Nghị quyết về nội dung phiên họp thường kỳ cuối năm của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 05/CP NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 1997 VỀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ CUỐI NĂM 1996 CỦA CHÍNH PHỦ

 

Trong 3 ngày, từ 9 - 11/1/1997, Chính phủ họp phiên thường kỳ cuối năm 1996 để bàn về các vấn đề:

1. Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 1996 và Chương trình công tác của Chính phủ năm 1997;

2. Một số vấn đề chủ yếu về tình hình thực hiện kế hoạch tháng 12 và cả năm 1996; các biện pháp điều hành kế hoạch quí I/1997;

3. Chính sách mặt hàng và cơ chế điều hành xuất, nhập khẩu năm 1997;

4. Cho ý kiến về các Dự án luật và pháp lệnh: Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), Pháp lệnh Chống tham nhũng, Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích và huy động các nguồn lực để xây dựng đất nước;

5. Một số công tác khác của Chính phủ.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của các chủ đề án và ý kiến thảo luận tại phiên họp, Chính phủ

QUYẾT ĐỊNH

 

I. Thông qua "Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 1996 và Chương trình công tác của Chính phủ năm 1997".

Giao Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Chính phủ tại phiên họp này và ý kiến của lãnh đạo các địa phương trong Hội nghị triển khai kế hoạch năm 1997 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 - 15/1/1997, hoàn chỉnh Báo cáo gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tháng 1/1997.

 

II. Đồng thời với việc triển khai thực hiện toàn diện Chương trình công tác năm 1997, Chính phủ tập trung chỉ đạo nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trên các mặt công tác trọng tâm sau đây:

1. Chỉ đạo phát triển sản xuất, phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai; phấn đấu đạt và vượt mức tăng trưởng kinh tế mà Quốc hội đã quyết định; hoàn thành tốt nhiêm vụ thu ngân sách nhà nước để đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi theo kế hoạch và tăng dự trữ; bảo đảm an toàn lương thực; ổn định đời sống nhân dân, nhất là các vùng bị thiên tai.

2. Hoàn chính quy hoạch tổng thể các ngành, các vùng và các địa phương. Đẩy mạnh việc lập và thực hiện các quy hoạch, dự án chi tiết.

3. Tăng cường và đa dạng hoá các hình thức huy động các nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trước hết là huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (nhất là giao thông thuỷ lợi...).

4. Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, tích cực và chủ động chuẩn bị các điều kiện tham gia quá trình hội nhập quốc tế: đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, đổi mới cơ chế quản lý và thực hiện giải ngân nhanh vốn ODA, chủ động chuẩn bị các điều kiện và cải tiến thủ tục để thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, tăng vốn góp của ta trong các liên doanh.

5. Nâng cao chất lượng tín dụng. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước, thay đổi cơ bản công tác quản lý ngân sách và quản lý tài sản, tài nguyên quốc gia nhằm đấu tranh chống tham nhũng, chống lãng phí.

6. Tổng kết hoạt động của Chính phủ trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX. Trên cơ sở đó xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới theo hướng tinh gọn và có hiệu lực, tăng cường trách nhiệm cá nhân, phân công rõ ràng và có cơ chế phối hợp nhịp nhàng.

7. Cải tiến lề lối làm việc của Chính phủ, trên cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế làm việc đã ban hành. Trước mắt, tập trung chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, tổ chức hội họp xử lý công việc, thông tin trong nội bộ cơ quan Nhà nước và thông tin cho nhân dân về các quyết định của Chính phủ, của chính quyền địa phương.

8. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung vào các thủ tục xét duyệt đầu tư, cấp đất, cấp phép xây dựng, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, xuất nhập khẩu, hộ tịch, hộ khẩu, thi hành án, cải cách hành chính trong từng cơ quan hành chính Nhà nước..., tổng kết và nhân rộng mô hình "một cửa, một dấu".

9. Tiếp tục cuộc đấu tranh lập lại trật tự trên lĩnh vực văn hoá, xã hội; tập trung vào chống buôn lậu và sử dụng trái phép chất ma tuý, có các biện pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng xâm hại trẻ em.

10. Tăng cường chỉ đạo lĩnh vực an ninh, quốc phòng; kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và bảo đảm an ninh; sắp xếp lại các tổ chức làm kinh tế của lực lượng vũ trang; thông qua và triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

 

III. THÔNG QUA BÁO CÁO "MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỦ YẾU
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 12 VÀ CẢ NĂM 1996, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH QUÍ I/1997".

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Tổng cục Thống kê chuẩn xác lại số liệu và tình hình thực hiện kế hoạch năm 1996 để trình Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 11 tới.

Chính phủ quyết định một số chủ trương, biện pháp điều hành quí I/1997, nhằm khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển, kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống nhân dân ngay từ đầu năm, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Đinh sửu:

1/ Về triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách năm 1997:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách được giao (Quyết định số 985/TTg ngày 30/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ) phân bổ chi tiết cho cấp dưới và cơ sở để tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu năm.

2/ Về sản xuất nông nghiệp:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản phối hợp với các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành và địa phương chỉ đạo điều hành bảo đảm đủ giống, phân bón, thuốc trừ sâu và hướng dẫn nông dân gieo trồng đúng thời vụ và phát triển chăn nuôi; chú trọng đến việc phổ biến và quản lý các giống cây, con có năng suất cao, phẩm cấp tốt, chống được dịch bệnh.

Thường xuyên kiểm tra bảo đảm thực hiện nghiêm các qui định của Nhà nước về bảo vệ, khai thác rừng và xuất khẩu gỗ. Có kế hoạch phòng, chống cháy rừng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án toàn diện về việc đóng cửa rừng tự nhiên trình Thủ tướng Chính phủ quyết định vào đầu quý II/1997.

Có chính sách hỗ trợ người trồng rừng, người trồng các cây công nghiệp dài ngày phục vụ xuất khẩu và ngư dân đánh bắt cá xa bờ.

3/ Về sản xuất công nghiệp:

Phải khắc phục được tình trạng mất cân đối, phối hợp không ăn khớp giữa sản xuất với lưu thông và xuất nhập khẩu các mặt hàng: đường ăn, xi măng, thép, xăng dầu, giấy, phân bón.

Cụ thể hoá chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đầu tư phát triển sản xuất; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công nghiệp phát triển với nhịp độ cao hơn, đặc biệt là các tỉnh, thành phố lớn, chủ lực về sản xuất công nghiệp.

Bộ Tài chính cùng các Bộ xem xét các qui định về thuế đối với phôi thép và sợi lưới đánh cá nhập khẩu, thuế đối với các nhà máy xi măng lò đứng, bia, nước giải khát... để bảo đảm sản xuất phát triển, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bộ Công nghiệp phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo Tổng công ty Than Việt Nam, UBND các cấp và các đoàn thể thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự trong khai thác và kinh doanh than ở Quảng Ninh, chặn đứng các vụ vi phạm và báo cáo kết quả xử lý lên Thủ tướng vào cuối tháng 1/1997.

4/ Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan tổ chức giao ban định kỳ về tình hình triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản, bảo đảm cấp phát vốn kịp thời ngay từ đầu năm; trường hợp thu ngân sách chưa kịp, Bộ Tài chính tạm thời vay Ngân hàng và phải hoàn trả đầy đủ trong năm.

Cho phép gia hạn thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành của các công trình trong kế hoạch 1996 đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Thực hiện chủ trương hình thành Quĩ quốc gia hỗ trợ giao thông, Quĩ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn, giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Đề án thu phí một số đoạn đường và cầu, bảo đảm nguồn thu cho các Quĩ và phù hợp với khả năng của xã hội.

Triển khai thực hiện kịp thời Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích và huy động các nguồn lực để xây dựng đất nước (sau khi được thông qua) nhất là huy động sức dân để xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục...

5/ Về tài chính, tiền tệ, giá cả:

Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cho Chính phủ những giải pháp, cơ chế tạo vốn nhằm huy động tối đa và sử dụng tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Bộ Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan và các địa phương tiến hành kiểm tra, đôn đốc quyết liệt việc thu nộp ngân sách ngay từ những tháng đầu năm, tập trung vào các lĩnh vực, địa phương có nguồn thu lớn, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chi tiêu, cải tiến công tác kiểm soát chi ngân sách, bảo đảm quản lý chặt chẽ nhưng không gây phiền hà về thủ tục cấp phát.

Ngân hàng Nhà nước điều hành và kiểm soát chặt chẽ kế hoạch cung ứng tiền, điều hành lãi suất và tỷ giá linh hoạt, góp phần ổn định giá cả, thúc đẩy sản xuất phát triển; chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại đẩy mạnh huy động vốn đáp ứng cho nhu cầu của sản xuất, nhất là sản xuất vụ Đông - Xuân; tiếp tục chuyển một phần vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn giúp các doanh nghiệp đổi mới thiết bị, phát triển sản xuất; tích cực chấn chỉnh các hoạt động của hệ thống Ngân hàng cả về nghiệp vụ, tổ chức và cán bộ theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau khi có kết luận của Thanh tra Nhà nước.

Triển khai thực hiện ngay Chỉ thị số 08/TTg, ngày 3/1/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chăm lo cho dân vui Tết Đinh sửu năm 1997. Bảo đảm đủ hàng hoá phục vụ Tết cho Nhân dân, nhất là ở các thành phố lớn và các khu công nghiệp, không để xảy ra đột biến giá; Bộ Tài chính sớm công bố thời hạn áp dụng chủ trương miễn thuế buôn chuyến đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm đưa vào tiêu thụ trong các khu vực nói trên.

Sau hai năm thực hiện có kết quả Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ, nay Chính phủ quyết định cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt tất cả các loại pháo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch UBND các cấp phối hợp với các ngành có liên quan và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền liên tục, sâu rộng cho nhân dân hiểu và thực hiện triệt để quyết định này; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn các đơn vị văn hoá, nghệ thuật, các cơ quan thông tin đại chúng, trước hết là các Đài phát thanh, truyền hình có các chương trình phục vụ nhân dân đón giao thừa phong phú, lành mạnh.

Bộ Thương mại, Ban Vật giá Chính phủ phải thường xuyên nắm chắc tình hình thị trường và phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất kịp thời với Chính phủ các biện pháp xử lý khi giá cả thị trường trong và ngoài nước có biến động lớn.

6/ Về các vấn đề xã hội:

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về Khoa học - Công nghệ và Giáo dục - Đào tạo. Tiếp tục thực hiện xã hội hoá các hoạt động y tế, giáo dục. Đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn nghiện hút ma tuý trong các trường học và tệ nạn mại dâm trẻ em.

 

IV- Thông qua nội dung Quyết định về chính sách mặt hàng và cơ chế điều hành xuất, nhập khẩu năm 1997. Giao Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trình Thủ tướng ký ban hành. Bộ Thương mại chủ trì cùng các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn thực hiện Quyết định này ngay trong tháng 1/1997.

 

V- Thông qua 4 Dự án Luật và Pháp lệnh: Bộ Luật hình sự (sửa đổi), Pháp lệnh Chống tham nhũng, Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích và huy động các nguồn lực để xây dựng đất nước.

Giao các Bộ trưởng - chủ Dự án tiếp thu ý kiến của Chính phủ, khẩn trương chỉnh lý các Dự án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 15/1/1997 và thay mặt Chính phủ trình bày trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị xong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và 3 Pháp lệnh nói trên trước ngày 28/2/1997.

 

VI- Chính phủ đã nghe Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh báo cáo về Hội nghị những người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các nước có sử dụng tiếng Pháp và công việc chuẩn bị của chúng ta cho Hội nghị lần thứ 7. Chính phủ cho rằng việc tổ chức thành công Hội nghị này sẽ khẳng định trình độ tổ chức của ta đối với một hội nghị quốc tế lớn, nâng cao thêm uy tín của nước ta trên thế giới, tạo thêm tiền đề tham gia có hiệu quả vào các hoạt động lớn của quốc tế và khu vực. Yêu cầu các Bộ, các cơ quan của Chính phủ đã được phân công thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị.

Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Y tế Đỗ Nguyên Phương báo cáo về công tác phòng chống HIV/AIDS phối hợp với Bộ Y tế các ngành, các cấp xây dựng Chiến lược phòng chống AIDS từ nay đến năm 2000 trình Thủ tướng phê duyệt; tổ chức tuyên truyền rộng rãi để toàn dân hiểu được đầy đủ mức độ nguy hiểm của căn bệnh này và tích cực phòng tránh.

 

VII- Nhất trí với đề nghị của Văn phòng Chính phủ về cải tiến lề lối làm việc của Chính phủ nêu trong Báo cáo bổ sung của Văn phòng Chính phủ. Yêu cầu các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện ngay một số việc sau đây:

1/ Thực hiện nghiêm túc Qui chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 13/CP, ngày 1/12/1992. Văn phòng Chính phủ soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng và hướng dẫn thực hiện qui trình xử lý công việc, tổ chức các phiên họp và chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của các cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp. Hoàn thành việc lập mạng thông tin Văn phòng Chính phủ với các Bộ, cơ quan nganh Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm sự điều hành kịp thời, an toàn và chính xác.

2/ Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương đóng góp, bổ sung, hoàn chỉnh bản Phụ lục số 2 "Dự kiến nội dung các phiên họp thường kỳ của Chính phủ năm 1997" và Phụ lục số 3 " Danh mục các đề án trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ năm 1997" kèm theo Báo cáo của Văn phòng Chính phủ và gửi lại Văn phòng Chính phủ trước ngày 31/1/1997 để ban hành chính thức; đồng thời chủ động triển khai sớn việc xây dựng các Đề án đã được ghi trong Chương trình công tác của Chính phủ.

3/ Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan chuẩn bị Đề án về việc phân cấp một số công việc cụ thể của Thủ tướng cho các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong tháng 2/1997.

Nghị quyết này đã được Chính phủ thông qua hồi 11 giờ ngày 11 tháng 1 năm 1997.

thuộc tính Nghị quyết 05/CP

Nghị quyết về nội dung phiên họp thường kỳ cuối năm của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:11/01/1997Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị quyết 05/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi