Thông tư 03/2011/TT-BGTVT sửa Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------------

Số: 03/2011/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 07/2010/TT-BGTVT NGÀY 11/02/2010 CỦA BỘ GTVT "QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ; LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE BÁNH XÍCH TRÊN ĐƯỜNG BỘ; VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG; GIỚI HẠN XẾP HÀNG HOÁ TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ"

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải (gọi tắt là Thông tư 07/2010/TT-BGTVT) "quy định về tải trọng khổ giới hạn của đường bộ; công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ" như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2010/TT-BGTVT:
1. Điểm b khoản 2 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"b) Đối với tổ hợp xe đầu kéo với sơ mi rơ móc:
- Có tổng số trục bằng ba, tổng trọng lượng của xe ≤ 26 tấn;
- Có tổng số trục bằng bốn, tổng trọng lượng của xe ≤ 34 tấn
- Có tổng số trục bằng năm, ttổng trọng lượng của xe ≤ 44 tấn
- Có tổng số trục bằng sáu hoặc lớn hơn, tổng trọng lượng của xe ≤ 48 tấn"
2. Khoản 3 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"3. Xe chuyên dùng và xe chở container: Chiều cao xếp hàng hoá tính từ điểm cao nhất của mặt đường xe chạy trở lên không quá 4,35 mét;"
3. Điểm b khoản 3 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"b) Tổng trọng lượng của xe nhỏ hơn trọng lượng xe tối đa được phép lưu hành trên đường bộ, nhưng có tải trọng trục xe vượt quá 1,15 lần tải trọng trách xe tối đa được phép lưu hành trên đường bộ quy định tại khoản 1 Điều 16 của Thông tư 07/2010/TT-BGTVT"
Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ điểm b khoản 2 điều 16, khoản 3 Điều 17 và điểm b khoản 3 điều 23 của Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về "Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; công bố tải trọng, khổ giới hạn của quốc lộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ".
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung./.

 

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

thuộc tính Thông tư 03/2011/TT-BGTVT

Thông tư 03/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải "Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ"
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:03/2011/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành:22/02/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nhiều ô tô lưu hành sẽ được phép nâng tải trọng 
Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2010/TT-BGTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. 
Theo đó, tổng trọng tải của tổ hợp xe đầu kéo với sơ mi rơ moóc có 5 trục được nâng lên đến 44 tấn (thay vì 40 tấn như quy định tại Thông tư 07/2010/TT-BGTVT); xe có tổng số trục bằng 6 hoặc lớn hơn, có tổng trọng lượng tối đa 48 tấn. 
Xe được coi là xe vượt quá trọng lượng xe tối đa được phép lưu hành trên đường bộ khi có tổng trọng lượng của xe nhỏ hơn trọng lượng xe tối đa nhưng có tải trọng trục xe vượt quá 1,15 lần tải trọng trục xe tối đa được phép lưu hành trên đường bộ (tỷ lệ này như quy định trước đây là 1,1 lần).
Bên cạnh đó, xe chuyên dùng và container được xếp hàng hóa có chiều cao đến 4,35 mét tính từ điểm cao nhất của mặt đường xe chạy (thay vì 4,2 mét áp dụng kể từ ngày 01/01/2011 như quy định cũ).
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành; bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 16, khoản 3 Điều 17 và điểm b khoản 3 Điều 23 của Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010.

Xem chi tiết Thông tư 03/2011/TT-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE MINISTRY OF TRANSPORT
-------
No. 03/2011/TT-BGTVT
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
Hanoi, February 22, 2011
 
CIRCULAR
AMENDING AND SUPPLEMENTING THE TRANSPORT MINISTRY'S CIRCULAR NO. 07/2010/TT-BGTVT OF FEBRUARY 11, 2010, PROVIDING FOR LOAD AND LIMIT SIZE OF ROADS; OPERATION OF OVERLOADED, OVERSIZED AND TRACK VEHICLES ON ROADS; TRANSPORTATION OF EXTRA-LONG AND EXTRA-HEAVY CARGOES; AND CARGO LOADING LIMITS OF ROAD VEHICLES FOR ROAD TRANSPORT
THE MINISTRY OF TRANSPORT
Pursuant lo the November 13, 2008 Law on Road Traffic;
Pursuant to the Government's Decree No. 51/ 2008/ND-CP of April 22, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;
The Minister of Transport amends and supplements Circular No. 07/2010/TT-BGTVT of February 11, 2010, providing for load and limit size of roads; operation of overloaded, oversized and track vehicles on roads; transportation of extra-long and extra-heavy cargoes; and cargo loading limits of road vehicles for road transport (below referred to as Circular No. 07/2010/TT-BGTVT), as follows:
Article 1. To amend and supplement a number of articles of Circular No. 07/2010/TT-BGTVT
1. Point b, Clause 2, Article 16 is amended and supplemented as follows:
"b/ For tractor-trailers;
- Having 3 axles and a gross vehicle weight ≤ 26 tons;
- Having 4 axles and a gross vehicle weight ≤ 34 tons;
- Having 5 axles and a gross vehicle weight ≤ 44 tons;
- Having 6 or more axles and a gross vehicle weight ≤48 tons."
2. Clause 3, Article 17 is amended and supplemented as follows:
"3. Special-use vehicles and container trucks: The maximum cargo fill height is 4.35 m, measured from the highest point of the road surface upward;"

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Circular 03/2011/TT-BGTVT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi