Nghị định 10-CP của Chính phủ về việc sửa đổi chế độ đối với hàng hoá do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 10-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 1992

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ DO NHỮNG

NGƯỜI ĐI HỢP TÁC LAO ĐỘNG, HỢP TÁC CHUYÊN GIA, CÔNG

TÁC VÀ HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI MANG THEO HOẶC GỬI VỀ NƯỚC

CHÍNH PHỦ

nhayNghị định 16-CP về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng Cục Hải quan có hiệu lực từ ngày 07/03/1994, những quy định về việc sửa đổi chế độ đối với hàng hoá do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước quy định tại Nghị định 10-CP trái với Nghị định 16-CP thì bị bãi bỏ theo quy định Điều 6nhay

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thi hành điểm 3, Điều 10 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với thực tế hiện nay;

Theo đề nghị của các Bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thương mại và Tổng cục Hải quan,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 1992, người Việt Nam đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mỗi lần xuất, nhập cảnh đều hưởng tiêu chuẩn hành lý miễn thuế quy định cho khách xuất - nhập cảnh do Tổng cục Hải quan công bố và hướng dẫn thực hiện.
Điều 2.- Bộ Tài chính bàn với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh lại mức nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước của những người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài quy định tại Điều 7 bản quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 370-HĐBT ngày 9 tháng 11 năm 1991; đồng thời, điều chỉnh lại chế độ đài thọ cho cán bộ Việt Nam đi công tác ở nước ngoài phù hợp với điều kiện giao dịch quốc tế hiện nay và Điều 1 Nghị định này.
Điều 3.- Bộ Tài chính chủ trì cùng Tổng cục Hải quan và Bộ Thương mại giải quyết những vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện Quyết định số 156-HĐBT ngày 16 tháng 5 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng xong trước ngày 28 tháng 2 năm 1993.
Những người có tờ khai hải quan sạch để mua hàng hoặc có vận đơn gửi hàng từ nước ngoài về nước đều thống nhất lấy ngày 30 tháng 11 năm 1992 là hạn chót được hưởng định mức miễn thuế theo Quyết định số 156-HĐBT.
Bất kỳ tổ chức và cá nhân nào không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng không đúng chủ trương đã ban hành về việc làm dịch vụ phục vụ các đối tượng thuộc Quyết định số 156-HĐBT mà vẫn làm dịch vụ này đều bị xử lý theo pháp luật hiện hành.
Điều 4.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
Điều 5.- Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Thuộc tính văn bản
Nghị định 10-CP của Chính phủ về việc sửa đổi chế độ đối với hàng hoá do những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 10-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/11/1992 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 10-CP NGàY 14 THáNG 11 NăM 1992

Về VIệC SửA đổI CHế độ đốI VớI HàNG HOá DO NHữNG

NGườI đI HợP TáC LAO độNG, HợP TáC CHUYêN GIA, CôNG

TáC Và HọC TậP ở NướC NGOàI MANG THEO HOặC GửI Về NướC

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thi hành điểm 3, Điều 10 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với thực tế hiện nay;

Theo đề nghị của các Bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thương mại và Tổng cục Hải quan,

NGHị địNH:

 

Điều 1.- Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 1992, người Việt Nam đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mỗi lần xuất, nhập cảnh đều hưởng tiêu chuẩn hành lý miễn thuế quy định cho khách xuất - nhập cảnh do Tổng cục Hải quan công bố và hướng dẫn thực hiện.

 

Điều 2.- Bộ Tài chính bàn với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh lại mức nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước của những người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài quy định tại Điều 7 bản quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 370-HĐBT ngày 9 tháng 11 năm 1991; đồng thời, điều chỉnh lại chế độ đài thọ cho cán bộ Việt Nam đi công tác ở nước ngoài phù hợp với điều kiện giao dịch quốc tế hiện nay và Điều 1 Nghị định này.

 

Điều 3.- Bộ Tài chính chủ trì cùng Tổng cục Hải quan và Bộ Thương mại giải quyết những vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện Quyết định số 156-HĐBT ngày 16 tháng 5 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng xong trước ngày 28 tháng 2 năm 1993.

Những người có tờ khai hải quan sạch để mua hàng hoặc có vận đơn gửi hàng từ nước ngoài về nước đều thống nhất lấy ngày 30 tháng 11 năm 1992 là hạn chót được hưởng định mức miễn thuế theo Quyết định số 156-HĐBT.

Bất kỳ tổ chức và cá nhân nào không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng không đúng chủ trương đã ban hành về việc làm dịch vụ phục vụ các đối tượng thuộc Quyết định số 156-HĐBT mà vẫn làm dịch vụ này đều bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

 

Điều 4.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 5.- Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
Văn bản tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!