Quyết định 1077/1997/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1077/1997/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1997 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ trong cả nước, cụ thể là:

- Phương hướng, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên từng thời kỳ.

- Các chính sách lớn thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ.

- Các dự án văn bản pháp quy của Nhà nước về khoa học và công nghệ.

- Các chỉ tiêu lớn của kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ 5 năm, hàng năm.

- Các chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước.

- Các vấn đề quan trọng khác về khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tham gia ý kiến hoặc do Hội đồng thấy cần thiết có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 2. Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia gồm Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng gồm các nhà khoa học hoạt động các lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu công nghệ và cán bộ khoa học hoạt động trong doanh nghiệp Nhà nước (có danh sách kèm theo).

 

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia hoạt động mang tính cá nhân nhà khoa học, không đại diện cho cơ quan hoặc tổ chức nơi mình làm việc, có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các sinh hoạt của Hội đồng, được quyền tham khảo các thông tin cần thiết và sử dụng các phương tiện của đơn vị mình phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng phân công, trong phạm vi các chế độ, quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia.

 

Điều 5. Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia có Văn phòng giúp việc đặt tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Biên chế của Văn phòng gọn nhẹ và nằm trong tổng biên chế của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 7. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định số 1077/1997/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 1997
của Thủ tướng Chính phủ)

 

1. Gs. Hoàng Thuỷ Nguyên

Chủ tịch Hội đồng

2. Gs. Nguyễn Duy Quý

Phó Chủ tịch Hội đồng

3. Gs. Vũ Đình Cự

Uỷ viên Hội đồng

4. Gs. Phạm Thị Trân Châu

-

5. PGs. Trần Ngọc Đường

-

6. Ts. Phan Hồng Giang

-

7. Gs. Nguyễn Văn Hiệu

-

8. PGs. Nguyễn Minh Hiển

-

9. Gs. Hàn Đức Kim

-

10. Gs. Phan Huy Lê

-

11. Gs. Đặng Vũ Minh

-

12. PGs. Chu Hảo

-

13. PGs. Nguyễn Thiện Nhân

-

14. Gs. Lương Xuân Quỳ

-

15. Gs. Đỗ Quốc Sam

-

16. Gs. Nguyễn Ngọc Trân

-

17. Gs. Nguyễn Hoa Thịnh

-

18. Gs. Đỗ Trung Tá

-

19. Gs. Hồ Sỹ Thoảng

-

20. PTs. Đinh Ngọc Viện

-

21. Gs. Võ Tòng Xuân

-

22. Gs. Nguyễn Xuân Quỳnh

-

 

thuộc tính Quyết định 1077/1997/QĐ-TTg

Quyết định 1077/1997/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1077/1997/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:12/12/1997Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1077/1997/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No. 1077/1997/QD-TTg
Hanoi, December 12, 1997
 
DECISION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL COUNCIL FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL POLICIES
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister of Science, Technology and Environment,
DECIDES:
Article 1.- To establish the National Council for Scientific and Technological Policies to advise the Prime Minister on the important issues related to the national scientific and technological development, more concretely:
- The orientation and strategy for the development of sciences and technologies as well as scientific and technological fields to be given priority in each period.
- The major policies for promoting the scientific and technological development.
- The State's draft legal documents on science and technology.
- The major objectives of the five-year and annual plans for scientific and technological development.
- The State-level scientific and technological programs.
- Other important scientific and technological issues its comments on which are required by the Prime Minister or are deemed necessary to propose to the Prime Minister by the Council.
Article 2.- The National Council for Scientific and Technological Policies shall be composed of the Chairman, one Vice Chairman and its members, who are scientists from various fields of research such as natural sciences, social sciences and humanities, technologies, and scientific cadres working in State enterprises (in attached list).
Article 3.- The members of the National Council for Scientific and Technological Policies shall work on their own personal behalf, not representing their agencies and organizations and shall have to participate in all activities of the Council, shall be entitled to use necessary information and facilities of their respective units in service of the performance of tasks assigned by the Council, in accordance with the State's current regimes and regulations.
Article 4.- The Minister of Science, Technology and Environment shall have to elaborate and submit to the Prime Minister for approval the Regulation on Organization and Operation of the National Council for Scientific and Technological Policies.
Article 5.- The National Council for Scientific and Technological Policies shall have its assisting office located at the Ministry of Science, Technology and Environment. The staff of the office is neat in size and included in the total payroll of the Ministry of Science, Technology and Environment.
Article 6.- This Decision takes after its signing.
Article 7.- The Chairman and members of the National Council for Scientific and Technological Policies, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER
Phan Van Khai
 
THE LIST
OF MEMBERS OF THE NATIONAL COUNCIL FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL POLICIES
(Attached to Decision No.1077/1997/QD-TTg of December 12, 1997 of the Prime Minister)
1. Prof. Hoang Thuy Nguyen, Chairman of the Council
2. Prof. Nguyen Duy Quy, Vice Chairman of the Council
3. Prof. Vu Dinh Cu Member of the Council
4. Prof. Pham Thi Tran Chau -
5. Associate Prof. Tran Ngoc Duong -
6. Dr. Phan Hong Giang -
7. Prof. Nguyen Van Hieu -
8. Associate Prof. Nguyen Minh Hien -
9. Prof. Han Duc Kim -
10. Prof. Phan Huy Le -
11. Prof. Dang Vu Minh -
12. Associate Prof. Chu Hao -
13. Associate Prof. Nguyen Thien Nhan -
14. Prof. Luong Xuan Quy -
15. Prof. Do Quoc Sam -
16. Prof. Nguyen Ngoc Tran -
17. Prof. Nguyen Hoa Thinh -
18. Prof. Do Trung Ta -
19. Prof. Ho Si Thoang -
20. Associate Dr. Dinh Ngoc Vien -
21. Prof. Vo Tong Xuan -
22. Prof. Nguyen Xuan Quynh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 1077/1997/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi