Quyết định 540/QĐ-BCT 2023 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 540/QĐ-BCT

Quyết định 540/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức chứng nhận
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:540/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành:03/03/2023Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công ty Vinacontrol được chỉ định chứng nhận sản phẩm khăn giấy

Ngày 03/3/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 540/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức chứng nhận.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Địa chỉ: số 54, phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được chỉ định thực hiện việc: Chứng nhận các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2015/BCT được ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 và Thông tư 33/2016/TT-BCT ngày 23/12/2016.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol có trách nhiệm thực hiện việc chứng nhận các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh trong phạm vi được chỉ định theo các quy định tại QCVN 09:2015/BCT và Thông tư 33/2016/TT-BCT.

Ngoài ra, Công ty cần lập danh sách các lô hàng đã tiến hành đánh giá sự phù hợp và báo cáo Bộ Công Thương vào tuần cuối cùng của hàng quý; chịu sự đánh giá hằng năm của Bộ Công Thương đối với các lĩnh vực được chỉ định đối với sản phẩm khăn giấy và vệ sinh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 540/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

__________

Số: 540/QĐ-BCT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư s 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh và Thông tư số 33/2016/TT-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đi, b sung một số điều của Thông tư s 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phm khăn giấy và giấy vệ sinh;

Căn cứ Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm, 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm qun lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Công ty cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Địa chỉ: số 54, phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024.39448089; Fax: 024.39449011; Email: [email protected]) thực hiện việc: Chứng nhận các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2015/BCT được ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 và Thông tư số 33/2016/TT-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Phương thức chứng nhận: Phương thức 5; Phương thức 7;

- Thủ tục chứng nhận: VS30.01 và VS30.02;

- Mã số chỉ định: 01.23.CN-GIY (Đối với lĩnh vực chứng nhận).

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol có trách nhiệm:

- Thực hiện việc chứng nhận các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh trong phạm vi được chỉ định theo các quy định tại QCVN 09:2015/BCT và Thông tư số 33/2016/TT-BCT;

- Lập danh sách các lô hàng đã tiến đánh giá sự phù hợp và báo cáo Bộ Công Thương vào tuần cuối cùng của hàng quý;

- Chịu sự đánh giá hàng năm của Bộ Công Thương đối với các lĩnh vực được chỉ định đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh.

Điều 4. Giám đốc Công ty cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trang MOIT (đăng thông báo);

- Bộ KHCN, Tng cục TĐC (đ biết);

- Lưu: VT, KHCN, dieudx;

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Sinh Nhật Tân

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi