Nghị quyết 23/NQ-CP 2023 Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 23/NQ-CP

Nghị quyết 23/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm cho phép tác động vào rừng tự nhiên để làm một số công trình tạm (đường công vụ, bãi tập kết vật liệu) phục vụ thi công Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:23/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:23/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Điện lực

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thí điểm cho phép tác động vào rừng tự nhiên làm công trình tạm

Ngày 23/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 23/NQ-CP về việc thí điểm cho phép tác động vào rừng tự nhiên để làm một số công trình tạm (đường công vụ, bãi tập kết vật liệu) phục vụ thi công Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Chính phủ đồng ý chủ trương thí điểm cho phép tác động vào rừng tự nhiên tại các xã La Dêê, Chà Val, Tà Bhinh, Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam để làm các công trình tạm (đường công vụ, bãi tập kết vật liệu) phục vụ thi công các móng trụ của Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) như đề nghị của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt địa điểm, quy mô xây dựng và thời gian tồn tại của công trình tạm, phương án tác động và phục hồi rừng để thi công các công trình tạm trước khi triển khai Dự án, đảm bảo diện tích và mức độ tác động vào rừng tự nhiên là thấp nhất, không tác động xấu đến môi trường rừng và đa dạng sinh học…

Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải rà soát thiết kế các công trình tạm, xác định chính xác nhu cầu sử dụng rừng tự nhiên để làm các công trình tạm nêu trên; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; sau khi hoàn thành thi công các công tình tạm, phải phục hồi lại rừng, tổ chức bàn giao lại cho địa phương và chủ rừng quản lý…

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 23/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 23/NQ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thí điểm cho phép tác động vào rừng tự nhiên để làm một số công trình tạm (đường công vụ, bãi tập kết vật liệu) phục vụ thi công Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

_______________________________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chỉnh phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.

1. Chính phủ đồng ý chủ trương thí điểm cho phép tác động vào rừng tự nhiên tại các xã: La Dêê, Chà Val, Tà Bhinh, Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam để làm các công trình tạm (đường công vụ và bãi tập kết vật liệu) phục vụ thi công các móng trụ của Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 373/TTr-BNN-TCLN ngày 18 tháng 01 năm 2023.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam: rà soát hồ sơ thiết kế, xác định chính xác địa điểm, quy mô xây dựng và thời gian tồn tại của công trình tạm, diện tích và hiện trạng rừng cần tác động để làm các công trình tạm (đường công vụ và bãi tập kết vật liệu) phục vụ thi công các móng trụ của Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ;

b) Phê duyệt địa điểm, quy mô xây dựng và thời gian tồn tại của công trình tạm, phương án tác động và phục hồi rừng để thi công các công trình tạm trước khi triển khai Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ, đảm bảo diện tích và mức độ tác động vào rừng tự nhiên là thấp nhất, không tác động xấu đến môi trường rừng và đa dạng sinh học; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ về vị trí, diện tích rừng đề nghị tác động, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa.

c) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc tác động vào rừng tự nhiên để làm các công trình tạm và phục hồi lại rừng ngay sau khi kết thúc dự án; quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản nhà nước, không để xảy ra việc lợi dụng để phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, điện lực, xây dựng, quản lý sử dụng tài sản công và các pháp luật liên quan;

d) Báo cáo kết quả việc thí điểm cho phép tác động vào rừng tự nhiên để làm các công trình tạm phục vụ thi công các móng trụ của Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham khảo trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

a) Rà soát thiết kế các công trình tạm, xác định chính xác nhu cầu sử dụng rừng tự nhiên để làm các công trình tạm (đường công vụ và bãi tập kết vật liệu) phục vụ thi công Dự án;

b) Lập hồ sơ về địa điểm, quy mô xây dựng công trình và thời gian tồn tại của công trình tạm, diện tích và hiện trạng rừng cần phải tác động, phương án tác động và phục hồi rừng, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét, phê duyệt và tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ, đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến diện tích rừng, đất rừng và môi trường xung quanh;

c) Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật liên quan;

d) Tuân thủ nghiêm quy định về xây dựng công trình tạm của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các quy định của pháp luật có liên quan;

đ) Sau khi hoàn thành thi công các công trình tạm, phải phục hồi lại rừng, tổ chức bàn giao lại cho địa phương và chủ rừng quản lý theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp;

e) Trong quá trình triển khai dự án, nếu có phát sinh vướng mắc liên quan đến các công trình khác (hạ tầng viễn thông, xây dựng,...) thì kịp thời báo cáo cơ quan, cấp có thẩm quyền xem xét, phối hợp xử lý.

4. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Kiểm tra việc thí điểm tác động vào rừng tự nhiên và phục hồi lại rừng sau khi hoàn thành thi công các công trình tạm của Dự án; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm không gây thất thoát, sử dụng rừng trái mục đích, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền; tổng kết, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết;

b) Nghiên cứu, bổ sung quy định về tác động, sử dụng rừng để làm các công trình tạm phục vụ thi công các công trình, dự án trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, đảm bảo chặt chẽ, khả thi, đúng thẩm quyền, áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quốc phòng, Công an;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trần Lưu Quang

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 01/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió và Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Thông tư 01/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió và Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Điện lực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi