Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

CHỉ THị

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 317/TTG

NGàY 26 THáNG 5 NăM 1995 Về TăNG CườNG CôNG TáC
QUảN Lý TRậT Tự AN TOàN GIAO THôNG đườNG Bộ

Và TRậT Tự AN TOàN GIAO THôNG đô THị

 

Mặc dù trong những năm qua Chính phủ đã ra chỉ thị và những văn bản chỉ đạo về công tác trật tự và an toàn giao thông, nhưng đến nay công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, vẫn đang bị buông lỏng. Hiện tượng coi thường kỷ cương trật tự giao thông, vi phạm pháp luật trong xã hội ngày càng tăng cùng với tình hình lạc hậu và xuống cấp của hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình giao thông trong cả nước đặc biệt là ở đô thị lớn đang là trở ngại lớn và trực tiếp cho việc thực hiện quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước ta và đang là nguyên nhân trực tiếp làm tăng tình trạng lộn xộn, ách tắc giao thông đô thị gây ra nhiều tai nạn giao thông, trong đó có nhưng tai nạn lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Để nhanh chóng lập lại kỷ cương pháp luật, tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, khắc phục tình trạng ách tắc giao thông ở các đô thị, nhất là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân cả nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1- Các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải khẩn trương tập trung chỉ đạo công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong năm 1995 và các năm tiếp theo, trước mắt phải tập trung đưa việc quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tư an toàn giao thông đô thị vào nề nếp, tạo được chuyển biến rõ rệt trên các mặt sau đây:

- Đối với đường bộ: nghiêm cấm việc sử dụng mặt đường, lề đường làm sân phơi, để vật liệu xây dựng và những vật cản khác, họp chợ, xây dựng các công trình trái phép thuộc hành lang giao thông đường bộ.

- Đối với đô thị: Phải tập trung giải quyết các nút giao thông thường bị ùn tắc, chấm dứt việc lần chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi để xe, rửa xe, sản xuất kinh doanh; xây dựng cơi nới nhà cửa thuộc hàng lang bảo vệ cây xanh, công trình kỹ thuật, bảo đảm giữ gìn vệ sinh công cộng.

- Nghiêm cấm sử dụng các loại xe không đảm bảo an toàn về kỹ thuật chở hàng quá khổ, quá tải, gây ô nhiễm môi trường, người lái không có bằng, người lái điều khiển phương tiện trong tình trạng miệng còn hơi men của rượu bia hoặc các chất kích thích khác; đưa các loại xe bất hợp pháp, đi xe đánh võng, lạng lách trên các trục đường giao thông đường bộ, nhất là đường giao thông đô thị.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, cần gấp rút tiến hành một số việc sau đây:

Các Bộ: Giao thông vận tải, Nội vụ, Tư pháp sớm hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và Điều lệ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị, Nghị định xử phạt hành chính các hành vi vi phạm Điều lệ về trật tự an toàn giao thông đường bộ và giao thông đô thị trình Chính phủ ban hành trong tháng 6 năm 1995.

Các Bộ, ngành ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong thời gian qua và xây dựng kế hoạch, biện pháp chỉ đạo cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị, thuộc địa phương, ngành mình.

Kiểm tra và xử lý nghiêm chính quyền những địa phương cho thuê hoặc sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi sản xuất kinh doanh, đỗ xe các loại (kể cả xe chuyên dùng) để vật cản làm ách tắc giao thông. Thực hiện mọi biện pháp giải toả ngay lòng đường, lề đường, vỉa hè hành lang giao thông đã bị lấn chiếm để bảo đảm việc đi lại trật tự, an toàn và văn minh.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng quy hoạch phân luồng, phân tuyến đi lại ở các đô thị cho hợp lý; lắp đặt hệ thống các biển báo, tín hiệu trên đường, có kế hoạch giải toả các nút giao thông trọng yếu trong thành phố; quy định thời gian cho các loại phương tiện hoạt động trên từng tuyến đường, đặc biệt là ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Nội vụ chủ trì cùng với Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng thống nhất phân định rõ trách nhiệm quản lý, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị trong và ngoài quân đội.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, theo chức năng của mình, có kế hoạch tiến hành tổng kiểm tra, phân loại kỹ thuật các loại phương tiện vận tải, kiểm tra bằng lái xe và giấy phép sử dụng phương tiện, kiên quyết đình chỉ lưu hành những phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, thu hồi bằng lái xe và giấy phép sử dụng phương tiện trái phép.

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Thuỷ sản, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm hướng dẫn nhân dân ở các xã ven trục đường giao thông, xây dựng sân phơi hoặc chỉ định những nơi có thể dùng làm sân phơi nông sản, hải sản. Kiên quyết không để tình trạng sử dụng mặt đường giao thông làm sân phơi.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo chặt chẽ việc đăng ký phương tiện, kiểm tra kỹ thuật phương tiện, giấy phép lái xe; biển đăng ký xe; bảo đảm mọi phương tiện vận tải của quân đội hoạt động trên đường giao thông công cộng phải an toàn. Các phương tiện vận tải của các đơn vị làm kinh tế của quân đội phải áp dụng các quy định như đối với các phương tiện vận tải dân sự.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ biên soạn giáo trình về luật lệ an toàn giao thông đường bộ, an toàn giao thông đô thị để đưa vào giảng dạy chính khoá trong các trường từ mẫu giáo đến đại học.

Bộ Văn hoá - Thông tin, chủ trì cùng với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương biên soạn tài liệu về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông đô thị để các đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh, các lực lượng vũ trang, các cấp chính quyền các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương thực hiện và có nhiệm vụ phối hợp tổ chức mọi hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục mục đích, yêu cầu, nội dung của Nghị định, Điều lệ và Chỉ thị này đến mọi tầng lớp nhân dân, đến từng hộ gia đình để nhân dân quán triệt, đồng tình hưởng ứng và tự giác nghiêm chỉnh chấp hành.

2- Xử phạt vi phạm:

Bộ Nội vụ chấn chỉnh lực lượng cảnh sát giao thông trật tự và tổ chức tập huấn cho lực lượng này để làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, xử phạt các vi phạm trật tư an toàn giao thông đường bộ và trật tư an toàn giao thông đô thi.

Việc xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông phải bảo đảm chính xác bình đẳng theo pháp luật, lỗi thuộc ai, người đó chịu; trường hợp người vi phạm ở tuổi vị thành niên thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải nộp tiền phạt. Những người thi hành công vụ về trật tự an toàn giao thông vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành cũng bị xử lý nghiêm minh.

Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ, thống nhất quy định và hướng dẫn cách thu tiền phạt, bảo đảm thuận lợi và chống được tiêu cực trong lĩnh vực này.

3- Tổ chức thực hiện:

Từ nay đến ngày 31 tháng 7 năm 1995, các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, căn cứ chức năng, quyền hạn của mình khẩn trương hoàn thành các công việc chuẩn bị như: Kiện toàn tổ chức, tập huấn, tuyên truyền giáo dục để thống nhất về nhận thức, nhất quán khi xử lý, từ ngày 01 tháng 8 năm 1995 sẽ đồng loạt thực hiện thường xuyên kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông đô thị trong cả nước theo Chỉ thị này.

Trong thời gian chuẩn bị thực hiện các quy định mới thì vẫn áp dụng các quy định hiện hành về trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị.

Kế hoạch triển khai của Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gửi báo cáo Thủ tướng trước ngày 30 tháng 6 năm 1995.

Hàng tháng, các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch, biện pháp thích hợp để chỉ đạo các đợt tiếp theo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị này, trước mắt các ngành, các cấp cần xây dựng chương trình kế hoạch tập trung giải quyết ngay những vấn đề cụ thể, tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông đô thị.

Cùng với việc thực hiện Chỉ thị này, giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì, cùng các Bộ, ngành liên quan tiến hành ngay việc xây dựng các văn bản pháp quy, kế hoạch chỉ đạo thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sông, đường sắt, đường biển và đường không để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 1995.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ kết quả việc thực hiện Chỉ thị này.

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 317/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 26/05/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 317-TTg
Hanoi, May 26, 1995

 
DIRECTIVE
ON STRENGTHENING OF CONTROL OF ORDER AND SAFETY OF TRAFFIC ON LAND ROADS AND IN URBAN CENTERS
Over the past years the Government has issued directives and other documents to guide the control of traffic order and safety. However, so far the State management of traffic order and safety remains loose, instances of disregard for traffic discipline and order, and violations of traffic law in society are increasing, coupled with the backwardness and degradation of the infrastructure, especially in transport and communications in the whole country, more particularly in the major urban centers. This is causing a major and direct obstacle to the process of industrialization and modernization of our country, and is the direct cause of the increased disorder and congestion in urban traffic and of many traffic accidents including major ones which caused serious losses to the property of the State and the lives and property of the people.
In order to quickly restore discipline and laws, strengthen the State control of traffic order and safety, and limit to the minimum the number of traffic accidents, overcome traffic congestion in urban centers, especially in Hanoi and Ho Chi Minh City, thus meeting the common aspiration of the people throughout the country, the Prime Minister instructs:
1. The ministries, branches and People's Committees in the provinces and cities to urgently concentrate on directing the control of traffic order and safety, considering this to be an important task in 1995 and the following years. In the immediate future, they should concentrate on making the control of order and safety of traffic on land roads and in the urban centers a regular practice, in order to effect a visible change in the following respects:
- On land roads: it is strictly forbidden to use the roadbeds and roadsides as drying yards or for keeping building materials and other obstacles, and to hold market or build illegal constructions within the traffic corridor along land roads.
- In urban centers: Efforts must be concentrated on decongesting the hubs most prone to traffic jams, putting an end to the infringement on the pavements and roadbeds, to keep or wash vehicles or to conduct production and business activities; putting an end to the construction or enlargement of houses in the tree protection corridor or the technical construction protection corridor, and ensuring public hygiene.
- It is strictly forbidden to use technically unsafe vehicles, oversize or overloaded vehicles, vehicles causing environmental pollution, vehicles driven by unlicensed drivers, or drivers who still smell beer, alcohol and other stimulants in their mouth; to hold illegal vehicle races, drive vehicles in zigzag on the roads reserved for land traffic, especially in urban centers.
To carry out the above tasks, it is necessary to undertake the following urgent works:
The Ministry of Communications and Transport, the Ministry of the Interior and the Ministry of Justice shall complete early the draft Decree and Regulations on ensuring order and safety of traffic on land roads and in urban centers, the Decree on imposing administrative sanctions on violations of the Regulations on order and safety of traffic on land roads and in urban centers, to submit to the Government for promulgation in June 1995.
The ministries and central branches, the People's Committees at all levels shall have to seriously review their responsibility in the recent past, and draw up plans and measures for detailed guidance in order to strengthen the State control on order and safety of traffic on land roads and in urban centers in their localities and branches.
Serious control shall be conducted over and severe penalties shall be meted out at the administration in the localities who lease or allow the use of roadbeds and pavements for production and business activities or for parking vehicles (including special-purpose vehicles), or erecting obstacles causing traffic congestion. All measures must be taken to immediately clear the roadbeds, roadsides and pavements and the traffic corridor which have been infringed upon in order to ensure orderly, safe and civilized traffic.
The Ministry of Communications and Transport shall preside over and cooperate with the Ministry of the Interior and the Ministry of Construction to carry out the planning of traffic lines and lanes in the urban centers to ensure convenience of traffic, the erection of traffic signs and signals, and adoption of a plan to decongest the key traffic hubs in the cities; define the time for the movement of each kind of transport means on each communication line, especially in Hanoi and Ho Chi Minh City.
The Ministry of the Interior shall preside over and coordinate with the Ministry of Communications and Transport and the Ministry of Defense to clearly define the responsibility in the management and control, and in the strict handling of the violations of order and safety of traffic on land roads and in urban centers for people within and outside the army.
The Ministry of the Interior shall coordinate with the Ministry of Communications and Transport and in conformity with their functions, adopt the plan for a general survey and technical classification of the different means of transport, control the driving licenses and the permits for use of different means of transport, and resolutely suspend the circulation of those means which do not ensure the technical safety norms, and to withdraw the driving licenses and permits for use of the illegal means of transport.
The Ministry of Agriculture and Food Industry, the Ministry of Aquatic Resources, the People's Committees at various levels shall have to guide the people in the communes bordering the communication axis in the building of drying yards, or assign places that might be used as drying yards, for farm and marine products. Resolutely not to allow the use of roadbeds as drying yards.
The Ministry of Defense shall closely direct the registration of means, carry out technical control of the means and driving licenses, the number plates of vehicles, and ensure that all the means of transport of the army operating on the public roads are safe. The means of transport of the units of the army engaged in economic activities must apply the regulations as the civil transport means.
The Ministry of Education and Training shall preside over and coordinate with the Ministry of Communications and Transport and the Ministry of the Interior to compile the teaching program on the law on safety of traffic on land roads and in urban centers, and to introduce it for formal teaching at all schools from the infant classes to the universities.
The Ministry of Culture and Information shall preside over and, together with the Ministry of Communications and Transport, coordinate with the Central Ideology and Culture Commission to compile documents on order and safety of traffic on land roads and in urban centers so that all mass and social organizations, State and non-State enterprises, the armed forces, the administration at all levels and the mass media at the center and in the localities can implement them. They also have to coordinate to organize all forms of publicity and education about the objectives, requirements and contents of the Decree, Regulations and this Directive so that all strata of the population and all families understand, support and seriously implement these regulations and directives.
2. Handling of violations:
The Ministry of the Interior shall have to rearrange the traffic police and train it in order to carry out well the task of controlling and fining the violations of order and safety of traffic on land roads and in urban centers.
The fining of violations of traffic order and safety must be done accurately and equally according to law, and the offender alone has to bear responsibility. In case the offender is a minor, his/her parents or tutor shall have to pay the fine. The persons who discharge their public duty in ensuring traffic order and safety but who violate the regulations of the current law shall also be seriously disciplined.
The Ministry of Finance shall preside over and together with the Ministry of Communications and Transport and the Ministry of the Interior issue uniform regulations and guidance on the collection of fines to ensure convenience and avoid negative acts in this respect.
3. Organization of implementation:
From now to the 31st of July 1995, all the ministries, branches, the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall, within their function and powers, urgently complete the preparatory works like: perfecting the organization, training, carrying out publicity and education in order to achieve unity in perception and unity of action in the handling of relevant affairs. From the 1st of August 1995 they shall simultaneously conduct regular control and handling of violations of order and safety of traffic on land roads and in urban centers throughout the country according to this Directive.
During the time of preparing for the implementation of the new regulations, the current regulations on order and safety of traffic on land roads and in urban centers shall continue to apply.
The plans of implementation of this Directive by the ministries, branches and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to be reported to the Prime Minister before the 30th of June 1995.
Every month, the ministries, branches and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to conduct reviews in order to evaluate the results and draw the experiences and supplement the plan, and adopt appropriate measures to direct the subsequent drives and report them to the Prime Minister.
In implementation of this Directive, in the immediate future the branches and echelons shall have to work out their programs and plans focusing on resolving immediately the concrete problems in order to create a visible change in order and safety of traffic on land roads and in urban centers.
Along with implementing this Directive, the Minister of Communications and Transport shall preside over and, together with the concerned ministries and branches, shall have to immediately set to work out the legal documents and guiding plans to ensure order and safety of traffic on river, by railway, on the sea and by air to submit to the Prime Minister in the 4th quarter of 1995.
The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to organize the close guidance, and report periodically to the Prime Minister the results of the implementation of this Directive.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!