Quyết định 04/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 04/2005/QĐ-BKHCN

Quyết định 04/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04/2005/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành:04/05/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Vi phạm hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

 

 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 04/2005/QĐ-BKHCN

NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU BIÊN BẢN

VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, XỬ PHẠT

VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

- Căn cứ Luật Thanh tra ngày 24/6/2004;

- Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 11/12/1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 24/6/2004;

- Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003;

- Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 31 mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong hoạt động thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ.

- Từ mẫu số 1 đến mẫu số 31 áp dụng cho hoạt động thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Từ mẫu số 2 đến mẫu số 31 (trừ mẫu số 27) áp dụng cho hoạt động thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Điều 2. Tổ chức Thanh tra các cấp có chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm áp dụng thống nhất các mẫu văn bản này trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1410/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 7/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành các mẫu văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường.

Điều 4.  Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

DANH MỤC MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG

TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số:04/2005/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2005)

 

 

1. Quyết định thanh tra hành chính.

2. Quyết định thanh tra chuyên ngành.

3. Quyết định trưng cầu giám định, thẩm định, thử nghiệm.

4. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

5. Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

6. Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính sang cơ quan Điều tra.....

7. Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

8. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

9. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

10. Quyết định phúc tra kết quả thanh tra.

11. Quyết định về việc gia hạn thanh tra.

12. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tiền/cảnh cáo (theo thủ tục đơn giản).

13. Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính.

14. Quyết định huỷ bỏ hiệu lực quyết định.

15. Quyết định tạm giữ tang vật/phương tiện vi phạm hành chính.

16. Quyết định niêm phong/mở niêm phong tang vật/phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính.

17. Quyết định tiêu huỷ tang vật/phương tiện vi phạm hành chính.

18. Biên bản thanh tra.

19. Biên bản vi phạm hành chính.

20. Biên bản lấy mẫu.

21. Biên bản tịch thu tang vật/phương tiện vi phạm hành chính.

22. Biên bản tạm giữ tang vật/phương tiện vi phạm hành chính.

23. Biên bản tiêu huỷ tang vật/phương tiện vi phạm hành chính.

24. Biên bản trả lại tang vật/phương tiện vi phạm hành chính.

25. Biên bản bàn giao tang vật/phương tiện vi phạm hành chính sang cơ quan Điều tra…..

26. Biên bản bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính sang cơ quan Điều tra…..

27. Biên bản công bố quyết định/kết luận thanh tra .

28. Biên bản xác minh/làm việc.

29. Biên bản niêm phong/mở niêm phong.

30. Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

31. Bản thống kê tang vật/phương tiện vi phạm hành chính.

 

 

 

Mẫu số 1

 

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên cơ quan ra quyết định   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- ------------------------------------

Số          / QĐ - TTra      , ngày ... tháng ... năm 200 ...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA... (1)

Về việc thanh tra hành chính ... (2)

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Thanh tra ngày 24/6/2004;

- Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

- Căn cứ ... (3);

- Căn cứ... (4);

- Xét đề nghị của Ông (bà)... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn thanh tra hành chính... (2) gồm các thành viên sau đây:

1. Họ tên và chức vụ:                     Trưởng đoàn

2. Họ tên và chức vụ:                      Thành viên

3. ....

Điều 2. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra hành chính... (2) với:

- Nội dung thanh tra:

- Đối tượng thanh tra:

- Chế độ thanh tra:

- Thời gian thanh tra: Từ ngày... tháng... năm.... đến ngày... tháng... năm...

(hoặc thời hạn thanh tra là... ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra).

 

Điều 3. Trong quá trình thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra được sử dụng các quyền hạn quy định tại Điều 39, 40 Luật Thanh tra, (Điều... Luật...(3)/ Điều... Pháp lệnh...(3) Nghị định …(3)).Đối tượng thanh tra có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 53, Điều 54 Luật Thanh tra, (Điều... Luật... (3)/ Điều... Pháp lệnh...(3), Nghị định…(3)).

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đoàn Thanh tra, đối tượng thanh tra (tổ chức, cá nhân) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận                               Người ra quyết định

- Như Điều 4,                    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu...

_________________________________________________________________________________________

(1) Chức danh của người ra Quyết định thanh tra (là Thủ trưởng cơ quan ra Quyết định thanh tra).

(2) Lĩnh vực được thanh tra: Thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc cơ quan chủ quản của cơ quan ra quyết định thanh tra ,

(3) Nêu các văn bản làm căn cứ cho việc ra Quyết định: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ; Pháp lệnh cán bộ, công chức, …

(4) Văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra.

 


Mẫu số 2

 

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên cơ quan ra quyết định   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- ------------------------------------

Số          / QĐ - TTra      , ngày ... tháng ... năm 200 ...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA... (1)

Về việc thanh tra chuyên ngành về... (2)

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Thanh tra ngày 24/6/2004;

- Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

- Căn cứ ... (3);

- Căn cứ... (4);

- Xét đề nghị của Ông (bà)... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành về... (2) gồm các thành viên sau đây:

1. Họ tên và chức vụ:                     Trưởng đoàn

2. Họ tên và chức vụ:                      Thành viên

3. ....

Điều 2. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về... (2) với:

- Nội dung thanh tra:

- Đối tượng thanh tra:

- Chế độ thanh tra:

- Thời gian thanh tra: Từ ngày... tháng... năm.... đến ngày... tháng... năm...

(hoặc thời hạn thanh tra là... ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra).

 

Điều 3. Trong quá trình thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra được sử dụng các quyền hạn quy định tại  Điều 49, 50 Luật Thanh tra, (Điều... Luật...(3)/ Điều... Pháp lệnh...(3)).Đối tượng thanh tra có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 53, Điều 54 Luật Thanh tra, (Điều... Luật... (3)/ Điều... Pháp lệnh...(3)).

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đoàn Thanh tra, đối tượng thanh tra (tổ chức, cá nhân) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận                               Người ra quyết định

- Như Điều 4,                    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu...

_________________________________________________________________________________________

 

(1) Chức danh của người ra Quyết định thanh tra (là Thủ trưởng cơ quan ra Quyết định thanh tra).

(2) Lĩnh vực được thanh tra về: khoa học và công nghệ; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu trí tuệ, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(3) Nêu các văn bản làm căn cứ cho việc ra Quyết định: Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh Đo lường, Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa, Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ...

(4) Văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra.

 

 

 

Mẫu số 3

 

 

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên tổ chức ra quyết định   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- -----------------------------------

Số             /QĐ - …..      , ngày ... tháng ... năm 200 ...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA (1)

Về việc trưng cầu giám định, thẩm định, thử nghiệm về (2)

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ (Điều... Luật...(2)/ Điều... Pháp lệnh...(2));

- Thi hành Quyết định số... /QĐ-TTra ngày... tháng... năm... của... (chức vụ của  người ra Quyết định thanh tra) về việc thanh tra chuyên ngành về ... (2) đối với... (3);

- Để làm cơ sở cho kết luận thanh tra,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Trưng cầu giám định, thẩm định, thử nghiệm về... (2) của/đối với ...(3).

 

Điều 2. Đề nghị... (4) giám định, thẩm định, thử nghiệm về:

- Nội dung:...

- Thời gian:...

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ... (3) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                              người ra quyết định

- Như Điều 2,3.                              (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Lưu Hồ sơ, …., TTra.

__________________________________________________________________________

(1) Chức danh người ra quyết định

(2) Lĩnh vực được trưng cầu giám định: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường-chất lượng hàng hóa; an toàn và kiểm soát bức xạ (Nếu thanh tra hành chính thì căn cứ vào Điều 42, thanh tra chuyên ngành thì căn cứ vào Điều 52 Luật Thanh tra).

(3) Tên tổ chức, cá nhân có đối tượng trưng cầu giám định, thẩm định, thử nghiệm.

(4) Tên cơ quan giám định, thẩm định, thử nghiệm.


 

Mẫu số 4

 

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Tên cơ quan ra quyết định Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- ------------------------------------

Số          /QĐ - TTra       , ngày ... tháng ... năm 200...

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

vÒ ...(1)

 

 

 

- Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Điều…..Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực (2)….;

- Xét nội dung, tính chất và mức độ vi phạm hành chính tại Biên bản vi phạm hành chính lập hồi... giờ, ngày... tháng... năm... tại...,

 

Tôi...  (Họ, tên, chức vụ)

 

Đơn vị:...

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Tổ chức/cá nhân (địa chỉ; lĩnh vực hoạt động/nghề nghiệp; Giấy CMT/hộ chiếu số..ngày cấp…nơi cấp).

- Với các hình thức:

- Hình thức xử phạt chính:  Mức phạt; tổng số tiền phạt (viết bằng chữ số tiền phạt).

- Hình thức phạt bổ sung (nếu có).

- Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có).

Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính:...

Quy định tại Điểm... Khoản... Điều... của... (2).

Mức phạt:

- Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm…

 

Điều 2. Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số:... của …..mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp thẳng vào Kho bạc Nhà nước (tỉnh/thành phố...) trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này.

Nếu quá thời hạn nói trên mà... (3) cố tình không chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ Quy định thủ tục áp dụng áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết xử phạt vi phạm hành chính.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này,... (3) có quyền khiếu nại với người ra Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (có thể trong Quyết định qui định ngày có hiệu lực khác). ... (3) có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Trong thời hạn ba ngày, quyết định này được gửi cho:

-Tổ chức /cá nhân (3) để chấp hành.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh/thành phố để thu tiền phạt.

- Cơ quan……… để phối hợp

 

 

 

Nơi nhận:                              người ra quyết định

- Như Điều 3 (để thi hành),                                                           (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Thủ trưởng cơ quan chủ quản (để b/c)

- Kho bạc NN Tỉnh/tp... (để thu tiền),

- Thanh tra Chính phủ (đối với cấp bộ/ngành) và thanh tra tỉnh (đối với cấp sở hoặc tương đương) (để biết),

- ...

- Lưu HS, TTra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

(1) Lĩnh vực vi phạm: khoa học và công nghệ; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu trí tuệ, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vi phạm.

(3) Tên, địa chỉ tổ chức hoặc tên, nghề nghiệp, địa chỉ cá nhân vi phạm.

 

Ghi chú:

- Nội dung quyết định nếu được thể hiện trên nhiều trang giấy yêu cầu đóng dấu giáp lai.

- Nếu giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu từ 10 triệu đồng trở lên thì người quyết định tịch thu phải giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh; nếu giá trị dưới 10 triệu thì giao cơ quan tài chính cấp quận ,huyện tổ chức bán đấu giá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 5

 

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên cơ quan ra quyết định   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------- ------------------------------------

Số              /QĐ - TTra    , ngày ... tháng ... năm 200 ...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÁNH THANH TRA

(TÊN TỔ CHỨC THANH TRA)

Về việc trả lại tang vật/phương tiện vi phạm hành chính về... (1)

 

CHÁNH THANH TRA

(TÊN TỔ CHỨC THANH TRA)

 

- Căn cứ Luật Thanh tra ngày 24/6/2004;

- Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

- Căn cứ... (2)

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành về... (1) số... ngày... tháng... năm... của...;

- Căn cứ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trả lại tang vật/phương tiện của cá nhân (hoặc tổ chức) đã bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về... (1) số... ngày... tháng... năm... của...

- Họ và tên người (hoặc đại diện tổ chức) được trả lại:

- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc địa chỉ nơi có trụ sở chính của tổ chức):

- Dân tộc (quốc tịch):

- Giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu) số: ...       Ngày cấp: ...          Nơi cấp: ...

Điều 2. Tang vật/phương tiện vi phạm hành chính được trả lại gồm có:

- Tên, số lượng, trọng lượng, chủng loại của từng loại tang vật, phương tiện.

- Tình trạng tang vật/phương tiện vi phạm (căn cứ Biên bản tịch thu tang vật/phương tiện kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ...(cá nhân hoặc đại diện tổ chức là chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện bị cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chiếm đoạt) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                Chánh thanh tra

- Như Điều 3.                                    (tên tổ chức thanhtra)

- Thanh tra Chính phủ (đối với cấp bộ/ngành) và thanh tra tỉnh (đối với cấp sở hoặc tương đương) (để biết).

- ...

- Lưu Hồ sơ, TTra.

_________________________________________________________________________________________

(1) Lĩnh vực vi phạm hành chính: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường-chất lượng hàng hóa; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vi phạm.

 

Ghi chú:

- Nếu tang vật/phương tiên vi phạm hành chính có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên phải gửi quyết định cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh, giá trị dưới 10 triệu thì gửi cho cơ quan tài chính cấp quận ,huyện để biết.

- Giá trị tang vật/phương tiện vi phạm thuộc thẩm quyền tịch thu của người ra quyết định tạm giữ thì người đó quyết định tịch thu.

 

MÉu sè 6

 

Tên cơ quan chủ quản cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên cơ quan ra quyết định   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------- -------------------------------------

Số          /QĐ - TTra        , ngày... tháng ... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÁNH THANH TRA

(TÊN TỔ CHỨC THANH TRA)

Về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính

về... (1) sang cơ quan Điều tra….

 

CHÁNH THANH TRA

(TÊN TỔ CHỨC THANH TRA))

 

- Căn cứ Luật Thanh tra ngày 24/6/2004;

- Căn cứ Điều 62 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Điều... Nghị định số...  ngày...  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về...(1);

- Xét nội dung, tính chất và mức độ vi phạm tại Biên bản thanh tra số... lập hồi ... giờ, ngày ... tháng ... năm ... tại ... /Biên bản vi phạm hành chính lập hồi ... giờ, ngày ... tháng ... năm ... tại ... ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển hồ sơ vi phạm hành chính/vi phạm về... (1) của... (2) sang... (tên cơ quan Điều tra … ) xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

1. Hồ sơ tài liệu gồm ... bản (có biên bản bàn giao hồ sơ kèm theo).

 

2. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/vi phạm về... (1) gồm:

-  ……

-  ……

(có biên bản bàn giao kèm theo).

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký... (3) có trách nhiệm bàn giao hồ sơ vi phạm nói tại Điều 1 cho... (tên cơ quan Điều tra…..) trước ngày... tháng... năm...

Nơi nhận:                               chánh thanh tra

- Tên cơ quan Điều tra, Toà án … nhận hồ sơ, (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Viện Kiểm sát Nhân dân (cùng cấp),

- ... (2),

- Lưu TTra.

__________________________________________________________________________

(1) Lĩnh vực vi phạm do thanh tra hành chính hoặc thanh tra chuyên ngành về: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường-chất lượng hàng hóa; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Tên tổ chức, cá nhân vi phạm.

(3) Trưởng Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... hoặc Thanh tra viên.

Ghi chú: Mẫu này có thể dùng để tham khảo trong trường hợp chuyển hồ sơ vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ sang giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự tại toà án.

 

Mẫu số 7

 

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên cơ quan ra quyết định   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------- ------------------------------------

Số          /QĐ - TTra       , ngày ... tháng ... năm 200 ...

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ

Thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về... (1)

 

- Căn cứ Điều 66 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Điều... Nghị định số... ngày... của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ...(1);

- Căn cứ Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngaỳ 18/3/2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về... (1) số... ngày... tháng... năm... của... ,

Tôi:                                                  Chức vụ:

Đơn vị:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số... ngày... tháng... năm... của... về... (1).

Đối với: * Cá nhân:

- Họ và tên, Dân tộc (quốc tịch):

- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:

- Giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu) số:...   Ngày cấp:...         Nơi cấp:...

* Tổ chức:

- Địa chỉ nơi đóng trụ sở chính của tổ chức:

- Đại diện (cơ quan, đơn vị):

* Biện pháp cưỡng chế: (3)

Điều 2. Tổ chức/ cá nhân phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, (2) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                              người ra quyết định

- Như Điều 1,2,                              (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Cơ quan cảnh sát, ngân hàng (phối hợp),

- ...

- Lưu HS, TTra

_________________________________________________________________________________________

(1) Lĩnh vực bị xử phạt: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường-chất lượng hàng hóa; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Cá nhân, tổ chức vi phạm.

(3) Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế, số tiền cưỡng chế hoặc biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện tương ứng với cơ quan/cá nhân được uỷ quyền để cưỡng chế như: Cảnh sát, ngân hàng, UBND …...

Ghi chú: Tuỳ theo biện pháp cưỡng chế mà áp dụng quy định tại Điều 11, Điều 20, Điều 31 và Điều 33 của Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ.

 

 

 

MÉu sè 8

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên cơ quan ra quyết định   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------- ------------------------------------

Số          /QĐ - TTra       , ngày ... tháng ... năm 200 ...

quyết định của... (1)

V/v giải quyết khiếu nại lần 1 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về... (2)

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 11/12/1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;

- Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về... (2);

- Xét nội dung đơn khiếu nại đề ngày... tháng... năm... của... (3) địa chỉ:...

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và Quyết định số... ngày... tháng... năm... của...(1) xử phạt vi phạm hành chính về... (2),

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận (hoặc không công nhận) một phần (hoặc toàn bộ) nội dung khiếu nại của... (3) về nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số... ngày... tháng... năm của... (1).

Điều 2. Giữ nguyên (hoặc thay đổi hình thức, mức độ, biện pháp xử phạt hoặc hủy) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số... ngày... tháng... năm... của...(1) đối với... (3) như sau:... (ghi toàn bộ nội dung bảo lưu hoặc thay đổi).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,... (3) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Kho bạc Nhà nước tỉnh... thoái trả số tiền chênh lệch cho:... (3).

... (3) có quyền khiếu nại với... (thủ trưởng trực tiếp của người đã ra Quyết định xử phạt) hoặc Thủ trưởng cấp trên (nếu người ra quyết định xử phạt là Chánh Thanh tra) hoặc khởi kiện tại Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) trong thời hạn 30 ngày (đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn khiếu nại là 45 ngày) kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Nơi nhận:                              Người ra quyết định

- Đương sự,                                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Kho bạc Nhà nước tỉnh/tp,

- Thanh tra Chính phủ (đối với cấp bộ/ngành) và thanh tra tỉnh (đối với cấp sở hoặc tương đương),

- ...

- Lưu HS, TTra, ….

_________________________________________________________________________________________

(1) Chức danh của người ra Quyết định.

(2) Lĩnh vực bị xử phạt: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường-chất lượng hàng hóa; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(3) Tổ chức, cá nhân khiếu nại quyết định xử phạt.

Ghi chú:

- Nội dung quyết định nếu được thể hiện trên nhiều trang giấy yêu cầu đóng dấu giáp lai.

- Nếu tang vật, phương tiên có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên phải gửi quyết định cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh, giá trị dưới 10 triệu thì gửi cho cơ quan tài chính cấp quận/huyện để biết.

 

 

Mẫu số 9

 

Tên cơ quan chủ quản cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------- ------------------------------------

Số          /QĐ - …….        , ngày ... tháng ... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA...(1)

V/v giải quyết khiếu nại lần 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về... (2)

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 11/12/1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

- Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về...(2) ;

- Xét nội dung đơn khiếu nại đề ngày... tháng... năm... của...(3) địa chỉ..., sau khi nghiên cứu hồ sơ và Quyết định số... ngày... tháng... năm... của... (4) về giải quyết khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần thứ nhất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận (hoặc không công nhận) một phần (hoặc toàn bộ) nội dung khiếu nại lần thứ 1 của... (3) về nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số... ngày... tháng... năm của... (4).

Điều 2. Giữ nguyên (hoặc thay đổi hình thức, mức độ, biện pháp xử phạt hoặc hủy) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số... ngày... tháng... năm... đối với ... (3) như sau:... (ghi toàn bộ nội dung bảo lưu hoặc thay đổi).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là Quyết định cuối cùng để giải quyết khiếu nại của... (3); ... (3) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Kho bạc Nhà nước tỉnh/tp... thoái trả số tiền chênh lệch cho:... (3) (nếu có).

Nơi nhận:                              Người ra quyết định

- Đương sự,                                 (Ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Kho bạc Nhà nước tỉnh/tp (để p/h),

- Thanh tra Chính phủ hoặc UBND tỉnh (để b/c),

- Lưu...

_________________________________________________________________________________________

(1) Chức danh của người ra Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2.

(2) Lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường-chất lượng hàng hóa;  an toàn và kiểm soát bức xạ.

(3) Cá nhân, tổ chức bị xử phạt.

(4) Chức danh của người ra Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1.

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 10

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên cơ quan ra quyết định   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- ------------------------------------

Số          /QĐ - TTra       , ngày ... tháng ... năm 200 ...

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA... (1)

Về việc phúc tra kết quả thanh tra về... (2)

 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Thanh tra ngày 24/6/2002;

- Xét kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...(2);

- Theo đề nghị của... (3),

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành phúc tra kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra (Thanh tra viên) theo Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...(2).

 

Điều 2. Thành lập Đoàn phúc tra gồm các thành viên sau đây:

1. Họ tên và chức vụ:                     Trưởng đoàn

2. Họ tên và chức vụ:                      Thành viên

3. ....

Đoàn phúc tra có nhiệm vụ... (4)

- Thời hạn phúc tra: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...

(hoặc thời hạn phúc tra là... ngày, kể từ ngày công bố Quyết định phúc tra).

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đoàn phúc tra, đối tượng phúc tra (tổ chức, cá nhân) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:                              Người ra quyết định

- Như Điều 3,                    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu...

 

_________________________________________________________________________________________

 

(1) Người ra Quyết định phúc tra.

(2) Lĩnh vực thanh tra hành chính hoặc thanh tra chuyên ngành về: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường-chất lượng hàng hóa; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(3) Cá nhân, đơn vị có thẩm quyền đề nghị phúc tra.

(4) Nội dung nhiệm vụ phúc tra.

 

 

 

Mẫu số 11

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên cơ quan ra quyết định   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- ------------------------------------

Số          /QĐ - TTra       , ngày ... tháng ... năm 200 ...

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA... (1)

Về việc gia hạn thanh tra về... (2)

 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ (2) Luật Thanh tra ngày 24/6/2002;

- Căn cứ... (3);

- Căn cứ Nghị định số... (4) ngày... tháng... năm... của Chính phủ về...;

- Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... (1) về... (2);

- Xét đề nghị của Trưởng Đoàn Thanh tra,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thanh tra cho Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... (1) về... (2).

 

Điều 2. Thời hạn gia hạn là... ngày, kể từ ngày... (4).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra (tổ chức, cá nhân) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:                              Người ra quyết định

- Như Điều 3,                    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu...

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

(1) Người ra Quyết định

(2) Lĩnh vực thanh tra hành chính (theo quy định tại Điều 38 Luật Thanh tra) hoặc thanh tra chuyên ngành (theo quy định tai Điều 48 Luật Thanh tra) về: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường-chất lượng hàng hóa; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(3) Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất điều chỉnh lĩnh vực được thanh tra.

(4)  Ngày kế tiếp của ngày hết hạn suy từ quyết định thanh tra.

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 12

 

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Tên cơ quan ra quyết định Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- ------------------------------------

Số          /QĐ - TTra       , ngày ... tháng ... năm 200...

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

VỀ (1) BẰNG HÌNH THỨC PHẠT TIỀN/CẢNH CÁO

(Theo thủ tục đơn giản)

 

 

 

- Căn cứ Điều 54 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

- Căn cư Điều 19 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

- Căn cứ  Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực (2);

Xét hành vi vi phạm hành chính do………………………………..thực hiện;

Tôi…………………..chức vụ………………………………………………

đơn vị……………………………………………………………………….

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xử phạt tiền/cảnh cáo đối với:

- Tổ chức/cá nhân vi phạm…………/địa chỉ…………../Giấy chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) số……….do …….cấp ngày …tháng ….năm…

- Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có).

Lý do: Đã có hành vi vi phạm hành chính……Quy định tại Điểm... Khoản... Điều... của... (2).

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này,... (3) có quyền khiếu nại với người ra Quyết định này.

 

Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (có thể trong Quyết định qui định ngày có hiệu lực khác). ... (3) có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                              người ra quyết định

- Như Điều 2 (để thi hành),                                                           (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Thủ trưởng cơ quan chủ quản (để b/c)

- Kho bạc NN Tỉnh/tp... (để thu tiền),

- ...

- Lưu HS, TTra.

__________________________________________________________________________

 

(1) Lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, đo lường và chất lượng hàng hoá; an toàn kiểm soát bức xạ.

(2) Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vi phạm.

(3) Tên tổ chức/cá nhân vi phạm.

 

 

Mẫu số 13

 

Tên cơ quan chủ quản cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên cơ quan ra quyết định   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- ------------------------------------

Số          /QĐ - TTra       , ngày ... tháng ... năm 200 ...

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHÁNH THANH TRA (1).

Về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính

gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt về…(1)

 

- Căn cứ Điều (2) Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Điều … Nghị định số... ngày... tháng... năm... của... quy định xử phạt vi phạm hành chính về (1).

- Vì... (3) nên không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính;

- Để khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính gây ra,

Tôi……………chức vụ………

Đơn vị………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với tổ chức/cá nhân vi phạm; địa chỉ…..hoặc Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số ……. do….cấp ngày…tháng …năm….

-  Lý do:

-  Đã có hành vi vi phạm hành chính về (4), quy định tại điểm … khoản… Điều…

-  Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm…….

Lý do không xử phạt vi phạm hành chính……..

Hậu quả cần khắc phục là:

Biện pháp cần khắc phục hậu quả là:

Điều 2. Tổ chức/cá nhân… phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao quyết định là ngày…..tháng….năm…Trừ trường hợp (ghi rõ lý do).

Quá thời hạn này, nếu tổ chức/cá nhân không chịu chấp hành thì bị cưỡng chế.

Tổ chức/cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày…. tháng …. năm…

Trong thời hạn 03 ngày, Quyết định này được gửi cho Tổ chức/cá nhân…để chấp hành.

1. ………………………………………..để……………..

2…………………………………………để…………….

Nơi nhận:                              Người ra quyết định

- Như Điều 2,                    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu…..

_________________________________________________________________________________________

(1) Lĩnh vực: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường, chất lượng hàng hoá; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây trong trường hợp hết thời hiệu thì ghi căn cứ vào Điều 56 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

(3) Ghi rõ lý do không xử phạt.

(4) Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi.

Ghi chú: Nếu quyết định gồm nhiều trang thì phải đóng dấu giáp lai giữa các trang.

 

 

Mẫu số 14

 

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên cơ quan ra quyết định   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- ------------------------------------

Số          /QĐ - ……        , ngày ... tháng ... năm 200 ...

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA  (1).

Về việc hủy bỏ (2)

 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Thanh tra ngày 24/6/2004;

- Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về..(2).;

- Xét đề nghị của Trưởng Đoàn Thanh tra,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực Quyết định số... ngày... tháng... năm... về... (2)   kể từ ngày... tháng... năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,... (3) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:                              Người ra quyết định

- Như Điều 2,                    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu...

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

(1) Người ra quyết định huỷ bỏ quyết định (2)

(2) Các quyết định: thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; trưng cầu giám định, thẩm định; xử phạt vi phạm hành chính; tạm giữ tang vật/phương tiện vi phạm hành chính, tịch thu tang vật/phương tiện vi phạm hành chính..v.v…

(3) Người có liên quan đến quyết định đó.

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 15

 

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên cơ quan ra quyết định   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- ------------------------------------

Số          /QĐ - TTra       , ngày ... tháng ... năm 200 ...

 

 

quyết định của ... (1)

tạm giữ tang vật/phương tiện vi phạm hành chính

 

 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Điều 45, Điều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực (2);

- Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...

- Xét đề nghị của Trưởng Đoàn Thanh tra (hoặc xét tính chất, mức độ của vụ việc),

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ tang vật/phương tiện vi phạm hành chính của:

- Tên tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.

- Địa chỉ thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính):

- Lý do: đã có hành vi vi phạm hành chính về (2) quy định tại điểm….khoản….Điều….Nghị định ….(2).

- Việc tạm giữ tang vật/phương tiện vi phạm hành chính được lập thành biên bản (kèm theo Quyết định này).

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,..(3) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này được gửi cho:

1. Tổ chức/cá nhân (3) để chấp hành.

2. Cơ quan/cá nhân (4) để phối hợp hoặc chứng kiến.

 

 

Nơi nhận:                              Người ra quyết định

- Như Điều 2,                    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu...

 

________________________________________________________________________________________

(1) Cơ quan/cá nhân có thẩm quyền tạm giữ tang vật/phương tiện vi phạm hành chính.

(2) Lĩnh vực: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường và chất lượng hàng hoá; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(3) Tên người đại diện tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra có tang vật/phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ.

(4) Cơ quan phối hợp/chứng kiến (Cơ quan cảnh sát, UBND….)

Chú ý: Trưởng Đoàn Thanh tra hoặc Thanh tra viên có thẩm quyền ra Quyết định này trong quá trình thanh tra nếu xét thấy cần thiết.

 

 

 

Mẫu số 16

 

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên cơ quan ra quyết định   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- ------------------------------------

Số          /QĐ - TTra       , ngày ... tháng ... năm 200 ...

 

 

quyết định của ……(1).

Về việc niêm phong (mở niêm phong) tang vật/phương tiện liên quan đến

vi phạm hành chính về (2) của (3)

 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Thanh tra ngày 24/6/2004;

- Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...;

- Căn cứ Biên bản thanh tra ngày... tháng... năm;

- Xét đề nghị của Trưởng Đoàn Thanh tra (hoặc xét tính chất, mức độ của vụ việc),

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Niêm phong/mở niêm phong liên quan đến vi phạm hành chính về (2) của (3):

- (Tên tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra có vi phạm hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật).

- Địa chỉ thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính):

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Trưởng Đoàn Thanh tra và... (3) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:                              Người ra quyết định

- Như Điều 2,                    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu...

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

(1) Cơ quan/cá nhân có thẩm quyền.

(2) Vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực: khoa học và công nghệ; đo lường và chất lượng hàng hoá; sở hữu trí tuệ; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(3) Tên tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có tài liệu bị niêm phong hoặc tài sản bị kê biên.

 

Chú ý: Trưởng Đoàn Thanh tra hoặc Thanh tra viên có thẩm quyền ra Quyết định này trong quá trình Thanh tra nếu xét thấy cần thiết.

 

 

 

Mẫu số 17

 

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Tên cơ quan ra quyết định   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- ------------------------------------

Số          /QĐ - TTra       , ngày ... tháng ... năm 200 ...

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA... (1)

Về việc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về... (2)

 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số... ngày... tháng... năm... của... về...(2),

- Căn cứ Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính về quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính về …(2),

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về... (2) của... (3) bao gồm:

- Tên tang vật:

- Số lượng:

- Chủng loại:

- Trọng lượng:

...

(có biên bản tiêu hủy kèm theo)

Điều 2. Thành lập Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính gồm:

1. Họ tên: Chức vụ:          Đơn vị:        Chủ tịch.

2. Họ tên: Chức vụ:          Đơn vị:       Thành viên.

....

Hội đồng có nhiệm vụ tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về... (2) của... (3) và lập biên bản tiêu hủy.

- Thời gian tiến hành tiêu hủy: Ngày ... tháng... năm...

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng và... (3) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                         Người ra quyết định

- Như Điều 3,               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- ...

- Lưu...

 

_________________________________________________________________________________________

(1) Người ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính.

(2) Lĩnh vực vi phạm: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường và chất lượng hàng hóa; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(3) Tổ chức/cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính.

 

Mẫu số 18

 

Tên cơ quan ra quyết định TTra cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------- ------------- ----------------------

Tên đoàn thanh tra         , ngày ... tháng ... năm 200...

biên bản thanh tra về... (1)

- Căn cứ Luật Thanh tra ngày 24/6/2004;

- Căn cứ ... (2),

Đoàn Thanh tra về... (1) được thành lập theo Quyết định số.../ QĐ-TTra ngày... tháng... năm... của...(3) đã tiến hành thanh tra từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... tại...

 

Thành phần đoàn thanh tra gồm:

1. .................      Chức vụ:                                   Trưởng đoàn:

2. .................         ...                                            Đoàn viên

 

Đại diện cơ sở được thanh tra gồm:

1. .................      Chức vụ:

2. .................         ...

Với sự tham gia của:

1. .................      Chức vụ:

2. .................         ...

I. Nội dung thanh tra:

II. Nhận xét, kết luận:

III.Các hình thức xử lý hoặc đề nghị xử lý:

IV. Các yêu cầu kiến nghị:

V. ý kiến của cơ sở được thanh tra:

 

Biên bản được lập vào hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại... sau khi đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe./.

 

Đại diện cơ sở được TTra      Trưởng đoàn thanh tra

(Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)

__________________________________________________________________________

(1) Lĩnh vực thanh tra hành chính hoặc thanh tra chuyên ngành về: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường và chất lượng hàng hóa; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh lĩnh vực được thanh tra.

(3) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

Ghi chú:

Biên bản có nhiều trang thì trưởng đoàn thanh tra, đại diện cơ sở được thanh tra và người làm chứng (nếu có) cùng ký vào từng trang.

 

Mẫu số 19

Tên cơ quan ra quyết định TTra cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

------------------      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đoàn thanh tra   -------------------------------------

 

Biên bản vi phạm hành chính về ...(1)

Hôm nay, hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm 200...

Tại:

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Họ, tên, cơ quan, chức vụ:

2.  ........................................

Có sự chứng kiến của ông/ bà:

1. Họ tên:

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc địa chỉ đơn vị công tác):

Dân tộc (quốc tịch):

Giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu) số:

Ngày cấp:                                       Nơi cấp:

2. ...............................

Tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính về ...(1) đối với:……..

Họ và tên người (hoặc tổ chức vi phạm hành chính):

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm):

Dân tộc (quốc tịch):

Giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu) số:

Ngày cấp:                                       Nơi cấp:

- Nội dung vi phạm:

- ý kiến trình bày của người vi phạm hành chính (hoặc đại diện tổ chức vi phạm hành chính):

- ý kiến trình bày của người làm chứng, người hoặc tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra (nếu có):

- Căn cứ Điều 55 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, chúng tôi đã lập biên bản và áp dụng:

- Biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và đảm bảo việc xử phạt (nếu có).

- Tình trạng tang vật/phương tiện bị tạm giữ: số lượng….chủng loại….tình trạng….chất lượng….(nếu có).

Chuyển hoặc không chuyển tang vật/phương tiện vi phạm về: ........... hoặc giao cho (đương sự hoặc đại diện tổ chức vi phạm) quản lý để chờ cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài những tang vật/phương tiện, vi phạm hành chính kể trên, chúng tôi không thu giữ gì khác.

Biên bản được lập thành 04 bản, đọc lại cho mọi người có tên cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên, biên bản được giao cho đương sự 01bản./.

 

Người vi phạm             Người lập biên bản.

(hoặc đại diện tổ chức  vi phạm) (ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Người bị thiệt hại            Người làm chứng:

(hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại) (ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

_________________________________________________________________________________________

(1) Lĩnh vực vi phạm hành chính.

 

Mẫu số 20

Tên cơ quan ra Quyết định thanh tra cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------- -----------------------------------

Đoàn Thanh tra

 

BIÊN BẢN LẤY MẪU (1)

 

- Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... (2);

- Để có cơ sở xử lý,... (3) tiến hành lấy mẫu về ...(4) của... (5).

 

1. Tên mẫu (1):

2. Tên cơ sở được lấy mẫu:

3. Người lấy mẫu: (họ tên, chức vụ, đơn vị)

4. Phương pháp lấy mẫu

5. Đại diện cơ sở được lấy mẫu: (họ tên, chức vụ, đơn vị)

6. Đặc trưng mẫu: Mẫu được lấy đưa đi giám định, thẩm định, thử nghiệm… là mẫu đại diện cho lô.

Mẫu để đưa đi giám định, thẩm định, thử nghiệm…được lưu tại: (3), (5) và tổ chức thực hiện việc giám định, thẩm định, thử nghiệm…

 

 

TÊN MẪU

 

ĐƠN VỊ     TÍNH

 

THUỘC LÔ

 

CỠ LÔ

 

NGÀY SẢN XUẤT

 

LƯỢNG MẪU

 

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tình trạng mẫu:

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

, ngày ... tháng ... năm 200.......

 

Đại diện cơ sở được lấy mẫu         Người lấy mẫu

(Ký, ghi rõ họ tên)         (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của lãnh đạo cơ sở được lấy mẫu

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

_________________________________________________________________________________________

(1) Tên mẫu

(2) Người ra Quyết định thanh tra.

(3) Đoàn Thanh tra hoặc Thanh tra viên.

(4) Nêu lĩnh vực lấy mẫu.

(5) Tên cơ sở được lấy mẫu.

 

 

Mẫu số 21

 

Tên cơ quan chủ quản cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------  -----------------------------------

Tên cơ quan

ra quyết định tịch thu

 

BIÊN BẢN

TỊCH THU TANG VẬT/ PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

về ...(1)

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại...

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về... số... ngày... tháng... năm... của... .

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Họ tên, cơ quan, chức vụ;

2.  ........................................

 

Có sự chứng kiến của ông/ bà:

1. Họ tên:

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc địa chỉ đơn vị công tác):

Dân tộc (quốc tịch):

Chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu) số:

Ngày cấp:                                     Nơi cấp:

2. .........................................

Tiến hành lập Biên bản tịch thu tang vật/phương tiện vi phạm hành chính về...(1) đối với...(2)

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm).

Dân tộc (quốc tịch).

Chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu) số:

Ngày cấp                                               Nơi cấp:

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về... (1) bao gồm: (nếu có nhiều tang vật, phương tiện bị tịch thu phải có bản thống kê kèm theo):

- Số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có) của tang vật/phương tiện bị tịch thu:

- Tình trạng, chất lượng của tang vật/phương tiện bị tịch thu:

Ngoài ra, chúng tôi không thu giữ thêm thứ gì khác.

 

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

Người vi phạm             Người lập biên bản.

hoặc đại diện tổ chức vi phạm (ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:

(ký và ghi rõ họ tên)

__________________________________________________________________________

(1) Lĩnh vực vi phạm hành chính: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường-chất lượng hàng hóa; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Họ tên người vi phạm hoặc tên tổ chức vi phạm.

 

 

 

 

Mẫu số 22

 

Tên cơ quan chủ quản cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------  -----------------------------------

Tên cơ quan

ra quyết định tịch thu

BIÊN BẢN

TẠM GIỮ TANG VẬT/ PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

về ...(1)

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại...

- Căn cứ Quyết định thanh tra về (1)... số... ngày... tháng... năm... của... .

- Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật/phương tiện vi phạm hành chính  số... ngày... tháng... năm... của... .

 

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Họ tên, cơ quan, chức vụ;

2.  ........................................

 

Có sự chứng kiến của ông/ bà:

1. Họ tên:

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc địa chỉ đơn vị công tác):

Dân tộc (quốc tịch):

Chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu) số:

Ngày cấp:                                     Nơi cấp:

2. .........................................

Tiến hành lập Biên bản tạm giữ tang vật/phương tiện vi phạm hành chính về...(1) đối với...(2)

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm).

Dân tộc (quốc tịch).

Chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu) số:

Ngày cấp                                               Nơi cấp:

Tang vật/phương tiện vi phạm hành chính về... (1) bao gồm: (nếu có nhiều tang vật, phương tiện bị tạm giữ phải có bản thống kê kèm theo):

- Số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có) của tang vật/phương tiện bị tạm giữ:

- Tình trạng, chất lượng của tang vật/phương tiện bị tạm giữ:

Ngoài ra, chúng tôi không thu giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

Người vi phạm             Người lập biên bản.

hoặc đại diện tổ chức vi phạm (ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:

(ký và ghi rõ họ tên)

__________________________________________________________________________

(1) Lĩnh vực vi phạm hành chính: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường-chất lượng hàng hóa; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Họ tên người vi phạm hoặc tên tổ chức vi phạm.

 

Mẫu số 23

 

Tên cơ quan chủ quản cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

-----------------      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên cơ quan     -------------------------------------

ra quyết định xử phạt

BIÊN BẢN

tiêu hủy tang vật/phương tiện  vi phạm hành chính về...(1)

 

Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ... Tại:……

- Căn cứ Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 16/7/2002;

- Căn cứ Quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về... số... ngày... tháng... năm... của...;

- Căn cứ Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài Chính về quản lý và xử lý tang vật/phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính

 

 

Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về... (1) gồm:

1. Họ và tên: Chức vụ:                       Cơ quan:

2.  ..................................

 

Tham gia chứng kiến việc tiêu hủy tang vật vi  phạm  hành chính:

 

1. Họ và tên: Chức vụ:    là đại diện chính quyền (hoặc cơ quan chuyên môn).

2. Họ và tên: Chức vụ: là người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm hành chính.

 

Tiến hành tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về...(1) bao gồm:

 

1. Tên tang vật/phương tiện:

2. Số lượng:

3. Chủng loại:

4. Trọng lượng... (nếu cần).

...

(Nếu có nhiều chủng loại tang vật/phương tiện vi phạm hành chính khác nhau bị tiêu hủy thì phải có bản thống kê kèm theo biên bản này).

Việc tiêu hủy tang vật/phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi... giờ... ngày...  tháng... năm...

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Người vi phạm           Các Thành viên Hội đồng

hoặc đại diện tổ chức vi phạm (ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

_________________________________________________________________________________________

(1) Lĩnh vực vi phạm hành chính: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường-chất lượng hàng hóa; an toàn và kiểm soát bức xạ.

 

Mẫu số 24

 

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------  ------------------------------------

Tên cơ quan ra quyết định

 

BIÊN BẢN

TRẢ LẠI TANG VẬT/PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

về...(1)

 

Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ...

Tại:

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về... số ... ngày... tháng ... năm... của...;

- Căn cứ Quyết định trả lại tang vật/phương tiện vi phạm hành chính về... số... ngày... tháng... năm... của... ;

- Căn cứ Biên bản tịch thu tang vật/phương tiện vi phạm hành chính về... ngày... tháng... năm... tại... của... ;

Tôi:                         Chức vụ:                                    Đơn vị:

Đã tiến hành trả lại tang vật/phương tiện cho:

 

+ ... (2) là chủ sở hữu (hoặc người sử dụng hợp pháp) tang vật/phương tiện.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc địa chỉ nơi có trụ sở chính của cơ quan, tổ chức):

Giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu) số:     Ngày cấp: Nơi cấp:

 

+ Đại diện cho cơ quan, tổ chức là ông/bà:

Giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu) số:     Ngày cấp: Nơi cấp:

 

- Tang vật/phương tiện trả lại bao gồm:

 

- Số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có) của vật được trả lại:

- Tình trạng, chất lượng của tang vật/phương tiện được trả lại:

 

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

Người giao                   Người nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)            (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

_______________________________________________________________________

(1) Lĩnh vực vi phạm hành chính.

(2) Cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật/phương tiện vi phạm hành chính.

 

 

 

Mẫu số 25

 

Tên cơ quan chủ quản  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------ -------------------------------------

Tên cơ quan

ra quyết định chuyển hồ sơ

VPHC sang cơ quan Điều tra…

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO

TANG VẬT/PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

VỀ ...(1) SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA….

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

Tại:...

Căn cứ Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính về (1) sang cơ quan Điều tra…. số... ngày... tháng... năm... của... (2),

CHÚNG TÔI GỒM:

 

Đại diện bên giao:

 

1. Họ và tên: Đơn vị:    Chức vụ:

2. Họ và tên: Đơn vị:    Chức vụ:

 

Đại diện bên nhận:

 

1. Họ và tên: Đơn vị:    Chức vụ:

2. Họ và tên: Đơn vị:    Chức vụ:

 

Tiến hành bàn giao tang vật/phương tiện vi phạm hành chính về... (1) bao gồm:

1....    Số lượng... đơn vị tính…...              …..

2....                     Số lượng...       đơn vị tính    ...             …..

(Nếu có nhiều tang vật/phương tiện vi phạm thì làm bản thống kê kèm theo).

 

Tình trạng tang vật/phương tiện:

 

Đại diện bên nhận đã xem xét tang vật/phương tiện và công nhận tình trạng như sau:…..

 

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

 

Đại diện bên giao           Đại diện bên nhận

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                   (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

__________________________________________________________________________

(1) Lĩnh vực vi phạm: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường và chất lượng hàng hóa; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Chức danh của người ra quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính sang cơ quan Điều tra…..

 

 

 

Mẫu số 26

 

Tên cơ quan chủ quản                    cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------                                          ------------------------------------

Tên cơ quan

ra quyết định chuyển hồ sơ

VPHC sang cơ quan Điều tra….

 

 

Biên bản bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính

về...(1) sang cơ quan điều tra…….

 

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

Tại:...

Căn cứ Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính về (1) sang cơ quan Điều tra…. số... ngày... tháng... năm... của...(2),

 

CHÚNG TÔI GỒM:

 

Đại diện bên giao:

 

1. Họ và tên: Đơn vị:    Chức vụ:

2. Họ và tên: Đơn vị:    Chức vụ:

 

Đại diện bên nhận:

 

1. Họ và tên: Đơn vị:    Chức vụ:

2. Họ và tên: Đơn vị:    Chức vụ:

 

Tiến hành bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính về... (1):

Hồ sơ gồm:

1.Tên tài liệu:................................................................

2. Tài liệu có... trang, từ trang ... đến trang.

Đại diện bên nhận đã xem xét hồ sơ và công nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ như đã bàn giao.

 

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

 

 

Đại diện bên giao           Đại diện bên nhận

(ký, ghi rõ họ tên )              (ký, ghi rõ họ tên )

 

________________________________________________________________

(1) Lĩnh vực vi phạm: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường và chất lượng hàng hóa; an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Chức danh của người ra quyết định chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan Điều tra…..

 

 

Mẫu số 27

 

Tên cơ quan ra quyết định TTra cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------- ------------- ----------------------

Tên đoàn thanh tra    , ngày ... tháng ... năm 200...

-

 

BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH/KẾT LUẬN THANH TRA

 

- Căn cư Điều 37 Luật Thanh tra ngày 24/6/2004;

- Căn cứ vào ...

 

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại...

 

Chúng tôi gồm:

1. .................      Chức vụ:

2. .................         ...

Đại diện cơ sở được thanh tra:

1. .................      Chức vụ:

2. .................         ...

Với sự tham gia của:

1. .................      Chức vụ:

2. .................         ...

Tiến hành công bố quyết định/kết thanh tra đối với ….

 

Việc công bố quyết định/kết luận thanh tra kết thúc hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

 

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

 

Đại diện cơ sở được thanh tra Người ra quyết định thanh tra

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

Chú ý: Nếu biên bản được thể hiện trên nhiều trang giấy thì Trưởng Đoàn thanh tra và đại diện cơ sở được thanh tra, người tham gia ký tắt vào góc dưới mỗi trang của Biên bản.

 

 

 

Mẫu số 28

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------- ----------------------

, ngày ... tháng ... năm 200...

 

 

BIÊN BẢN XÁC MINH/LÀM VIỆC

 

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại...

- Căn cứ Quyết định Thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... (hoặc Quyết định cử người đi xác minh/làm việc),

- Căn cứ …..

 

Chúng tôi gồm:

 

Đoàn thanh tra (Tổ thanh tra hoặc Thanh tra viên):

1. .................      Chức vụ:

2. .................         ...

Đại diện cơ quan có sự việc cần xác minh/làm việc (hoặc đến xác minh/làm việc):

1. .................      Chức vụ:

2. .................         ...

Với sự tham gia của:

1. .................      Chức vụ:

2. .................         ...

Tiến hành xác minh/làm việc những nội dung sau đây: ..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

Việc xác minh/làm việc kết thúc hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

 

Biên bản được lập thành 02 bản do Đoàn thanh tra (Tổ thanh tra hoặc Thanh tra viên) giữ một bản, ./.

 

Đại diện cơ sở cần xác minh/làm việc Đoàn thanh tra (Tổ thanh tra hoặc TTV)

(hoặc đến xác minh/làm việc)                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

______________________________________________________________

Chú ý: Nếu Biên bản được thể hiện trên nhiều trang giấy thì Trưởng Đoàn thanh tra (hoặc Tổ thanh tra) và đại diện cơ sở được thanh tra đến xác minh/làm việc, người tham gia ký tắt vào góc dưới mỗi trang của Biên bản.

 

 

 

Mẫu số 29

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------- ----------------------

, ngày ... tháng ... năm 200...

 

 

BIÊN BẢN NIÊM PHONG/MỞ NIÊM PHONG

 

 

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại...

 

- Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Quyết định niêm phong (mở niêm phong) tang vật/phương tiện vi phạm hành chính  số... ngày... tháng... năm... của...;

 

Chúng tôi gồm:

1. .................      Chức vụ:

2. .................      Chức vụ:

Đại diện tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tang vật/phương tiện vi phạm hành chính:

1. ...   Chức vụ:...    Địa chỉ ...

Giấy chứng minh nhân dân số:...            Ngày cấp:     Nơi cấp:

2. ...

Với sự chứng kiến của:

1. ...   Chức vụ:...    Địa chỉ ...

Giấy chứng minh nhân dân số:...             Ngày cấp:     Nơi cấp:

2. .................  ...

Tiến hành niêm phong/mở niêm phong tang vật/phương tiện vi phạm hành chính về….

………

Tình trạng khi niêm phong/mở niêm phong tang vật/phương tiện vi phạm hành chính.

………

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

 

 

Chủ sở hữu (sử dụng) Người niêm phong/mở niêm phong

tang vật, phương tiện                            (Ký, ghi rõ họ tên)

vi phạm hành chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Người chứng kiến

(Ký, ghi rõ họ tên có)

 

 

 

Mẫu số 30

 

Tên cơ quan chủ quản cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------         ------------------------------------

Tên cơ quan

ra quyết định cưỡng chế

 

Biên bản cưỡng chế thi hành

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC (1)

.

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

Tại:...

Thực hiện Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về... (1) ngày     tháng    năm    của  …..,

CHÚNG TÔI GỒM:

 

1. Họ và tên:        Chức vụ:                             Đơn vị:                  (2)

2. Họ và tên: Chức vụ:                             Đơn vị:

……

Với sự chứng kiến của :

 

1. Họ và tên: Chức vụ:                         Đơn vị:

2. Họ và tên: Chức vụ:                          Đơn vị:

………….

Đã tiến hành cưỡng chế theo thủ tục hành chính đối với                            (3)

 

1. Họ và tên: Chức vụ:                         Đơn vị:                          Địa chỉ

2. Họ và tên:                Chức vụ:                          Đơn vị:                         Địa chỉ

Biện pháp cưỡng chế:

Kết quả cưỡng chế như sau:

1.

2.

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

 

 

Đại diện tổ chức/cá nhân bị cưỡng chế Đại diện cơ quan ra quyết định cưỡng chế

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có) (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

_________________________________________________________________________________

(1) Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường và chất lượng hàng hoá; an toàn kiểm soát bức xạ.

(2) Ghi rõ những người tham gia cưỡng chế theo quy định tại Điều 66 Pháp lệnh Xử lý hành chính

(3) Ghi rõ tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế (địa chỉ, nghề nghiệp, chứng minh thư/hộ chiếu số….ngày cấp…..nơi cấp….)

 

 

 

Mẫu số 31

 

Tên cơ quan ra quyết định TTra cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------- ------------- ----------------------

Tên đoàn thanh tra         , ngày ... tháng ... năm 200...

 

BẢN THỐNG KÊ

TANG VẬT/PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ….(1)

 

(Kèm theo Biên bản ….. ngày…. tháng…. năm.. …về ………)

 

 

 

SỐ TT

 

TÊN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN

 

SỐ LƯỢNG

 

ĐẶC ĐIỂM

 

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ sở hữu (sử dụng)       Người lập Bảng thống kê

tang vật, phương tiện                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

vi phạm hành chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

(1) Lĩnh vực: khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; đo lường và chất lượng hàng hoá; An toàn và kiểm soát bức xạ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi