Quyết định 1264/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1264/QĐ-BKHCN

Quyết định 1264/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1264/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành:04/06/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BKHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------
Số: 1264/QĐ-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyỆt nhiỆm vỤ khoa hỌc và công nghỆ theo NghỊ đỊnh thư đẶt hàng
đỂ tuyỂn chỌn bẮt đẦu thỰc hiỆn trong kẾ hoẠch năm 2015
-----------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư;
Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư ngày 30 tháng 1 năm 2015 và ngày 26 tháng 3 năm 2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với CHLB Đức đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015:
1. Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các vật liệu mới từ phụ phẩm mía đường, tre và lúa để nâng cao giá trị gia tăng và phục vụ nông nghiệp bền vững.
2. Hoàn thiện công nghệ thu hồi các kim loại đất hiếm từ xúc tác FCC thải của nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Điều 2. Giao Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và các đơn vị liên quan:
1 .Thông báo nội dung nhiệm vụ đặt hàng nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn;
2. Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.
Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HTQT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 
 
PHỤ LỤC
DANH MỤC nhiỆm vỤ khoa hỌc và công nghỆ theo NghỊ đỊnh
 thư đẶt hàng đỂ tuyỂn chỌn bẮt đẦu thỰc hiỆn TỪ năm 2015
(Kèm theo Quyết định số 1264/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
 
 

TT
Tên nhiệm vụ NĐT
Định hưng mục tiêu
Yêu cầu đối với kết quả*
Phương thức tổ chức thực hiện
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
1
Tên nhiệm vụ (tiếng Việt): Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng một số vật liệu mới (chất hấp thụ, hạt cải tạo đất và vải địa kỹ thuật) từ phụ phế phẩm mía đường và lúa để nâng cao giá trị gia tăng và phục vụ nông nghiệp bền vững.
Tên nhiệm vụ (tiếng Anh): “Production and utilization of new materials (adsorbent, soil improver and geotextile) derived from sugar cane and rice by-products for value added bio-based products and sustainable agriculture”
1. Làm chủ được 03 quy trình công nghệ sản xuất một số loại vật liệu mới (hạt hấp thu - absorbents, hạt hữu cơ cải tạo đất, và vải địa kỹ thuật) làm các vật liệu lọc nước, cải tạo đất, chống xói mòn...từ các loại phế phụ phẩm mía đường, rơm rạ.
2. Tiếp thu được công nghệ chuyển giao từ CHLB Đức để xây dựng được mô hình pilot trình diễn công nghệ chế tạo vật liệu mới quy mô chế biến 50 tấn vật liệu năm.
3. Nâng cao được năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chế tạo vật liệu mới từ các loại phế phụ phẩm nông nghiệp.
1. Sản phẩm:
- 25-30 kg hạt carbon hoạt tính được sử dụng trong lọc nước, có khả năng hấp phụ màu, kim loại nặng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn sản phẩm tương tự đang lưu hành trên thị trường;
- Hạt hữu cơ phân bón (agglomerates used as fertilizers) mang các chủng vi sinh hữu ích (2 chủng vi sinh cố định N; 1-2 chủng phân giải lân, trichodermas, mycorrhizas...) đủ để thử nghiệm trên mô hình 1,0 ha rau và 2,0 ha mía đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn so với phân bón cùng loại hiện có trên thị trường;
- 3 - 5 kg Sợi đặc trưng từ bã mía, rơm rạ:
+ Đường kính trung bình đến vài trăm mm,
+ Chiều dài sợi đến vài chục cm;
- 500 kg các vật liệu (được chế biến từ bã mía, rơm rạ như: dạng hạt hữu cơ; màng lọc; vải địa kỹ thuật) tiếp thu từ CHLB Đức và đánh giá trong điều kiện môi trường Việt Nam.
2. 01 mô hình pilot trình diễn tại LASUCO chế biến được 50 tấn sinh khối/năm.
3. 03 quy trình công nghệ gồm:
i) Quy trình sản xuất hạt phân bón bổ sung vi sinh ;
ii) Quy trình sản xuất màng/hạt lọc nước (adsorbents);
iii) Quy trình sản xuất vải địa kỹ thuật đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu.
4. Công trình công bố:
- Ít nhất 01 bài báo quốc tế đạt tiêu chuẩn ISI;
- 2 - 3 bài báo trong nước.
5. Đào tạo nhân lực:
- 1 - 2 Thạc sĩ;
- 5 - 7 Kỹ thuật viên về sinh khối, vi sinh phân bón, chế biến sinh khối, chế tạo vật liệu;
- 3 - 5 cán bộ được đào tạo ngắn hạn ở Đức (30 ngày) và 2 - 3 cán bộ từ 3 – 6 - 12 tháng.
Tuyển chọn
Nhiệm vụ Nghị định thư hợp tác với Đức.
2
Hoàn thiện quy trình công nghệ thu hồi riêng rẽ các oxit nguyên tố đất hiếm từ xúc tác FCC đã qua đã qua sử dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất;
1. Tiếp thu và làm chủ được quy trình công nghệ thu hồi riêng rẽ từng oxit nguyên tố đất hiếm trong xúc tác FCC đã qua sử dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất.
2. Xây dựng được hệ thống pilot thu hồi các oxit nguyên tố đất hiếm từ xúc tác FCC đã qua sử dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất công suất 100 kg xúc tác thải/mẻ.
1. Quy trình công nghệ thu hồi riêng rẽ từng oxit nguyên tố đất hiếm từ xúc tác FCC đã qua sử dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Hệ thiết bị pilot quy mô 100 kg xúc tác FCC/mẻ (đã qua sử dụng) đảm bảo thu hồi trên 90% oxit nguyên tố đất hiếm.
3. Sản phẩm:
- 10kg các oxit đất hiếm riêng rẽ có độ tinh khiết >= 99,9%.
- 100 kg chất nền giàu nhôm: 30 - 50% AI2O3.
4. Công trình công bố:
1 - 2 bài báo quốc tế chuẩn ISI.
5. Đào tạo nhân lực:
- Đào tạo 01 thạc sĩ
Tuyển chọn
Nhiệm vụ Nghị định thư hợp tác với Đức.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi