Quyết định 104/2005/QĐ-TTg cảu Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003 về việc phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 104/2005/QĐ-TTG
NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2003/QĐ-TTG
NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH
HỆ THỐNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng;       

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2108 BKH/TĐ&GSĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005) và của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 8548/GDQP ngày 27 tháng 9 năm 2004) về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010 đã được phê duyệt tại Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
1. Điểm ab khoản 4 Điều 1 được điều chỉnh, bổ sung như sau:
"a) Nâng cấp, mở rộng quy mô bảo đảm kiên cố hệ thống giảng đường; phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập, ký túc xá, nhà ăn đáp ứng yêu cầu huấn luyện của các Trung tâm Giáo dục quốc phòng sau đây:
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên đặt tại tỉnh Thái Nguyên, đến năm 2010 đạt lưu lượng 10.000 sinh viên/năm;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đà Nẵng đặt tại thành phố Đà Nẵng, đến năm 2010 đạt lưu lượng 10.000 sinh viên/năm;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội I đặt tại tỉnh Hà Tây, đến năm 2010 đạt lưu lượng 15.000 sinh viên/năm;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội II đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 2010 đạt lưu lượng 10.000 sinh viên/năm;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Quang Trung đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2010 đạt lưu lượng 15.000 sinh viên/năm;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2010 đạt lưu lượng 25.000 sinh viên/năm;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Huế đặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đến năm 2010 đạt lưu lượng 10.000 sinh viên/năm".
"b) Thành lập 9 Trung tâm Giáo dục quốc phòng với quy mô đến năm 2010 đạt 10.000 sinh viên/năm.
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tây Nguyên đặt tại tỉnh Đắk Lắk;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Cần Thơ đặt tại thành phố Cần Thơ;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hải Phòng đặt tại thành phố Hải Phòng;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Quốc gia Hà Nội đặt tại tỉnh Hà Tây;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Vinh đặt tại tỉnh Nghệ An;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Khánh Hoà đặt tại tỉnh Khánh Hoà;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thanh Hoá đặt tại tỉnh Thanh Hoá;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Bắc Giang đặt tại tỉnh Bắc Giang;
- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tây Bắc đặt tại tỉnh Sơn La".
2. Bổ sung khoản 5 Điều 1 như sau:
"5. Nguồn vốn đầu tư thực hiện Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên bằng nguồn vốn từ chương trình hỗ trợ đầu tư có mục tiêu".
3. Khoản 1 Điều 2 được điều chỉnh, bổ sung như sau:
"1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các Bộ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh liên quan, xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quy hoạch; đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các Trung tâm Giáo dục quốc phòng theo hướng gắn kết với các cơ sở đào tạo của quân khu, quân đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố để sử dụng năng lực đào tạo của các cơ sở này nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng và giảm chi phí đào tạo".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc các Đại học Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 104/2005/QĐ-TTg

Quyết định 104/2005/QĐ-TTg cảu Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003 về việc phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:104/2005/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành:13/05/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Chính sách , An ninh quốc gia
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Giáo dục quốc phòng - Ngày 13/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 104/2005/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Theo đó sẽ nnâng cấp, mở rộng quy mô bảo đảm kiên cố hệ thống giảng đường, phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập, ký túc xá, nhà ăn đáp ứng yêu cầu huấn luyện của các Trung tâm Giáo dục quốc phòng sau đây: Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên đặt tại tỉnh Thái Nguyên, đến năm 2010 đạt lưu lượng 10.000 sinh viên/năm, Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đà Nẵng đặt tại thành phố Đà Nẵng: 10.000 sinh viên, Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội I đặt tại tỉnh Hà Tây: 15.000 sinh viên...

Xem chi tiết Quyết định104/2005/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 104/2005/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 104/2005/QĐ-TTG
NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2003/QĐ-TTG
NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH
HỆ THỐNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2108 BKH/TĐ&GSĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005) và của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 8548/GDQP ngày 27 tháng 9 năm 2004) về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010 đã được phê duyệt tại Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Điểm a và b khoản 4 Điều 1 được điều chỉnh, bổ sung như sau:

"a) Nâng cấp, mở rộng quy mô bảo đảm kiên cố hệ thống giảng đường; phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập, ký túc xá, nhà ăn đáp ứng yêu cầu huấn luyện của các Trung tâm Giáo dục quốc phòng sau đây:

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên đặt tại tỉnh Thái Nguyên, đến năm 2010 đạt lưu lượng 10.000 sinh viên/năm;

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đà Nẵng đặt tại thành phố Đà Nẵng, đến năm 2010 đạt lưu lượng 10.000 sinh viên/năm;

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội I đặt tại tỉnh Hà Tây, đến năm 2010 đạt lưu lượng 15.000 sinh viên/năm;

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội II đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 2010 đạt lưu lượng 10.000 sinh viên/năm;

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Quang Trung đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2010 đạt lưu lượng 15.000 sinh viên/năm;

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2010 đạt lưu lượng 25.000 sinh viên/năm;

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Huế đặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đến năm 2010 đạt lưu lượng 10.000 sinh viên/năm".

"b) Thành lập 9 Trung tâm Giáo dục quốc phòng với quy mô đến năm 2010 đạt 10.000 sinh viên/năm.

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tây Nguyên đặt tại tỉnh Đắk Lắk;

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Cần Thơ đặt tại thành phố Cần Thơ;

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hải Phòng đặt tại thành phố Hải Phòng;

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Quốc gia Hà Nội đặt tại tỉnh Hà Tây;

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Vinh đặt tại tỉnh Nghệ An;

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Khánh Hoà đặt tại tỉnh Khánh Hoà;

ư- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thanh Hoá đặt tại tỉnh Thanh Hoá;

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Bắc Giang đặt tại tỉnh Bắc Giang;

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tây Bắc đặt tại tỉnh Sơn La".

2. Bổ sung khoản 5 Điều 1 như sau:

"5. Nguồn vốn đầu tư thực hiện Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên bằng nguồn vốn từ chương trình hỗ trợ đầu tư có mục tiêu".

3. Khoản 1 Điều 2 được điều chỉnh, bổ sung như sau:

"1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các Bộ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh liên quan, xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quy hoạch; đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các Trung tâm Giáo dục quốc phòng theo hướng gắn kết với các cơ sở đào tạo của quân khu, quân đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố để sử dụng năng lực đào tạo của các cơ sở này nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng và giảm chi phí đào tạo".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc các Đại học Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi