Quyết định 02/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo Dự án tổng thể Ứng dụng và Phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

 

 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 02/2005/QĐ-BKHCN

NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN GIÚP VIỆC

BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN TỔNG THỂ "ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2004 - 2008"

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án tổng thể "Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008";

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 05 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án tổng thể "Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008";

Căn cứ Quyết định số 26/2004/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 09 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Dự án tổng thể "Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008";

Xét đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ thông tin,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo Dự án tổng thể "Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008" (gọi tắt là Bộ phận giúp việc) hoạt động dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở, có chức năng giúp Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở chuẩn bị, tổ chức và đảm bảo các hoạt động của Ban chỉ đạo theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 26/2004/QĐ-BKHCN ngày 06/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Bộ phận giúp việc có nhiệm vụ:

1. Làm đơn vị đầu mối của Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở trong các quan hệ giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến Dự án tổng thể "Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008" (gọi tắt là Dự án).

2. Xem xét nội dung, tổng hợp dự toán kinh phí của các tiểu dự án và  nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương trình Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

3. Chuẩn bị nội dung, kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở. Tổng hợp các báo cáo về thực hiện Dự án, báo cáo tài chính, đánh giá kết quả thực hiện để Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Xây dựng trình Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở về kế hoạch huy động các nguồn lực và hợp tác quốc tế phục vụ cho việc thực hiện Dự án.

5. Tổ chức và chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp thường kỳ, đột xuất của Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở. Lưu giữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan đến Dự án theo qui định của Nhà nước.

Điều 3. Giao Ban quản lý Dự án phần mềm nguồn mở thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo Dự án tổng thể "Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008". Ban quản lý Dự án phần mềm nguồn mở sử dụng bộ máy hiện có để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo được cân đối trong kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phần mềm nguồn mở.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 6. Các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ thông tin, Giám đốc Ban quản lý Dự án phần mềm nguồn mở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi