Quyết định 1765/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------
Số: 1765/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
CHUYỂN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24/5/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải lập ngày 23/6/2010;
Xét đề nghị của Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (Tờ trình số 1245/TTr-TEDI ngày 17/5/2010 và Đề án chuyển đổi doanh nghiệp);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (có trụ sở chính tại số 278 Phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; tài khoản số: 2110000000326 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
1. Tên gọi và trụ sở chính:
- Tên gọi bằng tiếng Việt: Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải
- Tên giao dịch quốc tế: TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INCORPORATED
- Tên viết tắt: TEDI
- Địa chỉ trụ sở chính: số 278 Phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
2. Vốn điều lệ: Tạm tính tại thời điểm 31/12/2009 là 123.695.139.976 đồng (một trăm hai mươi ba tỷ, sáu trăm chín mươi lăm triệu, một trăm ba mươi chín nghìn, chín trăm bảy mươi sáu đồng).
Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tổng công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ.
3. Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.
Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính:
1. Lập quy hoạch tổng thể và chi tiết công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và đánh giá đầu tư các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp.
2. Tư vấn đầu tư, xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp;
3. Thiết kế công trình cầu, hầm, đường bộ, đường sắt, công trình cảng, đường thủy, thủy lợi;
4. Thiết kế đường sắt trên cao; khảo sát và lập hồ sơ dự báo giao thông vận tải;
5. Thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công, lập bản vẽ thi công, tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn và xây lắp; lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán chi tiết các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp;
6. Thiết kế, lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, kiến trúc cảnh quan công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp;
7. Thiết kế xử lý nền đất yếu và ổn định nền đào, đắp; thiết kế kết cấu các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp;
8. Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn; thí nghiệm vật liệu xây dựng và các chỉ tiêu về địa chất, thủy văn, môi trường và các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp;
9. Khảo sát, lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp;
10. Thẩm tra dự án đầu tư, dự án quy hoạch, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp;
11. Tư vấn giám sát xây dựng, giám sát đầu tư, kiểm định chất lượng, thử tải các công trình giao thông;
12. Nghiên cứu, ứng dụng, xây dựng thực nghiệm và chuyển giao công nghệ mới các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp;
13. Kinh doanh xuất, nhập khẩu các thiết bị máy móc chuyên ngành phục vụ khảo sát thiết kế;
14. Kinh doanh bất động sản.
Điều 3. Tổ chức và hoạt động:
1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
2. Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
Điều 4. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải
Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty.
Điều 5. Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải do chủ sở hữu nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lao động và lợi ích hợp pháp của Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Tổng công ty ổn định đến khi chính thức bàn giao sang Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải.
Điều 6. Hội đồng thành viên Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Hội đồng thành viên Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND Tp Hà Nội;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu VT, TC, TCCB (Thm).
BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng 

 
 

thuộc tính Quyết định 1765/QĐ-BGTVT

Quyết định 1765/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1765/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành:25/06/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi