Quyết định 562-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 562-TTG NGàY 10-10-1994

Về VIệC THàNH LậP TổNG CôNG TY ĐIệN LựC VIệT NAM

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Nhằm thực hiện Quyết định số 91-TTg ngày 7-3-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Năng lượng,

QUYếT địNH:

 

Điều 1

Thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị sản xuất, lưu thông, sự nghiệp của ngành điện thuộc Bộ Năng lượng.

Tổng công ty Điện lực Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu, có điều lệ tổ chức và hoạt động, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước, được tư chủ kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế, các đơn vị thành viên hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc theo phân cấp của Tổng công ty.

Tổng công ty Điện lực Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là ELECTRICITY OF VIETNAM (viết tắt là EVN), đặt trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Tổng công ty Điện lực Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Năng lương và của các cơ quan Nhà nước khác theo quy định của pháp luật; được quan hệ với các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan Nhà nước ở trung ương và địa phương dể thực hiện nhiệm vụ của mình.

 

Điều 2

Tổng công ty Điện lực Việt Nam có nhiệm vụ chính sau đây:

1- Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh điện theo quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành điện của Nhà nước; chủ động trong công tác kinh doanh, bao gồm từ khâu xây dựng kế hoạch phát triển, chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng cơ bản, khảo sát thiết kế, tổ chức xây lắp, sản xuất truyền tải, tiêu thụ sản phẩm, xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư thiết bị; hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước phù hợp với pháp luật, chính sách của Nhà nước.

2- Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân.

3- Nhận vốn, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phát triển của Tổng công ty.

 

Điều 3

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Việt Nam gồm:

1- Hội đồng quản lý,

2- Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc,

3- Các phòng, ban chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc,

4- Các đơn vị thành viên Tổng công ty.

 

Điều 4

Hội đồng quản lý là cơ quan được Nhà nước uỷ quyền thực hiện một số chức năng của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Tổng công ty.

Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Năng lượng sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Điều 5

1- Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty theo chế độ Thủ trưởng, là đại diện pháp nhân của Tổng công ty trong quan hệ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản lý về hoạt động của Tổng công ty.

2- Tổng Giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ năng lượng trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản lý và thống nhất ý kiến với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

3- Các Phó Tổng Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Năng lượng bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng, Trưởng Ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Điều 6

Giao cho Bộ trưởng Bộ Năng lượng chỉ đạo thực hiện mọi công việc chuẩn bị có liên quan để bảo đảm cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam sớm ổn định tổ chức mới và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 1995, trong đó có các việc sau đây:

- Thông qua phương án sắp xếp lại các đơn vị kinh doanh và sự nghiệp đang hoạt động trong ngành điện để lập danh sách các đơn vị thành viên Tổng công ty;

- Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11 năm 1994;

- Hoàn thành việc sắp xếp, bố trí nhân sự cấp Tổng công ty trong tháng 10 năm 1994;

- Hoàn thành việc giao nhận vốn cho Tổng công ty trước tháng 12 năm 1994.

 

 

 

Điều 7

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

thuộc tính Quyết định 562-TTg

Quyết định 562-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:562-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:10/10/1994Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Điện lực
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 562-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 562-TTg
Hanoi, October 10, 1994
 
DECISION
BY ON THE ESTABLISHMENT OF THE VIETNAM ELECTRIC CORPORATION
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
In implementation of Decision No. 91-TTg issued on the 7th of March, 1994, by the Prime Minister on the trial establishment of business groups;
At the proposal of the Minister of Energy,
DECIDES:
Article 1.- To establish the Vietnam Electric Corporation on the basis of the rearrangement of the production, distribution and administration units in the electric power industry under the Ministry of Energy.
The Vietnam Electric Corporation is a State-owned business. It has the status of a juridical entity, a seal and a regulation for its organization and operation. It is allowed to open accounts at domestic and foreign banks in accordance with the State regulation, to have autonomy in business, to operate on cost accounting basis. Its member units may conduct their cost accounting, either independent or dependent on allocations from the Corporation.
The Vietnam Electric Corporation is called ELECTRICITY OF VIETNAM in its international transactions. It has its Head Office in Hanoi.
The Vietnam Electric Corporation is under State management of the Ministry of Energy the and the other State agencies provided for by law; it may set up contacts with the Ministries, State Committees and State agencies at central and local levels in the accomplishment of its tasks.
Article 2.- The Vietnam Electric Corporation has the following main tasks:
1. To carry out business in electricity in accordance with the State plan and scheme for development of electricity; to take initiative in business ranging from development planning to preparations for investment, investments in capital construction, survey and designing, installation of facilities, production, transmission and consumption of electric power, import and export and supply of materials and equipment; and to cooperate or enter into joint ventures with economic organizations at home and abroad in accordance with law and State policies.
2. To organize and manage scientific and technological research and technological research and development activities and the training of personnel.
3. To receive capital investment from the State and to preserve and use this capital to carry out the assigned duties of the Corporation in business and development.
Article 3.- The organization of the Vietnam Electric Corporation includes:
1. The Managing Council,
2. The General Director and Deputy General Directors,
3. The specialized departments and boards to assist the General Director,
4. The member companies of the Corporation.
Article 4.- The Managing Council is the body which is empowered by the State to carry out a number of functions of representative of the State ownership over the Corporation.
The President and the other members of the Managing Council shall be appointed by the Prime Minister on the basis of the proposal to be made by the Minister of Energy after consultation with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
Article 5.-
1. The General Director directs the business activities of the General Corporation in the capacity of the chief executive, is the representative of the juridical capacity of the Corporation in all business contacts and is accountable before law and the Managing Council for the activities of the General Corporation.
2. The General Director shall be appointed by the Prime Minister on the basis of the proposal to be made by the Minister of Energy after consultation with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
3. The Vice Directors shall be appointed by the Minister of Energy on the basis of the proposal by the General Director after consultation with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
Article 6.- To assign the Minister of Energy to direct all related preparations to ensure that the Vietnam Electric Corporation can soon stabilize its new organization and start its operation from the 1st of January, 1995, which include the followings:
- To approve the plan for rearrangement of the business and administration units which are operating in the electric industry in order to draw up a list of the member units of the General Corporation;
- To draft the Regulation on Organization and Operation of the General Electric Corporation to be submitted to the Prime Minister for approval during November 1994;
- To complete the assigning and posting of personnel at the General Corporation level during October 1994;
- To complete the allocation of capital to the Corporation before December 1994.
Article 7.- This Decision shall take effect from the date of its signing.
The Minister of Energy, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, and the Managing Council and General Director of the Vietnam Electric Corporation are responsible for the implementation of this Decision.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 562-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi