Quyết định 1078/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1078/1997/QĐ-TTg

Quyết định 1078/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1078/1997/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:12/12/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1078/1997/QĐ-TTg

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1078/1997/QĐ-TTG
NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1997 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT
QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 1077/1997/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê duyệt Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 105/CT ngày 30 tháng 3 năm 1992 về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia và phê duyệt Quy chế về Tổ chức và lề lối làm việc của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia.

 

Điều 3. Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
(Được phê duyệt tại Quyết định số 1078-1997/QĐ-TTg
ngày 12 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ)

 

CHƯƠNG I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

 

Điều 1. Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ.

 

Điều 2. Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia có nhiệm vụ góp ý kiến với Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định về:

1. Phương hướng, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên từng thời kỳ.

2. Các chính sách lớn thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ.

3. Các dự án văn bản pháp quy của Nhà nước về khoa học và công nghệ.

4. Các chỉ tiêu lớn của kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm, hàng năm.

5. Các chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước.

6. Các vấn đề quan trọng khác về khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tham gia ý kiến hoặc do Hội đồng thấy cần thiết có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 3. Nhiệm kỳ công tác của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia là 5 năm. Việc bổ nhiệm, thay đổi thành viên Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Điều 4. Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia gồm Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và các uỷ viên.

Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng:

- Lãnh đạo Hội đồng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 1, Điều 2 Chương I của Quy chế này.

- Chuẩn bị nội dung các vấn đề đưa ra thảo luận ở Hội đồng.

- Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đồng.

Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Giúp Chủ tịch Hội đồng trong việc lãnh đạo công tác chung của Hội đồng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về phần công tác được phân công phụ trách.

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết công việc của Hội đồng thuộc quyền hạn Chủ tịch Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

Nhiệm vụ của uỷ viên Hội đồng:

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng.

- Chuẩn bị tốt để đóng góp ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận trong các kỳ họp Hội đồng hoặc góp ý kiến vào các văn bản do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng gửi đến.

- Giữ gìn mọi tài liệu và số liệu mật theo quy định chung của Nhà nước và của Hội đồng.

 

Điều 5. Quyền hạn của các thành viên Hội đồng.

1. Được cung cấp những thông tin cần thiết về vấn đề kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của quốc gia và được tìm hiểu những tài liệu, số liệu có liên quan tới nội dung các kỳ họp của Hội đồng.

2. Được bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết theo chế độ quy định để thực hiện nhiệm vụ quy định ở Điều 1, Điều 2 Chương I của Quy chế này.

 

Điều 6. Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia có văn phòng giúp việc đặt tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường với biên chế gọn nhẹ nằm trong tổng biên chế của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia:

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu làm việc cho các kỳ họp của Hội đồng theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng.

- Lập biên bản các kỳ họp của Hội đồng.

- Thực hiện những công việc có liên quan tới công tác của Hội đồng giữa hai kỳ họp Hội đồng do Hội đồng giao.

- Lưu giữ hồ sơ và làm công tác văn thư của Hội đồng.

 

CHƯƠNG II

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LÀM VIỆC
CỦAHỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

 

Điều 7. Các thành viên của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia hoạt động mang tính cá nhân nhà khoa học, không đại diện cho cơ quan hoặc tổ chức nơi mình làm việc.

 

Điều 8. Phương thức làm việc của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia là thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết để chọn ý kiến được đa số tán thành làm khuyến nghị chung của Hội đồng; đồng thời các ý kiến khác cũng phải được ghi nhận đầy đủ trong biên bản của kỳ họp Hội đồng.

Các khuyến nghị và biên bản các kỳ họp của Hội đồng được chuyển đầy đủ đến Thủ tướng Chính phủ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng và thư ký của kỳ họp.

 

Điều 9. Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia họp thường kỳ 6 tháng 1 lần.

Khi có công việc cần thiết theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng triệu tập các kỳ họp bất thường.

 

Điều 10. Kỳ họp của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng tham dự.

Khi cần thiết, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách công tác khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tham dự các kỳ họp của Hội đồng.

Tuỳ theo nội dung của kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng có thể mời một số đại diện các cơ quan liên quan dự họp. Các đại diện này không tham gia biểu quyết các vấn đề của Hội đồng.

 

Điều 11. Tài liệu của các kỳ họp Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia do Văn phòng Hội đồng chuyển đến các thành viên Hội đồng nghiên cứu trước khi họp chậm nhất là 2 tuần; đối với các kỳ họp bất thường, chậm nhất là 2 ngày trước khi họp.

 

Điều 12. Với tư cách là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động của mình Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan quản lý Nhà nước khác về những vấn đề có tầm quốc gia liên quan đến lĩnh vực phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt tác động đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.

 

Điều 13. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia trích trong phần dành cho sự nghiệp khoa học của Ngân sách Nhà nước, cấp qua Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Điều 14. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

 

Điều 15. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi