Quyết định 124/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 124/2002/QĐ-TTG
NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2002 VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ (tờ trình số 702/BVGCP-TLSX ngày 06 tháng 9 năm 2001, công văn số 255/BVGCP-TLSX ngày 16 tháng 4 năm 2002, công văn số 297/BVGCP-TLSX ngày 29 tháng 4 năm 2002, công văn số 622/BVGCP-TLSX ngày 02 tháng 8 năm 2002) và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Ban hành giá bán điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sinh hoạt, cơ quan hành chính sự nghiệp áp dụng trong các hợp đồng mua bán điện trực tiếp với ngành điện như phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Giá bán điện quy định tại phụ lục này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

 

Điều 2. Bộ Công nghiệp phối hợp với Ban Vật giá Chính phủ có biện pháp chỉ đạo thực hiện nghiêm mức giá trần điện sinh hoạt nông thôn theo quy định tại công văn số 1303/CP-KTKH ngày 03 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đối với các đơn vị, tổ chức bán điện đến hộ dân nông thôn bảo đảm thực hiện nghiêm mức giá trần nêu trên.

 

Điều 4. Bỏ chế độ phụ thu tiền điện trong phạm vi cả nước.

Điều 5. Khoản thu do tăng giá điện được dành để đầu tư phát triển ngành điện bằng hình thức ghi thu nộp ngân sách nhà nước, ghi chi cấp vốn đầu tư cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện.

 

Điều 6. Ngành điện phải tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ, giảm tổn thất điện năng, hạ chi phí sản xuất điện để tăng vốn cho đầu tư phát triển.

 

Điều 7. Các doanh nghiệp phải có biện pháp sử dụng điện hợp lý, nhất là vào giờ cao điểm, hết sức tiết kiệm để giảm chi phí tiền điện trong giá thành. Đối với ngành sản xuất quan trọng đã sử dụng mọi biện pháp để hạn chế tác động của việc tăng giá điện nhưng vẫn bị ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm thì báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Điều 8.

1. Bộ Công nghiệp phối hợp với Ban Vật giá Chính phủ, Tổng công ty Điện lực Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002; những Quyết định ban hành trước đây của Thủ tướng Chính phủ trái với Quyết định này đều hết hiệu lực thi hành.

 

Điều 9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


PHỤ LỤC GIÁ BÁN ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 124/2002/QĐ-TTg
ngày 20 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ

Đơn vị tính: đ/kWh

Đối tượng áp dụng giá

Mức giá

A. Giá bán điện cho sản xuất:

 

I. Giá bán điện cho các ngành sản xuất bình thường:

 

1. Giá bán điện ở cấp điện áp 110 KV trở lên:

 

a) Giờ bình thường

785

b) Giờ thấp điểm

425

c) Giờ cao điểm

1325

2. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 22KV đến dưới 110KV:

 

a) Giờ bình thường

815

b) Giờ thấp điểm

445

c) Giờ cao điểm

1370

3. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6KV đến dưới 22KV:

 

a) Giờ bình thường

860

b) Giờ thấp điểm

480

c) Giờ cao điểm

1430

4. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV:

 

a) Giờ bình thường

895

b) Giờ thấp điểm

505

c) Giờ cao điểm

1480

II. Giá bán điện cho các ngành sản xuất đặc thù:

 

1. Giá bán điện cho bơm nước tưới tiêu: lúa, rau, màu và cây công nghiệp ngắn ngày xem canh:

 

a) Giá bán điện ở cấp điện áp 6 KV trở lên:

 

+ Giờ bình thường

600

+ Giờ thấp điểm

240

+ Giờ cao điểm

950

b) Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV:

 

+ Giờ bình thường

630

+ Giờ thấp điểm

250

+ Giờ cao điểm

1000

2. Giá bán điện cho sản xuất nước sạch, thoát nước đô thị, luyện thép, fero, clindon, xút, u re, phốt pho vàng, quẳng tuyển Apatit:

 

a) Giá bán điện ở cấp điện áp từ 110 KV trở lên:

 

+ Giờ bình thường

740

+ Giờ thấp điểm

390

+ Giờ cao điểm

1265

b) Giá bán điện ở cấp điện áp từ 22 KV đến dưới 110 KV:

 

+ Giờ bình thường

770

+ Giờ thấp điểm

410

+ Giờ cao điểm

1310

c) Giá bán điện ở cấp điện áp 6 KV đến dưới 22 KV:

 

+ Giờ bình thường

795

+ Giờ thấp điểm

425

+ Giờ cao điểm

1350

d) Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV:

 

+ Giờ bình thường

835

+ Giờ thấp điểm

445

+ Giờ cao điểm

1420

B. Giá bán điện cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp:

 

I. Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học phổ thông:

 

1. Giá bán điện ở cấp điện áp 6 KV trở lên:

780

2. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV:

820

II. Chiếu sáng công cộng:

 

1. Giá bán điện ở cấp điện áp 6 KV trở lên:

860

2. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV:

895

III. Cơ quan hành chính, sự nghiệp:

 

1. Giá bán điện ở cấp điện áp 6 KV trở lên:

885

2. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV:

920

C. Giá bán điện sinh hoạt:

 

I. Giá bán lẻ điện tiêu dùng sinh hoạt bậc thang:

 

1. Cho 100 kWh đầu tiên

550

2. Cho 50 kWh tiếp theo

900

3. Cho 50 kWh tiếp theo

1210

4. Cho 100 kWh tiếp theo

1340

5. Cho kWh thứ 301 trở lên

1400

II. Giá bán buôn:

 

1. Giá bán điện cho nông thôn:

 

a) Giá bán điện phục vụ sinh hoạt:

390

b) Giá bán điện cho các mục đích khác:

730

2. Giá bán điện cho khu tập thể, cụm dân cư:

 

a) Giá bán điện phục vụ sinh hoạt:

 

+ Bán điện qua MBA của khách hàng:

570

+ Bán điện qua MBA của ngành điện:

580

b) Giá bán điện cho các mục đích khác

770

D. Giá bán điện cho kinh doanh dịch vụ, du lịch, thương nghiệp:

 

1. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 KV trở lên:

 

a) Giờ bình thường

1350

b) Giờ thấp điểm

790

c) Giờ cao điểm

2190

2. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV:

 

a) Giờ bình thường

1410

b) Giờ thấp điểm

815

c) Giờ cao điểm

2300

Đ. Giá bán điện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam:

 

I. Giá bán điện đối với sản xuất:

 

1. Giá bán điện ở cấp điện áp 110 KV trở lên:

 

a) Giờ bình thường

830

b) Giờ thấp điểm

440

c) Giờ cao điểm

1410

2. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 22 KV đến dưới 110 KV:

 

a) Giờ bình thường

890

b) Giờ thấp điểm

480

c) Giờ cao điểm

1510

3. Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 KV đến dưới 22 KV:

 

a) Giờ bình thường

950

b) Giờ thấp điểm

520

c) Giờ cao điểm

1600

4. Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV:

 

a) Giờ bình thường

1020

b) Giờ thấp điểm

560

c) Giờ cao điểm

1710

 

 

thuộc tính Quyết định 124/2002/QĐ-TTg

Quyết định 124/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:124/2002/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:20/09/2002Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Điện lực
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 124/2002/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 124/2002/QD-TTg
Hanoi, September 20, 2002
 
 
DECISION
ON ELECTRICITY SELLING PRICES
THE PRIME MINISTER
 
Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
At the proposals of the head of the Government’s Pricing Committee (in Report No.702/BVGCP-TLSX of September 6, 2001, Official Dispatch No.255/BVGCP-TLSX of April 16, 2002, Official Dispatch No.297/BVGCP-TLSX of April 29, 2002, and Official Dispatch No.622/BVGCP-TLSX of August 2, 2002) and proceeding from the opinions of the concerned ministries and branches,
 
DECIDES:
 
Article 1.-
1. To promulgate the selling prices of electricity in service of production, business, daily life consumption and operation of administrative and non-business agencies, which are applicable to electricity purchase/sale contracts signed directly with the electricity industry as prescribed in the Appendix enclosed herewith.
2. Electricity selling prices prescribed in the Appendix have not yet included value added tax.
Article 2.- The Ministry of Industry shall coordinate with the Government’s Pricing Committee in taking measures to direct the strict application of the ceiling price of rural daily-life electricity according to provisions in the Prime Minister’s Official Dispatch No.1303/CP-KTKH of November 3, 1998.
Article 3.- The presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall direct the enhancement of the management over units and organizations selling electricity to peasants households, thus ensuring the strict observance of the said ceiling price level.
Article 4.- To abolish the regime of electricity surcharge collection throughout the country.
Article 5.- The amounts collected due to the electricity price increase shall be invested in the electricity service’s development in forms of crediting State budget remittances, and debiting investment capital allocations to Vietnam Electricity Corporation. The Finance Ministry is assigned to assume the prime responsibility for and coordinate with the concerned agencies in guiding the implementation thereof.
Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 124/2002/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi