Quyết định 647/QĐ-BGTVT 2023 phân công Thứ trưởng phụ trách công việc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 647/QĐ-BGTVT

Quyết định 647/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân công Thứ trưởng phụ trách công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy trong thời gian tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:647/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành:26/05/2023Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ GTVT phân công Thứ trưởng phụ trách công việc

Ngày 26/5/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 647/QĐ-BGTVT về việc phân công Thứ trưởng phụ trách công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy trong thời gian tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

- Phân công Thứ trưởng phụ trách công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy trong thời gian tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh như sau:

+ Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực “Truyền thông, thông tin báo chí”; chủ trì chỉ đạo tổng hợp chung công tác “Cải cách hành chính”; giúp Bộ trưởng công tác “Thi đua, khen thưởng, kỷ luật”.

+ Thứ trưởng Lê Anh Tuấn giúp Bộ trưởng công tác “Hợp tác quốc tế”.

+ Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm chỉ đạo thực hiện các dự án tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 171/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2023 về việc phân công các Thứ trưởng quản lý, theo dõi các dự án đầu tư phát triển.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/6/2023 đến hết ngày 14/7/2023. 

Xem chi tiết Quyết định 647/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  
______________

Số: 647/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công Thứ trưởng phụ trách công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy trong thời gian tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-BGTVT ngày 17/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công các Thứ trưởng quản lý, theo dõi các dự án đầu tư phát triển;

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc cử cán bộ tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 khóa 91;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công Thứ trưởng phụ trách công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy trong thời gian tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 khóa 91 như sau:

1. Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang:

a. Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực “Truyền thông, thông tin báo chí” tại điểm a khoản 6 Điều 3 Quyết định số 116/QĐ-BGTVT ngày 17/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ.

b. Chủ trì chỉ đạo tổng hợp chung công tác “Cải cách hành chính” tại điểm b khoản 6 Điều 3 Quyết định số 116/QĐ-BGTVT.

c. Giúp Bộ trưởng công tác “Thi đua, khen thưởng, kỷ luật” tại điểm c khoản 6 Điều 3 Quyết định số 116/QĐ-BGTVT.

2. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn: Giúp Bộ trưởng công tác “Hợp tác quốc tế” tại điểm c khoản 6 Điều 3 Quyết định số 116/QĐ-BGTVT.

3. Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm:

a. Xử lý các công việc còn lại tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 6 Điều 3 Quyết định số 116/QĐ-BGTVT.

b. Chỉ đạo thực hiện các dự án tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 171/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công các Thứ trưởng quản lý, theo dõi các dự án đầu tư phát triển và Mục III phụ lục kèm theo Quyết định số 171/QĐ-BGTVT.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 7 năm 2023.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc các Sở GTVT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư TW Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ban Tổ chức TW;

- Ủy ban Kiểm tra TW;

- Văn phòng TW;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;

- Đảng bộ Khối các cơ quan TW;

- Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng BCSĐ Bộ GTVT;

- Công đoàn GTVT Việt Nam;

- Đảng ủy Bộ; Công đoàn CQ Bộ;

- Đoàn TNCSHCM Bộ;

- Các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ;

- Các hội, hiệp hội ngành GTVT;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu: VT, TCCB(V).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi