Quyết định 1243/QĐ-BTTTT 2016 về đánh giá thủ tục hành chính theo chuyên đề lĩnh vực báo chí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1243/QĐ-BTTTT

Quyết định 1243/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo chuyên đề lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1243/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành:18/07/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
Số: 1243/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHUYÊN ĐỀ
LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2016
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Nghị định s132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chc của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết đnh s 2524/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thtục hành chính theo chuyên đề lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Báo chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC):
- Trung tâm Thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 
 
KẾ HOẠCH
RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHUYÊN ĐỀ LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định1243/QĐ-BTTTTngày 18 tháng 07 năm 2016
của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 

TT
Tên thủ tục hành chính
Cơ quan, đơn vị thực hiện
Cơ quan, đơn vị phối hp
Thời gian thực hiện
Sản phẩm dự kiến
 
 
 
A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
 
 
 
1
Cấp giấy phép hoạt động báo chí in
Cục Báo chí
Vụ Pháp chế
Quý III/2016
- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.
 
 
 
2
Cấp giy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in
 
 
 
3
Cp lại giy phép hoạt động báo chí in
 
 
 
4
Cho phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in
 
 
 
5
Cp giy phép xuất bản sphụ
 
 
 
6
Cp giy phép xuất bn phụ trương
 
 
 
7
Cấp giấy phép xuất bản đặc san
 
 
 
8
Cấp giấy phép phát hành báo chí Việt Nam ra nước ngoài
 
 
 
9
Cp giy phép In và phát hành báo chí Việt Nam nước ngoài
 
 
 
10
Chp thuận c nhà báo, phóng vn ra nước ngoài
 
 
 
11
Thuê chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài
 
 
 
12
Cấp giấy phép xuất bn bn tin (trong nước)
 
 
 
13
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (nước ngoài)
 
 
 
14
Cấp lại Giy phép xuất bản bản tin (nước ngoài)
 
 
 
15
Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên báo in
 
 
 
16
Cho phép đăng tin, bài, phát biu trên báo điện t
Cục Báo chí
Vụ Pháp chế
Quý IV/2016
 
 
 
 
17
Cho phép họp báo (nước ngoài)
 
 
 
18
Cho phép họp báo (trong nước)
 
 
 
19
Cấp Thẻ Nhà báo
 
 
 
20
Đổi Thẻ nhà báo
 
 
 
21
Cấp lại Thẻ nhà báo
 
 
 
22
Cp Giy phép thành lập cơ quan báo chí, xuất bản báo chí Việt Nam ở nước ngoài
 
 
 
23
Cấp Giy phép lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài
 
 
 
24
Cho phép thay đổi trưng đại diện và các thành viên ca Văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam ở nước ngoài
 
 
 
25
Gia hạn giy phép thành lập văn phòng đại diện ca cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài
 
 
 
26
Cấp Giấy phép nhập khẩu báo chí in
 
 
 
27
Chấp thuận hoạt động hợp tác ca báo chí Việt Nam với nưc ngoài.
 
 
 
28
Thỏa thuận bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí in
 
 
 
29
Thỏa thuận bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử
 
 
 
B. Thủ tục hành chính cấp địa phương
 
 
 
1
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Cục Báo chí
Vụ Pháp chế
Quý III/2016
- Báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất.
 
 
 
2
Cấp giấy phép xuất bn bản tin (trong nước)
 
 
 
3
Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương
 
 
 
4
Cho phép họp báo (trong nước)
Cục Báo chí
Vụ Pháp chế
Quý IV/2016
 
 
 
5
Cho phép họp báo (nưc ngoài)
 
 
 
6
Phát hành thông cáo báo chí
 
 
 

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi