Quyết định 2843/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia đặt hàng tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
------------------
Số: 2843/QĐ-BKHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
        Hà Nội, ngày 15 tháng10 năm 2015
                                                                   
   
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;
Trên cơ sở Công văn số 616/BGDĐT-KHCNMT ngày 5/2/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2015 và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ;
Xét đề nghị của Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật tại công văn số 423/CNN ngày 29/9/2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng đểtuyển chọnbắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức thông báo nội dung nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.
Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tổng hợp tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.
Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, KHTH.
           
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
Trần Quốc Khánh
 
 


Phụ lục
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG
ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 2843/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
 

STT
Tên Dự án sản xuất thử nghiệm
 
Định hướng mục tiêu
Yêu cầu đối với kết quả
Phương thức tổ chức thực hiện
Ghi chú
1
Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin vô hoạt qui mô công nghiệp phòng bệnh hoại tử thần kinh (VNN) cho cá mú
- Có được quy trình công nghệ sản xuất vắc xin vô hoạt qui mô công nghiệp phòng bệnh hoại tử thần kinh (VNN) cho cá mú.
- Có được tiêu chuẩn cơ sở, phương pháp kiểm nghiệm, bảo quản và sử dụng vắc xin.
1/ 01 bộ giống gốc (Master seed);
2/ Quy trình công nghệ sản xuất vắc xin vô hoạt qui mô 100.000 liều/mẻ, vắc xin đạt chỉ tiêu chất lượng: vô trùng (100%), an toàn (100%) và hiệu lực (≥70%);
3/ Quy trình bảo quản và sử dụng vắc xin;
4/ Tiêu chuẩn cơ sở và phương pháp kiểm nghiệm chất lượng vắc xin;
5/ 2 triệu liều vắc xin đạt tiêu chuẩn cơ sở.
 
Tuyển chọn
 
 

 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi