Quyết định 343/QĐ-KTNN 2022 Kiểm toán chuyên đề quản lý về tài nguyên khoáng sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 343/QĐ-KTNN

Quyết định 343/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:343/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Doãn Anh Thơ
Ngày ban hành:25/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số: 343/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Kiểm toán chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

___________

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nướcLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1985/QĐ-KTNN ngày 02/12/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2022;

Theo đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VI và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp tại Tờ trình số 233/TTr-TH ngày 24/3/2022.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiểm toán chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng với mục tiêu, nội dung, phạm vi, địa điểm và thời hạn kiểm toán như sau:

1. Mục tiêu kiểm toán: Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm, tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản của địa phương; đánh giá việc chấp hành các quy định trong thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của các tổ chức, cá nhân; phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc quản lý, cấp phép, thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, đề xuất giải pháp khắc phục và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền.

2. Nội dung kiểm toán: Việc tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách; việc thực hiện, điều chỉnh quy hoạch; việc cấp, thực hiện các loại giấy phép; việc quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước các khoản thuế, phí, lệ phí; việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; việc tổng hợp kết quả điều tra, thống kê, kiểm kê về khoáng sản; việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản.

3. Phạm vi kiểm toán: Giai đoạn 2017-2021 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán (có danh sách kèm theo).

4. Địa điểm kiểm toán: Tại các đơn vị được kiểm toán.

5. Thời hạn kiểm toán: 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán.

Điều 2. Thành lập Đoàn Kiểm toán nhà nước để thực hiện nhiệm vụ trên gồm các ông (bà) có tên sau:

Ông Trương Tuấn Ngọc: Số hiệu thẻ KTVNN B0400, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VI, Trưởng đoàn;

Và các thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 3. Trưởng đoàn và các thành viên của Đoàn Kiểm toán nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại các Điều 39, 41, 42 Luật Kiểm toán nhà nước và khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Thủ trưởng các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VI, Trưởng đoàn kiểm toán và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- HĐND, UBND thành phố Hải Phòng;
- Tổng Kiểm toán nhà nước;
- Phó Tổng KTNN Doãn Anh Thơ;
- KTNN khu vực VI;
- Các đơn vị: VP KTNN; Vụ TH, PC,
CĐ&KSCLKT; Thanh tra KTNN; TTTH;
- Lưu: VT.

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Doãn Anh Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-KTNN ngày 25/3/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng;

2. Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;

3. Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng;

4. Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 343/QĐ-KTNN ngày 25/3/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ THẺ KTVNN

CHỨC VỤ/CHỨC DANH

1

Ông Trần Mạnh Quân

B0307

Trưởng phòng - Tổ trưởng

2

Bà Nguyễn Mai Liên

B0565

Phó trưởng phòng - Tổ trưởng

3

Ông Phạm Văn Sơn

C0796

Phó trưởng phòng - Tổ trưởng

4

Ông Đặng Thế Phúc

B0692

Phó trưởng phòng - Tổ trưởng

5

Ông Phạm Hữu Thành

B0576

Phó trưởng phòng - Thành viên

6

Ông Nguyễn Đình Thanh

C0786

Phó trưởng phòng - Thành viên

7

Ông Phan Kim Xuân

B0694

Thành viên

8

Ông Phạm Văn Hưng

C0782

Thành viên

9

Bà Trần Thị Ánh Tuyết

C0775

Thành viên

10

Ông Nguyễn Mạnh Trịnh

C0804

Thành viên

11

Bà Tào Thị Huyền Anh

C0788

Thành viên

12

Ông Lưu Văn Sáng

C0795

Thành viên

13

Ông Trần Đức Hữu

C0770

Thành viên

14

Ông Nguyễn Văn Công

C1262

Thành viên

15

Ông Bùi Hữu Lâm

C1124

Thành viên

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 4301/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán; phân công Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính; phân công người làm công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn

Quyết định 4301/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán; phân công Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính; phân công người làm công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn

Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi