Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14 điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Tuyên Quang

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1262/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:27/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Địa giới hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 27/4/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, thành lập thị trấn Lăng Can trên cơ sở toàn bộ 73,33km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.373 người của xã Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, thành lập thị trấn Yên Sơn trên cơ sở toàn bộ 29,21km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 22.041 người của xã Thắng Quân thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngoài ra, điều chỉnh toàn bộ 90,91km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 7.842 người của xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa và toàn bộ 41,67km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 6.757 người của xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa vào huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

Xem chi tiết Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14 tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1262/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ VÀ THÀNH LẬP CÁC THỊ TRẤN THUỘC TỈNH TUYÊN QUANG

___________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 32/TTr-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 và Báo cáo thẩm tra số 3935/BC-UBPL14 ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

1. Điều chỉnh toàn bộ 90,91 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 7.842 người của xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa và toàn bộ 41,67 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 6.757 người của xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa vào huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

2. Thành lập thị trấn Lăng Can trên cơ sở toàn bộ 73,33 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.373 người của xã Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Thị trấn Lăng Can giáp các xã Bình An, Khuôn Hà, Phúc Yên, Thổ Bình, Thượng Lâm, Xuân Lập và huyện Na Hang.

3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình:

a) Huyện Chiêm Hóa có 1.146,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 134.091 người; có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 01 thị trấn.

Huyện Chiêm Hóa giáp các huyện Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Yên Sơn; tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Hà Giang;

b) Huyện Lâm Bình có 917,55 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 51.421 người; có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn.

Huyện Lâm Bình giáp huyện Chiêm Hóa, huyện Na Hang và tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Lang Quán, Tứ Quận, Thắng Quân và thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

1. Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Lang Quán, Tứ Quận và Thắng Quân thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang như sau:

a) Điều chỉnh 0,58 km2 diện tích tự nhiên và 923 người của xã Lang Quán vào xã Thắng Quân;

b) Điều chỉnh 2,29 km2 diện tích tự nhiên và 1.788 người của xã Tứ Quận vào xã Thắng Quân.

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã Lang Quán, Tứ Quận và Thắng Quân:

a) Xã Lang Quán có 27,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.463 người.

Xã Lang Quán giáp xã Chân Sơn, xã Tứ Quận, thị trn Yên Sơn; huyện Hàm Yên và tỉnh Yên Bái;

b) Xã Tứ Quận có 33,98 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.999 người.

Xã Tứ Quận giáp xã Lang Quán, xã Phúc Ninh, thị trấn Yên Sơn và huyện Hàm Yên;

c) Xã Thắng Quân có 29,21 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 22.041 người.

3. Thành lập thị trấn Yên Sơn trên cơ sở toàn bộ 29,21 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 22.041 người của xã Thắng Quân thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Thị trấn Yên Sơn giáp các xã Chân Sơn, Lang Quán, Phúc Ninh, Tân Long, Trung Môn, Tứ Quận và thành phố Tuyên Quang.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Tuyên Quang có 07 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện và 01 thành phố; 138 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 122 xã, 10 phường và 06 thị trấn.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh đơn vị hành chính được thành lập mới hoặc được điều chỉnh địa gii hành chính phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổng cục Thống kê;
- HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang;
- Lưu: HC, PL.
Số e-PAS: 30721

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Vương Đình Huệ

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi