Quyết định 3041/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3041/QĐ-BKHCN

Quyết định 3041/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3041/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quân
Ngày ban hành:30/10/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
------------------
Số:  3041/QĐ-BKHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý
các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Quyết định này quy định việc phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia (sau đây viết tắt là Chương trình).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Quyết định này áp dụng đối với các đơn vị sau:
a) Đơn vị quản lý nhiệm vụ, bao gồm: Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Công nghệ cao, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị khác theo phân công của Bộ trưởng;
b) Đơn vị quản lý kinh phí, bao gồm: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và các đơn vị khác theo phân công của Bộ trưởng;
c) Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Tài chính, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ và các đơn vị khác có liên quan.
2. Quyết định này không áp dụng đối với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Sở hữu trí tuệ và các đơn vị được Bộ trưởng ủy quyền/phân công thực hiện quản lý Chương trình.
Điều 3. Quy trình quản lý và phân công trách nhiệm thực hiện
1. Phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1.
2. Phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình do các Bộ, ngành  khác chủ trì thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2.
3. Phân công trách nhiệm và quy trình phối hợpthẩm tra nội dung và thẩm định kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế, bãi bỏ các quy định sau:
1. Thay thế quy định phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia thuộc Chương trình quy định tại Quyết định số 3817/QĐ-BKHCN ngày 09/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;
2. Bãi bỏ Quyết định số 3403/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp xử lý các công việc liên quan đến Chương trình Nông thôn miền núi.
Điều 5.Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, PC.
BỘ TRƯỞNG
 
Đã ký
 
 
 
Nguyễn Quân

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi