

 

Thông tư

 

10TC/TNN

 

04-09-1979

 

Thu thuế đối với các tổ chức, tập thể lương y nuôi trồng, chế biến dược liệu theo Nghị quyết số 266/CP của Hội đồng  Bộ trưởng

 

7

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

270 TC/QĐ/TCCB

 

08-12-1980

 

Về tổ chức bộ máy Cục thuế công thương nghiệp.

 

8

 

Thông tư

 

28/TC/TNN

 

27-10-1981

 

Hướng dẫn việc xác định sản lượng tính thuế ruộng 1 vụ chuyển thành hai vụ

 

9

 

Thông tư

 

11TC/TNN

 

31-03-1993

 

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về Thuế nông nghiệp

 

10

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

66/TC/TNN

 

05-07-1983

 

Quy định tạm thời diện tích đất ở được miễn thuế nông nghiệp

 

11

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

258
TC/QĐ/TCCB

 

06-10-1983

 

Về việc tổ chức bộ máy Cục thu Quốc doanh thuộc Bộ Tài chính

 

12

 

Thông tư

 

31-TC/TQD

 

06-10-1983

 

Hướng dẫn về chức trách, nhiệm vụ tổ chức bộ máy thu Quốc doanh và quản lý tài chính

 

13

 

Thông tư

 

49-TC/TNN

 

31-12-1983

 

Quy định về tổ chức bộ máy thuế nông nghiệp ở cơ quan tài chính các cấp

 

14

 

Thông tư

 

50/TNN

 

31-12-1983

 

Chế độ thưởng lập, sử dụng khen thưởng thuế nông nghiệp.

 

15

 

Thông tư

 

14/TNN

 

21-03-1984

 

Quy định số lượng cán bộ Ban thuế nông nghiệp xã và Chế độ trợ cấp cán bộ thuế xã

 

16

 

Thông tư

 

2TC/TNN

 

01-02-1985

 

Hướng dẫn việc giảm miễn thuế nông nghiệp đối với hộ thương binh liệt sỹ đời sống có nhiều khó khăn

 

17

 

Thông tư

 

35/TC/TNN

 

28-10-1986

 

Hướng dẫn tổ chức thu nộp thuế nông nghiệp bằng hiện vật nông sản

 

18

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

442-TC/TCCB

 

31-12-1986

 

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cục thuế công thương nghiệp

 

19

 

Thông tư

 

31/TC/CTN

 

15-05-1987

 

Quy định xử lý đối với trường hợp mất chứng từ Thuế Công thương nghiệp

 

20

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

275 TC/TCT

 

31-08-1987

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v thống nhát phát hành quản lý và sử dụng vé phạt tiền, biên lai thu tiền phạt trong việc xử phạt bằng biện pháp hành chính các hành vi vi phạm pháp luật

 

21

 

Thông tư

 

75/TC/CTN

 

29-12-1987

 

Thi hành Nghị định số 222/HĐBT ngày 5/12/87 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư.

 

22

 

Thông tư

 

05TC/TCT

 

03-02-1988

 

Hướng dẫn Nghị định số 09/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng về thuế sát sinh

 

23

 

Thông tư

 

04-TC/TCCB

 

03-03-1989

 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 156-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức bộ máy thu Quốc doanh và thuế ở cơ quan tài chính các cấp

 

24

 

Thông tư

 

06 TC/CTN

 

16-03-1989

 

Hướng dẫn việc thu nộp thuế đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

 

25

 

Thông tư

 

09 TC/TNN

 

20-04-1989

 

Hướng dẫn tổ chức thu nộp, thanh toán quản lý và sử dụng thóc thuế nông nghiệp

 

26

 

Thông tư

 

10-TC/CTN

 

20-04-1989

 

Chế độ thu khai thác vàng từ lòng đất thuộc khu vực tập thể, cá thể

 

27

 

Thông tư

 

17 TC/TCĐN

 

23-05-1989

 

Thu nộp lệ phí xét đơn và lệ phí kinh doanh của các trường hợp có vốn nước ngoài đầu tư.

 

28

 

Thông tư

 

19 TC/CTN

 

05-06-1989

 

Quản lý thu thuế cơ sở kinh tế của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

 

29

 

Thông tư

 

20 TC/CTN

 

06-06-1989

 

Thi hành Pháp lệnh và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng sửa đổi bổ sung một số điều Pháp lệnh và thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá

 

30

 

Thông tư

 

21 TC/TNN

 

14-06-1989

 

Hướng dẫn về thanh toán nợ thuế nông nghiệp và nợ thóc hợp đồng kinh tế hai chiều.

 

31

 

Thông tư

 

23 TC/TNN

 

17-06-1989

 

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 52 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế nông nghiệp.

 

32

 

Thông tư

 

61 TC/TNN

 

22-12-1989

 

Hướng dẫn thu thuế nông nghiệp bằng tiền

 

33

 

Thông tư

 

61 TC/TCT

 

01-03-1990

 

Quy định về điều chỉnh hạng đất tính thuế nông nghiệp các năm 1990 đến 1994

 

34

 

Thông tư

 

16TC/TCT

 

13-03-1990

 

Hướng dẫn thi hành Nghị định 61/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

 

35

 

Thông tư

 

18 TC/TCT

 

17-03-1990

 

Hướng dẫn thi hành... về việc miễn thuế nông nghiệp 1 năm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

36

 

Thông tư

 

23 TC/TCT

 

26-05-1990

 

Hướng dẫn tính thuế, lập bộ thuế và thu thuế nông nghiệp đối với các Công ty cao su

 

37

 

Thông tư

 

43TC/TCT

 

26-09-1990

 

Hướng dẫn cụ thể chính sách thuế nông nghiệp đối với việc phát triển kinh tế xã hội miền núi

 

38

 

Thông tư

 

45TC/TCT

 

04-10-1990

 

Hướng dẫn thi hành Luật thuế doanh thu

 

39

 

Thông tư

 

47TC/TCT

 

04-10-1990

 

Hướng dẫn thi hành Luật thuế lợi tức

 

40

 

Thông tư

 

46TC/TCT

 

04-10-1990

 

Hướng dẫn thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

 

41

 

Thông tư

 

52TC/TCT

 

08-11-1990

 

Hướng dẫn thi hành thuế suất thuế lợi tức bổ sung.

 

42

 

Thông tư

 

56/TC/TCT

 

23-11-1990

 

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thuế nông nghiệp đối với nông trường, lâm trường và trạm trại quốc doanh

 

43

 

Thông tư

 

60TC/TCT

 

05-12-1990

 

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 390/HĐBT ngày 10/11/1990

 

44

 

Thông tư

 

13TC/TCT

 

28-02-1991

 

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/HĐBT ngày 24/1/1991 của Hội đồng  Bộ trưởng

 

45

 

Thông tư

 

13TC/TCT

 

28-02-1991

 

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/HĐBT ngày 24/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thu sử dụng vốn

 

46

 

Thông tư

 

22TC/TCT

 

22-04-1991

 

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

 

47

 

Thông tư

 

23TC/TCT

 

23-04-1991

 

Hướng dẫn thi hành chính sách thuế đối với hoạt động nuôi trồng thuỷ sản.

 

48

 

Thông tư

 

24/TC/TCT

 

24-04-1991

 

Hướng dẫn thi hành Chỉ thị 79/CT về việc thực hiện nghiêm túc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

 

49

 

Thông tư

 

43TC/TCT

 

13-08-1991

 

Hướng dẫn thi hành Quyết định 203HĐBT ngày 29/6/91 thuế doanh thu, lợi tức, tiêu thụ đặc biệt.

 

50

 

Thông tư

 

54TC/TCT

 

01-10-1991

 

Hướng dẫn thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại Liên doanh dầu khí Việt - Xô

 

51

 

Thông tư

 

55/TC/TCT/TT

 

01-10-1991

 

Hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế áp dụng với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật đầu tư nước ngoài.

 

52

 

Thông tư

 

59TC/TCT

 

02-11-1991

 

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 325/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt

 

53

 

Thông tư

 

60TC/TCT

 

02-11-1991

 

Hướng dẫn thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại các tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam do Cục phục vụ ngoại giao đoàn quản lý

 

54

 

Thông tư

 

61/TC/TCT

 

08-11-1991

 

Hướng dẫn thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân và công ty

 

55

 

Thông tư

 

64/TC/TCT

 

12-11-1991

 

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết 473/NQ-HĐNN8 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 326/HĐBT ngày 19/10/91 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế môn bài

 

56

 

Thông tư

 

70/TC/TCT

 

29-11-1991

 

Hướng dẫn bổ sung việc thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân, công ty.

 

57

 

Thông tư

 

73TC/TCT

 

10-12-1991

 

Hướng dẫn thi hành... về công tác thuế nông nghiệp cuối năm 1991 và năm 1992

 

58

 

Thông tư

 

06 TC/TCT

 

26-03-1992

 

Hướng dẫn thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ Việt Nam làm việc tại các tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam

 

59

 

Thông tư

 

07 TC/TCT

 

30-03-1992

 

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu phụ nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh trong các hợp đồng chia sản phẩm dầu khí tại Việt Nam

 

60

 

Thông tư

 

10 TC/TCT

 

14-04-1992

 

Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh các mức bằng tiền trong biểu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

 

61

 

Thông tư

 

21 TC/TCT

 

18-06-1992

 

Hướng dẫn Thi thành Nghị định số 29/HĐBT về lập sổ bộ thuế và thu thuế nông nghiệp đến hộ nông dân.

 

62

 

Thông tư

 

30 TC/TCT

 

18-07-1992

 

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài

 

63

 

Thông tư

 

35/TC/TCT

 

31-07-1992

 

Hướng dẫn chi thiết thi hành Nghị định số 52/HĐBT và Nghị định số 19/HĐBT về giảm thuế miễn thuế nông nghiệp.

 

64

 

Thông tư

 

51 TC/TCT

 

01-10-1992

 

Hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuế mặt đất, mặt nước, mặt biển tại Quyết định số 210a TC/VP ngày 01/4/1990 của Bộ Tài chính

 

65

 

Thông tư

 

53TC/TCT

 

06-10-1992

 

Hướng dẫn về giá thu thuế nông nghiệp bằng tiền thay thóc và các nông sản khác

 

66

 

Thông tư

 

58TC/TCT

 

14-10-1992

 

Hướng dẫn thi hành chính sách thuế đối với các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp nông công nghiệp Nhà nước

 

67

 

Thông tư

 

59TC/TCT

 

15-10-1992

 

Chứng từ hợp lệ kèm theo hàng nhập khẩu lưu thông trên thị trường nội địa

 

68

 

Thông tư

 

89TC/TCT

 

31-12-1992

 

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 110 TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

69

 

Thông tư

 

07 TC/TCT

 

19-01-1993

 

Hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ tài chính của các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

70

 

Thông tư

 

11TC/TCT

 

24-02-1993

 

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 01/CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

 

71

 

Thông tư

 

29 TC/TCT

 

01-04-1993

 

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 32 NQ/UBTVQH9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 16/CP ngày 23/3/1993 của Chính phủ

 

72

 

Thông tư

 

35TC/TCT

 

04-05-1993

 

Hướng dẫn xử lý nợ thuế nông nghiệp 2 năm 1989-1990

 

73

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

326 TC/QĐ/TCT

 

02-06-1993

 

Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

 

74

 

Thông tư

 

48 TC/TCT

 

30-06-1993

 

Hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế suất thuế lợi tức và về miễn giảm thuế lợi tức đối với các dự án đầu tư nước ngoài

 

75

 

Thông tư

 

51 TC/TCT

 

03-07-1993

 

Hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế áp dụng với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật đầu tư nước ngoài.

 

76

 

Thông tư

 

71TC/TCT

 

25-08-1993

 

Sửa đổi bổ sung Thông tư số 29 TC/TCT ngày 1/4/1993 của Bộ Tài chính

 

77

 

Thông tư

 

73A-TC/TCT

 

30-08-1993

 

Quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thuế doanh thu.

 

78

 

Thông tư

 

74A TC/TCT

 

31-08-1993

 

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 56/CP của Chính phủ về thuế tiêu thụ đặc biệt

 

79

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

718 CT/TCT/QĐ

 

21-10-1993

 

Sửa Bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

 

80

 

Thông tư

 

88 TC/TCT

 

08-11-1993

 

Bổ sung xử lý hàng hoá lưu thông trên thị trường không có đủ hồ sơ chứng minh được cơ quan thuế quản lý.

 

81

 

Thông tư

 

90 TC/TCT

 

10-11-1993

 

Hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

 

82

 

Thông tư

 

11 TC/TCT

 

22-02-1994

 

Bổ sung quy định tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển của các dự án tìm kiếm thăm dò khoáng sản Thông tư số 102TC/TCT ngày 10/11/1993 về chính sách thuế các ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng Nhà nước tại Việt Nam

 

83

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

353 TC/TCT/QĐ

 

22-04-1994

 

Sửa Bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

 

84

 

Thông tư

 

47TC/TCT

 

01-06-1994

 

Xét miễn thuế nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

85

 

Thông tư

 

52TC/TCT

 

15-06-1994

 

Phạt chậm nộp thuế xuất nhập khẩu

 

86

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

623 TC/TCT/QĐ

 

23-07-1994

 

Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

 

87

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

624 TC/TCT/QĐ

 

26-07-1994

 

Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

 

88

 

Thông tư

 

73TC/TCT

 

01-09-1994

 

Hướng dẫn thực hiện Điều 4 Quyết định số 280 TTg về Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 

89

 

Thông tư

 

79TC/TCT

 

01-10-1994

 

Chế độ chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên đường

 

90

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

1104
TC/TCT-QĐ

 

04-11-1994

 

Bãi bỏ mục d, điểm 1 Phần III Thông Thông tư 11/TC/TCT ngày 22-2-1994 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính thuế

 

91

 

Thông tư

 

99TC/TCT

 

21-11-1994

 

Thi hành Nghị định 180/CP ngày 7/11/1994 của Chính phủ về thuế môn bài

 

92

 

Thông tư

 

102 TC/TCT

 

30-11-1994

 

Hướng dẫn việc xử lý xe hai bánh gắn máy nhập khẩu trái phép vào Việt Nam

 

93

 

Thông tư

 

114 TC/TCT

 

16-12-1994

 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 182/CP ngày 10/11/1994 của Chính phủ về thuế doanh thu

 

94

 

Thông tư

 

09 TC/TCT

 

24-01-1995

 

Xử lý nợ đọng thuế, nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

 

95

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

143 TC/TCT/QĐ

 

23-02-1995

 

Sửa Bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

 

96

 

Thông tư

 

20 TC/TCT

 

16-03-1995

 

Xét miễn thuế  nhập khẩu đối với hình thức đầu tư nước ngoài

 

97

 

Thông tư

 

23TC/TCT

 

21-03-1995

 

Xử lý xe ô tô, xe hai bánh nhập khẩu trái phép trong quân đội

 

98

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

234 TC/TCT/QĐ

 

29-03-1995

 

Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

 

99

 

Thông tư

 

27/TC/TCT

 

30-03-1995

 

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/CP ngày 20-01-1995 của Chính phủ về thuế thu nhập cao

 

100

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

317
TC/ TCT/QĐ

 

15-04-1995

 

Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế  nhập khẩu

 

101

 

Thông tư

 

40 TC/TCT

 

25-05-1995

 

Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư 73A TC/TCT của Bộ Tài chính

 

102

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

904 TC/TCT/QĐ

 

15-08-1995

 

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

 

103

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

1036 TC/TCT/QĐ

 

23-09-1995

 

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

 

104

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

1081
TC/TCT/QĐ

 

11-10-1995

 

Sửa Biểu  biểu thuế xuất nhập khẩu

 

105

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

1187
TC/TCT/QĐ

 

20-11-1995

 

Sửa bảng giá tối thiểu tại cửa khẩu tính thuế nhập khẩu

 

106

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

1324
TC/TCT/QĐ

 

21-12-1995

 

Sửa Biểu  biểu thuế xuất nhập khẩu

 

107

 

Thông tư

 

94/TC/TCT

 

22-12-1995

 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét miễn, giảm thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

 

108

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

1400 TC/TCT/QĐ

 

29-12-1995

 

Sửa Bảng giá tối thiểu ở cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

 

109

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

397
TC/TCT/QĐ

 

19-04-1996

 

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

 

110

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

659A
TC/TCT/QĐ

 

25-07-1996

 

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

 

111

 

Thông tư

 

45/TC-TCT

 

01-08-1996

 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/ 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

 

112

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

684
TC/TCT/QĐ

 

08-09-1996

 

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

 

113

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

856 TC/TCT/QĐ

 

11-09-1996

 

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

 

114

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

975 TC/TCT/QĐ

 

29-10-1996

 

Sửa bảng giá tối thiểu ở cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

 

115

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

542
TC/TCT/QĐ

 

06-12-1996

 

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

 

116

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

320 TC/TCT/QĐ

 

05-07-1997

 

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

 

117

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

590 TC/TCT/QĐ

 

15-08-1997

 

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

 

118

 

Thông tư

 

88/1997/
TT-BTC

 

17-12-1997

 

Thuế suất xuất khẩu gạo ở các tỉnh phía bắc

 

119

 

Thông tư

 

92/1997/
TT/BTC

 

25-12-1997

 

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 73/TC/TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

 

120

 

Thông tư

 

13/1998/
TT-BTC

 

05-02-1998

 

Hướng dẫn phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào ngân sách Nhà nước

 

121

 

Thông tư

 

37/1998/
TT-BTC

 

28-03-1998

 

Hướng dẫn phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước

 

II. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

122

 

Thông tư

 

14-TC/HCVX

 

10-08-1976

 

Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước đi công tác trong nước

 

123

 

Thông tư

 

13-TC/HCVX

 

18-11-1997

 

Về việc giải quyết kinh phí cho công tác cải tạo Xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh phía Nam

 

124

 

Thông tư

 

2-TC/HCVX

 

04-03-1978

 

Về việc quản lý chi tiêu trong công tác phân giới và cắm mốc đường biên giới

 

125

 

Thông tư

 

21 TC/HCVX

 

18-12-1979

 

Hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Chính phủ  về việc thanh toán các khoản vay mượn hộ dân trong kháng chiến

 

126

 

Thông tư

 

5-TC/HCVX

 

28-01-1980

 

Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên nhà nước đi công tác trong nước

 

127

 

Thông tư

 

24-TC/HCVX

 

16-12-1980

 

Về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với lao động sản xuất có thu nhập trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

 

128

 

Thông tư

 

28-TC/HCVX

 

29-12-1980

 

Bổ sung chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên chức đi công tác trong nước

 

129

 

Thông tư

 

5-TC/HCVX

 

23-03-1981

 

Hướng dẫn thực hiện chế độ thanh toán tiền tàu xe nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công nhân viên chức nhà nước

 

130

 

Thông tư

 

37-TC/GTBĐ

 

22-12-1981

 

Hướng dẫn việc bán và thanh toán vé tháng cho cán bộ công nhân viên đi làm, học sinh đi học hàng ngày bằng ô tô buýt

 

131

 

Thông tư

 

5- TC/HCVX

 

06-03-1982

 

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm

 

132

 

Thông tư

 

11- TC/HCVX

 

06-04-1982

 

Chế độ phụ cấp hỗ trợ nông dân

 

133

 

Thông tư

 

12- TC/HCVX

 

08-04-1982

 

Bổ sung và sửa đổi một số điểm về chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên nhà nước đi công tác nước ngoài

 

134

 

Thông tư

 

15- TC/HCVX

 

19-07-1982

 

Sửa đổi mức kinh phí tuyển lao động

 

135

 

Thông tư

 

26- TC/HCVX

 

27-10-1982

 

Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng tại chỗ năm 1982

 

136

 

Thông tư

 

30- TC/HCVX

 

11-11-1982

 

Chế độ phụ cấp chi tiêu thể dục thể thao

 

137

 

Thông tư

 

2- TC/HCVX

 

31-01-1983

 

Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công nhân viên chức nhà nước đI công tác trong nước (công tác phí)

 

138

 

Thông tư

 

3- TC/HCVX

 

08-02-1983

 

Hướng dẫn thực hiện hạch toán chi khoản phụ cấp tạm thời đối với cán bộ công nhân viên theo Quyết định 8/HĐBT và Quyết định số 09/HĐBT ngày 19/1/1983

 

139

 

Thông tư

 

12 TC/HCVX

 

14-04-1983

 

Chế độ phân phối lợi nhuận theo Quyết định số 146/HĐBT ngày 25/8/1982 đối với các nhà sản xuất sách báo, ấn phẩm, tập san, tạp chí

 

140

 

Thông tư

 

13- TC/HCVX

 

10-04-1983

 

Quy định trang phục và chế độ cho thuê trang phục cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài

 

141

 

Thông tư

 

17- TC/HCVX

 

29-06-1983

 

Hướng dẫn thanh toán khoản phụ cấp 30% lương theo Quyết định số 59/HĐBT và Quyết định số 60/HĐBT

 

142

 

Thông tư

 

18- TC/HCVX

 

16-07-1983

 

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm, thành viên ban Chủ nhiệm chương trình và chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật trọng điểm của nhà nước

 

143

 

Thông tư

 

19-TC/HCVX

 

23-07-1983

 

Quy định mức chi bình quân cho một học sinh các cấp

 

144

 

Thông tư

 

21- TC/HCVX

 

17-08-1983

 

Quy định bổ sung tiêu chuẩn vào chế độ cho thuê trang phục đối với cán bộ đi công tác, học tập ngắn hạn ở nước ngoài đã được Bạn cấp trang phục

 

145

 

Thông tư

 

29- TC/HCVX

 

30-09-1983

 

Hướng dẫn chế độ trợ cấp nghỉ hè, dưỡng sức năm 1983 cho cán bộ công nhân viên hành chính sự nghiệp

 

146

 

Thông tư

 

30- TC/HCVX

 

06-10-1983

 

Quy định mức trợ cấp cho các cháu gửi nhà trẻ thuộc khu vực nhà nước

 

147

 

Thông tư

 

32- TC/HCVX

 

10-10-1983

 

Chế độ chi tiêu đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn được tổ chức quốc tế đài  thọ

 

148

 

Thông tư

 

40- TC/HCVX

 

21-11-1983

 

Quy định chế độ nước uống

 

149

 

Thông tư

 

43- TC/HCVX

 

09-12-1983

 

Hướng dẫn chế độ phụ cấp trang phục đối với cán bộ tự túc trang phục đi công tác hoặc học tập ngắn hạn ở nước ngoài

 

150

 

Thông tư

 

25-TC/HCVX

 

21-06-1984

 

Quy định chế độ chi về đón tiếp chuyên gia nước ngoài công tác tại nước ta

 

151

 

Thông tư

 

31-TC/HCVX

 

22-08-1984

 

Sửa đổi mức phụ cấp cho cán bộ công nhân viên đi công tác trong nước

 

152

 

Thông tư

 

34-TC/HCVX

 

27-08-1984

 

Hướng dẫn thực hiện khoản chi trợ cấp khó khăn 50%, 70% mức lương chính, mức trợ cấp theo Điều 3 Quyết định 109/HĐBT ngày 23/8/1984

 

153

 

Thông tư

 

40 TC/HCVX

 

15-10-1985

 

Chế độ tiếp khách

 

154

 

Thông tư

 

37-TC/HCVX

 

19-10-1985

 

Quy định chế độ, tiêu chuẩn chi về tiếp khách ở trong nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh

 

155

 

Thông tư

 

38-TC/HCVX

 

19-10-1985

 

Chế độ nước uống cho cán bộ công nhân viên chức

 

156

 

Thông tư

 

46-TC/HCVX

 

26-12-1985

 

Chế độ công tác phí cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước đi công tác trong nước

 

157

 

Thông tư

 

20-TC/HCVX

 

10-05-1985

 

Quy định chế độ chi tiêu cho các hội nghị ở mỗi cấp trong cả nước

 

158

 

Thông tư

 

1-TC/HCVX

 

08-01-1986

 

Quy định tiền tàu xe đi phép năm cho công nhân viên chức

 

159

 

Thông tư

 

9-TC/HCVX

 

12-07-1986

 

Sửa đổi mức chi về tiếp khách ở trong nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh

 

160

 

Thông tư

 

13-TC/HCVX

 

01-08-1986

 

Bổ sung chế độ phụ cấp tiền tàu xe đi nghỉ phép năm cho cán bộ, công nhân, viên chức.

 

161

 

Thông tư

 

14-TC/HCVX

 

02-08-1986

 

Sửa đổi mức chi về công tác phí cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đi công tác trong nước

 

162

 

Thông tư

 

15-TC/HCVX

 

02-08-1986

 

Sửa đổi chế độ trợ cấp đối với cán bộ công nhân viên chức nhà nước được cử đi học các trường, lớp huấn luyện, bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn, có thời hạn tập trung học tập từ 4 tháng trở xuống

 

163

 

Thông tư

 

19-TC/HCVX

 

19-08-1986

 

Sửa đổi định mức chi bình quân cho một đầu trẻ/tháng áp dụng đối với các nhà trẻ thuộc khu vực nhà nước

 

164

 

Thông tư

 

20-TC/HCVX

 

20-08-1986

 

Hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam

 

165

 

Thông tư

 

22-TC/HCVX

 

27-08-1986

 

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với các bưu điện tỉnh, thành phố

 

166

 

Thông tư

 

24-TC/HCVX

 

04-09-1986

 

sửa đổi mức chi tiêu cho các hội nghị ở mỗi cấp trong cả nước

 

167

 

Thông tư

 

37- TC/HCVX

 

07-11-1986

 

Hướng dẫn việc điều chỉnh mức sinh hoạt phí đối với chuyên gia nước ngoài do ta đài thọ

 

168

 

Thông tư

 

40- TC/HCVX

 

24-11-1986

 

Hướng dẫn thực hiện thu chi và quản lý tiền nhà, điện nước đối với cán bộ, công nhân viên thuê nhà ở, dùng điện nước của nhà nước

 

169

 

Thông tư

 

44- TC/HCVX

 

03-12-1986

 

Hướng dẫn về chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong ngành xuất bản

 

170

 

Thông tư

 

5- TC/TĐTC

 

10-01-1987

 

Hướng dẫn thực hiện tiền thưởng cuối năm đối với công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang

 

171

 

Thông tư

 

14- TC/HCVX

 

03-03-1987

 

Sửa đổi mức chi về công tác phí cho cán bộ, công nhân, viên chức đi công tác trong nước

 

172

 

Thông tư

 

15- TC/HCVX

 

07-03-1987

 

Quy định mức chi nước uống trong giờ làm việc cho cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan, xí nghiệp nhà nước

 

173

 

Thông tư

 

16- TC/HCVX

 

07-03-1987

 

Sửa đổi mức chi tiêu trong hội nghị ở mỗi cấp trong cả nước

 

174

 

Thông tư

 

21- TC/HCVX

 

12-03-1987

 

Quy định chế độ trực cấp đối với cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đi dự lớp bồi dưỡng ngắn hạn dưới 4 tháng

 

175

 

Thông tư

 

36- TC/GTBĐ

 

28-06-1987

 

Hướng dẫn chế độ trợ cấp tiền tầu xe

 

176

 

Thông tư

 

 37- TC/HCVX

 

06-07-1987

 

Hướng dẫn bù giá sữa hộp nhãn “Thống nhất”

 

177

 

Thông tư

 

49- TC/HCVX

 

19-10-1987

 

Sửa đổi mức chi tiêu cho các hội nghị ngành ở mỗi cấp trong cả nước

 

178

 

Thông tư

 

51-TC/VX

 

22-10-1987

 

Sửa đổi mức trợ cấp đối với công nhân, viên chức nhà nước được cử đi học các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn từ 4 tháng trở xuống

 

179

 

Thông tư

 

52- TC/HCVX

 

22-10-1987

 

Sửa đổi mức chi về nước uống trong giờ làm việc cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước

 

180

 

Thông tư

 

53-TC/VX

 

23-10-1987

 

Sửa đổi chế độ công tác phí cho cán bộ, công nhân,viên chức nhà nước đi  công tác trong nước

 

181

 

Thông tư

 

58-TC/HCVX

 

06-11-1987

 

Bổ sung, sửa đổi chế độ đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

 

182

 

Thông tư

 

67-TC/HCVX

 

28-11-1987

 

Hướng dẫn kiểm kê và xử lý kết quả kiểm kê tài sản 0h ngày 1/1/1988 ở khu vực hành chính sự nghiệp

 

183

 

Thông tư

 

1-TC/CĐTC

 

02-01-1988

 

Hướng dẫn việc thực hiện tiền thưởng cuối năm 1987 đối với công nhân, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang

 

184

 

Thông tư

 

2-TC/TNVT

 

21-01-1988

 

Hướng dẫn bù giá 6 mặt hàng bán định lượng cho công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang

 

185

 

Thông tư

 

3-TC/TNVT

 

29-01-1988

 

Bù giá dầu thắp sáng theo Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng.

 

186

 

Thông tư

 

4-TC/HCVX

 

29-01-1988

 

Bù giá sữa hộp

 

187

 

Thông tư

 

15-TC/HCVX

 

05-05-1988

 

Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 66/CT ngày 16/3/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về kết thúc việc thanh toán các khoản nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

 

188

 

Thông tư

 

25-TC/HCVX

 

06-01-1988

 

Sửa đổi chế độ công tác phí cho cán bộ, công nhân viên nhà nước đi công tác trong nước

 

189

 

Thông tư

 

186-TC/HCVX

 

01-10-1988

 

Hướng dẫn việc thanh toán nợ dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

 

190

 

Thông tư

 

43-TC/NLTL

 

22-10-1988

 

Hướng dẫn bù giá lương thực theo Quyết định số 150/HĐBT ngày 29/9/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về giá bán gạo tẻ tại các tỉnh thành

 

191

 

Thông tư

 

44-TC/HCVX

 

24-10-1988

 

Quy định chế độ chi tiêu hội nghị ở các cấp trong cả nước

 

192

 

Thông tư

 

48-TC/HCVX

 

04-11-1988

 

Quy định chế độ công tác phí cho công nhân viên chức nhà nước đi công tác ở trong nước

 

193

 

Thông tư

 

51-TC/VP

 

19-12-1988

 

Hướng dẫn bổ sung việc bù giá các mặt hàng định lượng đối với người ăn theo cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách

 

194

 

Thông tư

 

52-TC/HCVX

 

20-12-1988

 

Quy định tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với các đoàn thể, hội quần chúng

 

195

 

Thông tư

 

14 TC/HCVX

 

02-08-1989

 

Sửa đổi mức chi về công tác phí cho cán bộ công nhân viên nhà nước đi công tác ở trong nước.

 

196

 

Thông tư

 

14-TC/HCVX

 

06-03-1990

 

Quy định tạm thời chế độ quản lý chi tiêu tài chính đối với hệ thống Kho bạc nhà nước

 

197

 

Thông tư

 

10-TC/HCVX

 

26-02-1991

 

Quy định chế độ chi tiêu hội nghị ở các cấp trong phạm vi cả nước

 

198

 

Thông tư

 

9- TC/HCVX

 

26-02-1991

 

Quy định chế độ công tác phí cho công nhân viên chức đi công tác ở trong nước

 

199

 

Thông tư

 

20-TC/HCVX

 

11-04-1991

 

Quy định mức chi về nước uống trong giờ làm việc cho cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan xí nghiệp nhà nước

 

200

 

Thông tư

 

21-TC/HCVX

 

20-04-1991

 

Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước được cử đi  dự các lớp huấn luyện, bồi dưỡng ngắn hạn từ 4 tháng trở xuống

 

201

 

Thông tư

 

32-TC/HCVX

 

29-05-1991

 

Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

 

202

 

Thông tư

 

15-TC/HCVX

 

19-05-1992

 

Hướng dẫn xét duyệt quyết toán năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp

 

203

 

Thông tư

 

82-TC/HCVX

 

15-12-1992

 

Hướng dẫn phương thức đóng và kế toán trích, nộp tiền bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, hội quần chúng

 

204

 

Thông tư

 

26/TC/HCVX

 

29-03-1993

 

Hướng dẫn bổ sung về chế độ thu tiền lệ phí cấp hộ chiếu các loại giấy tờ chứng nhận cho người nước ngoài và công dân Việt Nam xuất cảnh nhập cảnh cư trú

 

205

 

Thông tư

 

55-TC/HCVX

 

08-07-1993

 

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 6/TTg ngày 5/1/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hành triệt để tiết kiệm, khắc phục tệ sử dụng lãng phí công quỹ

 

206

 

Thông tư

 

5-TC/HCVX

 

13-01-1994

 

Hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 5% bảo hiểm xã hội do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam quản lý

 

207

 

Thông tư

 

9-TC/HCVX

 

17-02-1994

 

Quy định chế độ công tác phí cho công nhân, viên chức nhà nước đi công tác trong nước

 

208

 

Thông tư

 

14-TC/HCVX

 

28-02-1994

 

Hướng dẫn xét duyệt quyết toán năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp

 

209

 

Thông tư

 

29-TC/HCVX

 

02-04-1994

 

Quy định chế độ chi tiêu hội nghị ở các cấp trong cả nước

 

210

 

Thông tư

 

56-TC/HCVX

 

30-06-1994

 

Quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài

 

211

 

Thông tư

 

58-TC/HCVX

 

04-07-1994

 

Hướng dẫn quản lý kinh phí chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm

 

212

 

Thông tư

 

62-TC/HCVX

 

27-07-1994

 

Hướng dẫn quản lý ngân sách của ngành khoa học công nghệ và môi trường

 

213

 

Chi thị của Bộ trưởng BTC

 

112 TC/HCSN

 

10-12-1994

 

Quy định chế độ tài chính đối với Tổng cục Đầu tư phát triển

 

214

 

Thông tư

 

63-TC/HCSN

 

07-08-1995

 

Quy định chế độ chi tiêu hội nghị

 

215

 

Thông tư

 

69-TC/HCSN

 

20-09-1995

 

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm A, điểm B Mục lục II phần II Thông tư số 63- TC/HCSN ngày 7/8/1995 của Bộ Tài chính

 

216

 

Thông tư

 

79-TC/HCSN

 

04-11-1995

 

Hướng dẫn việc trợ cấp, quản lý và quyết toán kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt năm 1995

 

217

 

Thông tư

 

86-TC/HCSN

 

22-11-1995

 

Hướng dẫn việc bàn giao tài sản của các tổ chức bảo hiểm xã hội do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và ngành lao động thương binh xã hội quản lý sang bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

218

 

Thông tư

 

46-TC/HCVX

 

26-12-1995

 

Chế độ công tác phí cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đI công tác trong nước.

 

219

 

Thông tư

 

20-TC/HCSN

 

01-04-1996

 

Quy định chế độ thu chi quản lý tài chính đối với hội nghị các môn thể thao dân tộc năm 1996

 

220

 

Thông tư

 

41-TC/HCSN

 

30-07-1996

 

Quy định chế độ quản lý thu chi tài chính đối với hội khoẻ Phù đổng toàn quốc năm 1996 .

 

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

221

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

210a/TC-VP

 

01/04/1990

 

Về việc ban hành Bản quy định về tiền cho thuê mặt đất, mặt  nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

222

 

Thông tư

 

70-TC/TCT

 

05-12-1992

 

Hướng dẫn xử lý hàng tịch thu

 

223

 

Thông tư

 

103-TC/TCT

 

22-12-1993

 

Hướng dẫn xử lý hàng hoá tang vật vi phạm hành chính về thuế mà chủ hàng bỏ hoặc không rõ của ai.

 

224

 

Thông tư

 

11-TC/TCT

 

22-02-1994

 

Hướng dẫn bổ sung việc thi hành các quy định về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển đối với các dự án tìm kiếm thăm dó khoáng sản 

 

225

 

Thông tư

 

702/TC/TCT

 

28-03-1994

 

Hướng dẫn xử lý ô tô tịch thu

 

226

 

Thông tư

 

64-TC/QLCS

 

09-08-1995

 

Hướng dẫn thực hiện tổng kiểm kê ô tô con theo Chỉ thị 368/TTg ngày 22/6/1995 của Thủ tướng Chính phủ

 

227

 

Thông tư

 

80/1997/TT-BTC

 

07-11-1997

 

Hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu

 

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

228

 

Thông tư

 

16 TC/QLNS

 

13-11-1976

 

Hướng dẫn việc khoá sổ thu chi Ngân sách Nhà nước năm 1976

 

229

 

Thông tư

 

17 TC/QLNS

 

13-11-1976

 

Hướng dẫn việc lập tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1976

 

230

 

Thông tư

 

14 TC/QLNS

 

25-11-1977

 

Hướng dẫn việc khoá sổ thu, chi Ngân sách Nhà nước cuối  năm 1977

 

231

 

Thông tư

 

16 TC/QLNS

 

15-12-1977

 

Hướng dẫn thi hành điều lệ xử phạt vi cảnh về mặt tài chính

 

232

 

Thông tư

 

1 TC/QLNS

 

01-01-1978

 

Hướng dẫn việc lập tổng quyết toán ngân sách năm 1977

 

233

 

Thông tư

 

19 TC/QLNS

 

03-10-1978

 

Hướng dẫn lập dự toán ngân sách năm 1979

 

234

 

Thông tư

 

23 TC/QLNS

 

18-12-1978

 

Hướng dẫn lập tổng quyết toán ngân sách năm 1979

 

235

 

Thông tư

 

3 TC/QLNS

 

06-01-1979

 

Hướng dẫn bổ sung chế độ thu ngân sách thi hành ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

236

 

Thông tư

 

8 TC/QLNS

 

31-05-1979

 

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 108/CP đối với cấp huyện

 

237

 

Thông tư

 

4 TC/QLNS

 

26-01-1980

 

Hướng dẫn lập quyết toán ngân sách năm 1979

 

238

 

Thông tư

 

19 TC/QLNS

 

11-12-1980

 

Hướng dẫn việc khoá sổ thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 1979

 

239

 

Thông tư

 

2 TC/QLNS

 

12-02-1981

 

Về việc quy định và Hướng dẫn thu nộp khuyến khích cho Ngân sách địa phương về thuốc lá giao nộp cho Trung ương

 

240

 

Thông tư

 

6 TC/QLNS

 

31-03-1981

 

Hướng dẫn việc lập tổng quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán Trung ương năm 1980

 

241

 

Thông tư

 

7 TC/QLNS

 

25-04-1981

 

Hướng dẫn việc thu nộp và hạch toán các khoản thu bằng ngoại tệ của Nhà nước và các sứ quán, các cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài

 

242

 

Thông tư

 

15 TC/NSNN

 

29-06-1981

 

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước năm 1981

 

243

 

Thông tư

 

20 TC/QLNS

 

19-09-1981

 

Hướng dẫn thi hành quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về việc kiểm kê vật tư, hàng hoá tồn kho ngày 1/10/1981

 

244

 

Thông tư

 

26 TC/NSNN

 

21-10-1981

 

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

 

245

 

Thông tư

 

32 TC/QLNS

 

19-11-1981

 

Hướng dẫn việc lập quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 1981

 

246

 

Thông tư

 

34 TC/NSNN

 

05-12-1981

 

Hướng dẫn việc khoá sổ NSNN năm 1981

 

247

 

Thông tư

 

4 TC/NSNN

 

08-02-1982

 

Hướng dẫn lập kế hoạch ngân sách năm 1982

 

248

 

Thông tư

 

18 CT/NSNN

 

04-08-1982

 

Hướng dẫn  kế hoạch lập ngân sách năm 1983

 

249

 

Thông tư

 

19 TC/NSNN

 

06-08-1982

 

Hướng dẫn việc điều tiết muối cho ngân sách xã

 

250

 

Thông tư

 

33 TT-NSNN

 

10-12-1982

 

Hướng dẫn việc khoá sổ thu, chi ngân sách cuối năm

 

251

 

Thông tư

 

35 TC/NSNN

 

21-12-1982

 

Hướng dẫn việc bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước năm 1983

 

252

 

Thông tư

 

44 TC/NSĐP

 

20-12-1983

 

Hướng dẫn bổ sung lập dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1984 các tỉnh, thành phố và các đặc khu trực thuộc

 

253

 

Thông tư

 

8 TC/NSĐP

 

07-03-1984

 

Hướng dẫn điều tiết thuế nông nghiệp, muối, công thương nghiệp cho ngân sách phường, xã

 

254

 

Thông tư

 

17 TC/NSĐP

 

02-04-1984

 

Hướng dẫn chế độ thu và khuyến kích giao nộp nông sản

 

255

 

Thông tư

 

20 TC/NSNN

 

27-04-1984

 

Hướng dẫn bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước

 

256

 

Thông tư

 

26 TC/NSĐP

 

29-06-1984

 

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 138/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ phân cấp quản lý ngân sách đối với huyện

 

257

 

Thông tư

 

35 TC/NSNN

 

18-09-1984

 

Hướng dẫn việc lập kế hoạch tài chính và ngân sách năm 1985

 

258

 

Thông tư

 

39 TC/NSĐP

 

28-09-1984

 

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết 138/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về ngân sách nhà nước

 

259

 

Thông tư

 

1 TC/NSNN

 

25-01-1985

 

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước năm 1985 theo Nghị quyết VII Ban chấp hành TW Đảng.

 

260

 

Thông tư

 

3 TC/NSNN

 

22-02-1985

 

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

 

261

 

Thông tư

 

29 TC/NSNN

 

27-07-1985

 

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

 

262

 

Thông tư

 

33 TC/NSNN

 

27-09-1985

 

Hướng dẫn việc báo cáo thu, chi ngân sách 9 tháng và ước 3 tháng năm 1985

 

263

 

Thông tư

 

34 TC/NSNN

 

27-09-1985

 

Hướng dẫn việc giải quyết các công việc nhiệm vụ kế toán ngân sách sau ngày thu đổi tiền ngân hàng và phát tiền ngân hàng mới

 

264

 

Thông tư

 

39 TC/NSNN

 

05-11-1985

 

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

 

265

 

Thông tư

 

02 TC/NSNN

 

10-03-1986

 

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước.

 

266

 

Thông tư

 

30 TC/NSNN

 

13-10-1986

 

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách năm 1987

 

267

 

Thông tư

 

41 TC/NSNN

 

25-11-1986

 

Hướng dẫn bổ sung mục lục Ngân sách Nhà nước

 

268

 

Thông tư

 

4 TC/NSNN

 

10-01-1987

 

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

 

269

 

Thông tư

 

11 TC/NSNN

 

13-02-1987

 

Hướng dẫn bổ sung việc lập Tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước

 

270

 

Thông tư

 

32 TC/NSNN

 

25-05-1987

 

Hướng dẫn bổ sung sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước.

 

271

 

Thông tư

 

47 TC/NSNN

 

30-09-1987

 

Hướng dẫn tính toán lại  Ngân sách  Nhà nước năm 1987 và lập dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1988

 

272

 

Thông tư

 

55 TC/NSNN

 

31-10-1987

 

Hướng dẫn kiểm tra và xử lý các quỹ trái phép

 

273

 

Thông tư

 

61 TC/NSNN

 

18-11-1987

 

Hướng dẫn thực hiện Mục lục Ngân sách Nhà nước.  

 

274

 

Thông tư

 

76 TC/NSNN

 

30-12-1987

 

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước.

 

275

 

Thông tư

 

07 TC/NSNN

 

09-02-1988

 

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước.

 

276

 

Thông tư

 

08 TC/NSNN

 

09-02-1988

 

Hướng dẫn bổ sung Tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 1987

 

277

 

Thông tư

 

40 TC/NSNN

 

06-10-1988

 

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1989

 

278

 

Thông tư

 

46 TC/NSNN

 

10-01-1988

 

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 141/HĐBT ngày 6/7/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi tỷ lệ một số khoản thu về thuế cho ngân sách địa phương

 

279

 

Thông tư

 

50 TC/NSNN

 

17-12-1988

 

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước.

 

280

 

Thông tư

 

1425 TC/NSNN

 

04-10-1989

 

Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch tài chính và ngân sách năm 1990

 

281

 

Thông tư

 

41 TC/NSNN

 

14-10-1989

 

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bầu cử Hội đồng nhân dân

 

281

 

Thông tư

 

56 TC/NSNN

 

12-12-1989

 

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước

 

283

 

Thông tư

 

57 TC/NSNN

 

12-12-1989

 

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết 186/ của Hội đồng Bộ trưởng

 

284

 

Quyết định

 

85 TC/NSNN

 

18-12-1989

 

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước.

 

285

 

Thông tư

 

11 TC/NSNN

 

03-03-1990

 

Hướng dẫn việc quy định tam thời các khoản thu, chi của Ngân sách Nhà nước băng tiền mặt và chuyển khoản qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

 

286

 

Thông tư

 

15 TC/NSNN

 

06-03-1990

 

Hướng dẫn quy định tạm thời công tác quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

 

287

 

Thông tư

 

21 TC/NSNN

 

12-04-1990

 

Hướng dẫn việc Tổng kết công tác tài chính 5 năm (1986-1990) và phương hướng, mục tiêu tài chính 5 năm (1991-1995)

 

288

 

Thông tư

 

 

22 TC/NSNN

 

19-04-1990

 

Hướng dẫn bổ sung mục lục Ngân sách Nhà nước.

 

289

 

Thông tư

 

1365 TC/NSNN

 

06-09-1990

 

Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch tài chính và ngân sách năm 1991

 

290

 

Thông tư

 

49 TC/NSNN

 

17-10-1990

 

Hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung mục lục Ngân sách Nhà nước.

 

291

 

Thông tư

 

57 TC/NSNN

 

26-11-1990

 

Hướng dẫn quyết toán ngân sách hàng năm

 

292

 

Thông tư

 

806 TC/NSNN

 

17-06-1991

 

Hướng dẫn điều chỉnh tỷ lệ điều tiết

 

293

 

Thông tư

 

48- TC/NSNN

 

31-08-1991

 

Hướng dẫn giải quyết các vấn đề tài chính đối với các tỉnh, thành phố

 

294

 

Thông tư

 

49 TC/NSNN

 

31-08-1991

 

Hướng dẫn xây dựng tổng hợp dự toán tài chính - ngân sách năm 1992

 

295

 

Thông tư

 

57 TC/NSNN

 

23-10-1991

 

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

 

296

 

Thông tư

 

01 TC/NSNN

 

17-01-1992

 

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

 

297

 

Thông tư

 

02 TC/NSNN

 

12-02-1992

 

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

 

298

 

Thông tư

 

13 TC/NSNN

 

14-05-1992

 

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước

 

299

 

Thông tư

 

15a TC/NSNN

 

28-05-1992

 

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 168/HĐBT ngày 16/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi một số điểm trong Nghị quyết số 186/HĐBT về phân cấp quản lý ngân sách địa phương

 

300

 

Thông tư

 

947 a TC/NSNN

 

 28-05-1992

 

Hướng dẫn điều chỉnh nguồn thu cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ điều tiết chính thức năm 1992

 

301

 

Thông tư

 

1239
TC/NSNN

 

10-07-1992

 

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 15a TC/NSNN

 

302

 

Thông tư

 

27 TC/NSNN

 

14-07-1992

 

Hướng dẫn việc giải quyết kinh phí tiếp nhận dân di  cư sang nước bạn Lào về nước

 

303

 

Thông tư

 

41 TC/NSNN

 

22-08-1992

 

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước năm 1993

 

304

 

Thông tư

 

1630 TC/NSNN

 

31-08-1992

 

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi lập kế hoạch ngân sách năm 1993

 

305

 

Thông tư

 

85 TC/NSNN

 

18-12-1992

 

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước 

 

307

 

Thông tư

 

10 TC/NSNN

 

12-02-1993

 

 Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi  Mục lục Ngân sách Nhà nước

 

308

 

Quyết định

 

06 TC/NSNN

 

05-03-1993

 

Về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1993

 

309

 

Quyết định

 

07 TC/NSNN

 

05-03-1993

 

Về việc giao chỉ tiêu hướng dẫn thu, chi ngân sách năm 1993

 

310

 

Chỉ thị của Bộ trưởng  BTC

 

08 TC/NSNN

 

05-03-1993

 

Về giao tỷ lệ (%) để lại các khoản thu cho ngân sách địa phương

 

311

 

Thông tư

 

49 TC/NSNN

 

01-07-1993

 

Về việc Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 132/TTg ngày 27/3/1993

 

312

 

Thông tư

 

56 TC/NSNN

 

08-07-1993

 

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục ngân sách Nhà nước.

 

313

 

Thông tư

 

57 TC/NSNN

 

09-07-1993

 

Hướng dẫn thưởng thu ngân sách vượt kế hoạch năm 1993 cho các địa phương

 

314

 

Thông tư

 

64 TC/NSNN

 

28-07-1993

 

Hướng dẫn cấp phát, chi trả tiền lương mới cho công chức, viên chức khu vực Hành chính sự nghiệp và các lực lượng vũ trang, các đối tượng chính sách xã hội

 

315

 

Thông tư

 

75 TC/NSNN

 

06-09-1993

 

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ngân sách năm 1994

 

316

 

Thông tư

 

80 TC/NSNN

 

24-09-1993

 

Hướng dẫn quyết toán Ngân sách Nhà nước hàng năm

 

317

 

Quyết định

 

148 TC/NSNN

 

26-02-1994

 

Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1994

 

318

 

Quyết định

 

149 TC/NSNN

 

26-02-1994

 

Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1994

 

319

 

Thông tư

 

30 TC/NSNN

 

05-04-1994

 

Hướng dẫn một số điều về tài chính và ngân sách trong Quyết định số 60/TTg ngày 8/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

 

320

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

   1022 TC/NSNN

 

29-04-1994

 

Về việc tiết kiệm chi Ngân sách Nhà nước.

 

321

 

Thông tư

 

398 TC/NSNN

 

04-08-1994

 

Về bổ sung một số biện pháp điều hành Ngân sách Nhà nước năm 1994

 

322

 

Thông tư

 

64 TC/NSNN

 

12-08-1994

 

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 1995

 

323

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

65 TC/NSNN

 

12-08-1994

 

Về việc xây dựng thực hiện Quyết định  398/TTg ngày 4/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ

 

324

 

Thông tư

 

421 TC/NSNN

 

13-08 1994

 

Về xây dựng tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1995

 

325

 

Thông tư

 

68 TC/NSNN

 

15-08-1994

 

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước.

 

326

 

Quyết định

 

161 TC/NSNN

 

03-12-1994

 

Hướng dẫn khoá sổ và lập quyết toán ngân sách năm 1994

 

327

 

Thông tư

 

06 TC/NSNN

 

06-01-1995

 

Hướng dẫn một số điểm về tài chính và ngân sách trong Quyết định số 829/TTg ngày 30/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ

 

328

 

Thông tư

 

 20 TC/NSNN

 

15-02-1995

 

Hướng dẫn việc chuyển số dư Tài khoản 936 năm 1994

 

329

 

Thông tư

 

16 TC/NSNN

 

07-03-1995

 

Hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước.

 

330

 

Thông tư

 

24 TC/NSNN

 

25-03-1995

 

Hướng dẫn sửa đổi mục III Thông tư số 30 TC/NSNN ngày 5/4/1994

 

331

 

Chỉ thị của Bộ trưởng BTC

 

1360 TC/NSNN

 

29-05-1995

 

Về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 1996

 

332

 

Thông tư

 

57 TC/NSNN

 

22-07-1995

 

Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1996

 

333

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

59 TC/NSNN

 

25-07-1995

 

Hướng dẫn bổ sung sửa đổi mục lục Ngân sách Nhà nước.

 

324

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

1355 TC/NSNN

 

30-12-1995

 

Về việc giao nhiệm vụ thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 1996 cho các Bộ, tỉnh, thành phố

 

325

 

Thông tư

 

1356 TC/NSNN

 

30-12-1995

 

Về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1996

 

336

 

Thông tư

 

2019 TC/NSNN

 

02-01-1996

 

Hướng dẫn việc điều hành ngân sách năm 1996 của các địa phương

 

337

 

Thông tư

 

01 TC/NSNN

 

30-01-1996

 

Hướng dẫn một số điểm về cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 1996

 

338

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

906 TC/NSNN

 

23-03-1996

 

Về việc huỷ bỏ việc thi hành Thông tư số 70 TC/NLTL

 

339

 

Chỉ thị của Bộ trưởng BTC

 

27/
QĐ/NSNN

 

11-05-1996

 

Về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 1996 cho các tỉnh, thành phố

 

340

 

Thông tư

 

442 TC/NSNN

 

03-07-1996

 

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1997

 

341

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

36-TC/NSNN

 

17-07-1996

 

Về việc bổ sung, sửa đổi mục lục Ngân sách Nhà nước.

 

342

 

Thông tư

 

669 TC/QĐ/NSNN

 

30-07-1996

 

Hướng dẫn việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 1996 cho các tỉnh, thành phố

 

343

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

217
TC/QĐ-NSNN

 

28-11-1996

 

Về việc khoá sổ và lập quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 1996

 

344

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

1207
TC/QĐ-NSNN

 

25-12-1996

 

Về việc ban hành hệ thống mục Ngân sách Nhà nước.

 

345

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

984/
TC-QĐ-NSNN

 

30-12-1996

 

Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1997

 

346

 

Quyết định của Bộ trưởng BTC

 

75/
TC-QĐ-NSNN

 

31-12-1996

 

Hướng dẫn giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 1997

 

347

 

Thông tư

 

76/ TC-NSNN

 

31-12-1996

 

Hướng dẫn viiệc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 1997

 

348

 

Thông tư

 

09/TC-NSNN

 

16-03-1997

 

Hướng dẫn thi hành việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước.

 

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

349

 

Thông tư

 

13 -TC/CNXD

 

30-07-1976

 

Quản lý tài chính đối với sản xuất mặt hàng phụ bằng phế liệu, phế phẩm và sử dụng lao động dôi thừa ở các cơ sở kinh tế quốc doanh

 

350

 

Thông tư

 

20 TC/CNXD

 

24-12-1976

 

Trích lập quỹ xí nghiệp năm 1976 của các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh trong cả nước

 

351

 

Thông tư

 

17-TC/CNXD

 

15-12-1977

 

Hạch toán giá thành cho các xí nghiệp phía Nam

 

352

 

Thông tư

 

3- TC/QLXD

 

28-03-1978

 

Hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ xí nghiệp để áp dụng trong cả nước từ 1977 trở đi

 

353

 

Thông tư

 

18 TC/CNN

 

26-11-1979

 

Hướng dẫn tổ chức tiếp nhận, phân phối sản phẩm và nộp ngân sách nhà nước số hải sản do các đội tàu đánh cá của Liên Xô đánh bắt tại Việt Nam giao nộp

 

354

 

Thông tư

 

8-/TC/GTTL

 

01-02-1980

 

Thu thuỷ lợi phí bằng hiện vật

 

355

 

Thông tư

 

27-TC/GTTL

 

23-12-1980

 

Quy định tạm thời chế độ quản lý tài chính của Tổng cục hàng không dân dụng

 

356

 

Thông tư

 

04-TC/CNA

 

18-03-1981

 

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận xí nghiệp theo quy định số 25/CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21/1/1981

 

357

 

Thông tư

 

1- TC/CNA

 

13-01-1982

 

Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi xí nghiệp 1981

 

358

 

Thông tư

 

17- TC/GTBĐ

 

04-08-1982

 

Cấp chênh lệch giá bán xăng dầu cho máy bay và tầu biển đến Việt Nam

 

359

 

Thông tư

 

21 TC/CNA

 

01-09-1982

 

Sửa đổi bổ sung chế độ thu quốc doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp theo Quyết định số 146/HĐBT ngày 25/8/1982

 

360

 

Thông tư

 

34-TC/GTBBĐ

 

15-12-1982

 

Hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh bưu điện theo Quyết định số 146/HĐBT ngày 28/5/1982

 

361

 

Thông tư

 

37-TC/NLTL

 

30-12-1982

 

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của các xí nghiệp sản xuất nông nghiệp quốc doanh

 

362

 

Thông tư

 

69-TC/GTBĐ

 

26-12-1983

 

Hướng dẫn xử lý hàng hoá, vật tư, thiết bị không có chủ nhận hoặc chủ không nhận hàng tại cảng Hải Phòng

 

363

 

Thông tư

 

48-TC/GTBĐ

 

30-12-1983

 

Thủ tục mua bán sắt thép tại cảng Hải phòng

 

364

 

Thông tư

 

9- TC/GTBD

 

07-03-1984

 

Sửa đổi Thông tư số 45-TC/GTBĐ ngày 26/12/1983

 

365

 

Thông tư

 

53- TC/CNA

 

31-12-1984

 

Chế độ lập quỹ Bộ trưởng năm 1984

 

366

 

Thông tư

 

16-TC/CNA

 

27-03-1985

 

Định mức lợi nhuận các ngành sản xuất công nghiệp

 

367

 

Thông tư

 

18/TC/ĐTXD

 

20-04-1985

 

Hướng dẫn định mức lợi nhuận, phân phối lợi nhuận xí nghiệp trong xây dựng cơ bản

 

368

 

Thông tư

 

19-TT/GTBĐ

 

22-04-1985

 

Thu cước phí bưu chính

 

369

 

Thông tư

 

32/TC/GTBĐ

 

25-09-1985

 

Hướng dẫn thi hành công văn 986 ngày 4/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về cân đối thu chi ngoại tệ của ngành hàng không

 

370

 

Thông tư

 

35-TC/GTBĐ

 

08-10-1985

 

Thi hành Quyết định 985/TTg về tự cân đối thu chi ngân sách của Tổng cục Bưu điện

 

371

 

Thông tư

 

11-TC/CNA

 

22-07-1986

 

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh

 

372

 

Thông tư

 

20 TC/GTBĐ

 

20-08-1986

 

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với Tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam.

 

373

 

Thông tư

 

22-TC/GTBĐ

 

27-08-1986

 

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với các Bưu điện tỉnh, thành phố

 

374

 

Thông tư

 

26-TC/ĐTXD

 

13-09-1986

 

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong xây dựng cơ bản

 

375

 

Thông tư

 

29-TC/GTBĐ

 

26-09-1986

 

Hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với xí nghiệp vận tải, bốc xếp và đại lý vận tải

 

376

 

Thông tư

 

31-TC/TT

 

14-10-1986

 

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong các xí nghiệp nông nghiệp quốc doanh

 

377

 

Thông tư

 

35-TC/NLTL

 

12-11-1986

 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/TC/QĐ/BH bảo hiểm tàu thuyền đánh cá

 

378

 

Thông tư

 

78-TC/CN

 

31-12-1987

 

Hướng dẫn quyền tự chủ tài chính của các đơn vị kinh tế cơ sở theo Quyết định số 217/HĐBT ngày 14/11/1987

 

379

 

Thông tư

 

12-TC/CN

 

25-03-1988

 

Hướng dẫn trích lập lợi nhuận vào ngân sách nhà nước

 

380

 

Thông tư

 

13-TC/CN

 

19-04-1988

 

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các đơn vị kinh tế trung ương và địa phương tiến hành tổ chức và khai thác vàng và đá quý theo QĐ 76/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng

 

381