Nghị định 80/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 80/2002/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2002
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH
SỐ 72/1998/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản ngày 20 tháng 4 năm 1989;

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 07 tháng 9 năm 2000;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển.

1. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Trách nhiệm của Bộ Thuỷ sản:

2. Tổ chức thực hiện việc dăng ký phương tiện nghề cá, đăng ký thuyền viên và cấp giấy phép khai thác thuỷ sản theo quy định của Nhà nước; tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các phương tiện nghề cá".

2. Khoản 1, khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn kỹ thuật đối với phương tiện thuỷ; phối hợp với Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện công tác đăng kiểm tàu cá trong cả nước; thường xuyên kiểm tra, củng cố hệ thống luồng lạch, phao tiêu, đèn biển đảm bảo an toàn hàng hải; chỉ đạo tổ chức đảm bảo hàng hải Việt Nam thực hiện việc treo tín hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới trên các đèn biển khi có dự báo bão, áp thấp nhiệt đới.

2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn và Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương tổ chức bắn pháo hiệu báo bão ở các cửa lạch, cảng, bến cá, ngư trường trọng điểm khi có bão; chỉ đạo lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển cùng lực lượng thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và chính quyền địa phương ngăn không cho người và phương tiện nghề cá ra biển hoạt động nếu chưa có đủ trang bị an toàn và khi có thông báo bão, áp thấp nhiệt đới có thể gây nguy hiểm cho tầu bè ra khơi; sẵn sàng cùng địa phương ứng cứu người và phương tiện khi có tai nạn xảy ra".

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 80/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 80/2002/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/10/2002 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hàng hải
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 80/2002/ND-CP
Hanoi, October 15, 2002

 DECREE
AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT�S DECREE NO. 72/1998/ND-CP OF SEPTEMBER 15, 1998
THE GOVERNMENT
Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the April 20, 1989 Ordinance on Protection and Development of Aquatic Resources;
Pursuant to the September 7, 2000 Ordinance on Flood and Storm Prevention and Combat;
At the proposal of the Minister of Aquatic Resources,
DECREES:
Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Government’s Decree No. 72/1998/ND-CP of September 15, 1998 on ensuring safety for fishermen and fishery means on the sea.
1. Clause 2 of Article 10 is amended and supplemented as follows:
"Responsibilities of the Ministry of Aquatic Resources:
2. To organize the registration of fishery means and crewmen, and grant permits for exploiting aquatic resources in accordance with the State’s regulations; to organize the inspection and granting of certificates of technical safety for fishery means."
2. Clause 1 and Clause 2 of Article 11 are amended and supplemented as follows:
"1. The Ministry of Communications and Transport shall perform the function of State management over the technical safety of waterway means; coordinate with the Ministry of Aquatic Resources in guiding the registration of fishing ships throughout the country; regularly inspect and consolidate the system of canals, marking buoys and lighthouses to ensure maritime safety; direct the Vietnam Maritime Guaranty Organization to post up storm or tropical low-pressure warning signal on lighthouses upon forecasts of storms or tropical low-pressures.
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!