Thông tư 05/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

Thuộc tính văn bản
Thông tư 05/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 05/2007/TT-BNV Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký:
Ngày ban hành: 21/06/2007 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực