Quyết định 1859/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2010 và giai đoạn năm 2011 - 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1859/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1859/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2010 và giai đoạn năm 2011 - 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1859/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Chiến Thắng
Ngày ban hành:20/05/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

------------------------
Số: 1859/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học

và phát triển công nghệ năm 2010 và giai đoạn năm 2011 - 2015

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ - CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020;

Xét Báo cáo kết quả Hội nghị xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2010; định hướng cho giai đoạn 2011 - 2015 và ý kiến Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, các chuyên gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2010 và giai đoạn năm 2011 - 2015  như sau:

1. Mục tiêu:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về lĩnh vực văn hóa, gia đình thể dục, thể thao và du lịch phù hợp các Chiến lược phát triển của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2010  và giai đoạn 2011- 2020.

2. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2010 và giai đoạn 2011 - 2015:

2.1. Về văn hóa

- Nâng cao tính thiết thực của công tác nghiên cứu như là cơ sở khoa học cho việc giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn, dự báo xu thế phát triển về văn hóa; gắn các đề tài nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ hoạch định chính sách văn hóa, tổng kết lý luận, thực tiễn, xây dựng mô hình văn hóa sao cho kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng cao, gắn nghiên cứu với đào tạo. Xây dựng một hệ thống chương trình nghiên cứu mang tính lý luận, làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về xây dựng con người Việt Nam và phát triển nền văn hóa như những định hướng về mặt lý luận. Tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa. Đồng thời, nhiều vấn đề lý luận về văn hóa mà thực tiễn đang đặt ra cũng cần được nghiên cứu giải đáp.

- Nghiên cứu về phát triển con người Việt Nam: Nghiên cứu cơ bản về con người, nguồn nhân lực với tư cách là chủ thể xã hội, có trình độ học vấn cao, mang đậm tính nhân văn và các giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của văn hoá - văn minh nhân loại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

- Nghiên cứu vai trò phát triển văn hoá với phát triển con người.

- Nghiên cứu phục vụ công tác xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa lành mạnh.

- Nghiên cứu về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

- Nghiên cứu về bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số.

- Nghiên cứu phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật.

- Nghiên cứu phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, tín ngưỡng.

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và các giải pháp về hoạt động ngoại giao văn hóa; Nghiên cứu phát triển quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật của Việt Nam với các nước theo chủ trương ngoại giao văn hóa.

2.2. Về Du lịch

- Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học và giải pháp hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đảm bảo điều kiện thuận lợi cho du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển và phù hợp với xu thế hội nhập khu vực, quốc tế trong bối cảnh mới.

- Tiếp tục nghiên cứu thị trường và nghiên cứu nhằm đa dạng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc với hàm lượng trí tuệ cao và có tính cạnh tranh trong khu vực, quốc tế để thu hút khách du lịch, phù hợp với đặc điểm của Việt Nam nhằm thực hiện có hiệu quả định hướng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Nghiên cứu xây dựng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia làm cơ sở xây dựng Nghị định về quản lý khu, tuyến, điểm, đô thị du lịch nhằm tiếp tục triển khai Luật du lịch trong quản lý kinh doanh du lịch.

- Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và hệ thống chỉ tiêu quản lý phục vụ công tác quản lý nghiên cứu và kinh doanh du lịch.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường du lịch. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống tài nguyên du lịch Việt Nam.

- Nghiên cứu các giải pháp đào tạo và đào tại nguồn nhân lực ngành du lịch nói chung và nhân lực khoa học và công nghệ lĩnh vực du lịch nói riêng.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ môi trường trong các lĩnh vực hoạt động du lịch; xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường ở khu vực, điểm du lịch góp phần phát triển du lịch bền vững.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến quảng bá, quan lý nhà nước và kinh doanh du lịch.

2.3. Về Thể dục Thể thao

- Nghiên cứu về khoa học quản lý, xã hội học, kinh tế học thể dục thể thao:

+ Lý luận quản lý ngành thể dục thể thao; Kế hoạch hóa quản lý thể dục thể thao; Thể chế và các thiết chế chính sách quản lý ngành; tổ chức thể dục thể thao; Quản lý đầu tư của Nhà nước, của xã hội cho thể dục thể thao.

+ Chức năng xã hội và chức năng kinh tế của thể dục thể thao.

+ Xã hội hóa và kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao.

+ Quản lý và tiêu chuẩn hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật thể dục thể thao.

- Nghiên cứu về lý luận và phương pháp thể dục thể thao (văn hóa, thể chất):

+ Quan hệ giữa văn hóa và thể dục thể thao (du lịch); Bảo tồn trò chơi dân gian thể dục thể thao dân tộc.

+ Tổ chức, phương pháp phát triển thể dục thể thao quần chúng, thể thao giải trí, thể dục thể thao cho người cao tuổi, cho phụ nữ và người khuyết tật.

+ Tổ chức, phương pháp phát triển thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang; Trong các khu công nghiệp, trong công chức viên chức.

+ Kiểm tra đánh giá thể chất nhân dân; Kiểm tra và đánh giá tổng hợp về thành phần cấu trúc cơ thể, chức năng sinh lý và tố chất thể lực của người Việt Nam.

+ Dự báo phát triển chiều cao thân thể cuối cùng của trẻ em 7 - 1 4 tuổi; Nghiên cứu bổ sung lý luận và phương pháp dạy thể dục nội khóa, hoạt động thế thao ngoại khóa trong các trường học.

+ Nghiên cứu tâm lý học giáo dục thể chất và tâm lý học rèn luyện thân thể của nhân dân.

- Nghiên cứu lý luận huấn luyện thể thao:

+ Nội dung và phương pháp huấn luyện theo đặc điểm từng môn thể thao.

+ Nghiên cứu năng lực thi đấu, trình độ huấn luyện của VĐV.

+ Nội dung, phương châm, phương pháp và tiêu chuẩn tuyển chọn năng khiếu thể thao.

+ Giáo dục thi đấu thể dục thể thao và công tác giáo dục vận động viên.

+ Tâm lý học thể thao thành tích cao.

+ Tổ chức kết hợp huấn luyện thể thao với đảm bảo y học thể thao và nghiên cứu khoa học.

- Nghiên cứu y - sinh học thể dục thể thao:

+ Ứng dụng sinh cơ học nghiên cứu kỹ thuật thể thao, phương pháp, phương tiện huấn luyện kỹ thuật thể thao; Sáng chế phát minh, cập nhật các phương pháp, thiết bị mới về sinh cơ học và sinh học thể thao.

+ Đặc điểm hình thái cơ thể, cấu trúc thành phần cơ thể, các chỉ số hóa - sinh lý đặc t ứng của vận động viên Việt Nam.

+ Trị liệu chấn thương cho vận động viên; Chế độ dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng cho vận động viên; Mô phỏng huấn luyện trên cao nguyên đối với vận động viên trọng điểm.

+ Nghiên cứu phòng chống Doping thể thao.

+ Nghiên cứu đa dạng tính trạng Gen, đa tính trạng ti lập thể DNA, khả năng miễn dịch và tố chất thể lực của người Việt Nam (đặc biệt là sức bền).

+ Nghiên cứu khoa học truyền thống thể thao và ứng dụng tin học thể thao:

+ Lý luận chung về khoa học truyền thông và tin học thể thao.

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IT trong tổ chức thi đấu các Đại hội thể thao lớn.

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thể dục thể thao.

2.4. Về Gia đình

- Yếu tố văn hóa trong gia đình: các hình thức nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo hành đối với phụ nữ, người già và trẻ em, gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hoá trong các khu dân cư.

- Vai trò của gia đình trong sự hình thành nhân cách của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…

 - Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa môn Gia đình học vào các trường đào tạo) các Viện nghiên cứu... nhằm nâng cao nhận thức về vai trò to lớn của gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ và là tế bào của xã hội; nghiên cứu các tiêu chí, định hướng chất lượng cuộc sống gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Điều 2.Định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2010 và giai đoạn năm 2011- 2015 là căn cứ cho việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2010-2020.

Việc điều chỉnh bổ sung Định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2010 và giai đoạn năm 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.

Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Chíên Thắng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi