Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đắk Hà, 3 xã thuộc huyện Sa Thầy và mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
---------
Số: 126/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013
 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP MỚI 2 XÃ
THUỘC HUYỆN ĐĂK HÀ, 3 XÃ THUỘC HUYỆN SA THẦY VÀ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI
HÀNH CHÍNH PHƯỜNG NGÔ MÂY THUỘC THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM
---------------------------
CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đăk Hà, 3 xã thuộc huyện Sa Thầy và mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum như sau:
1. Thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đăk Hà.
a) Thành lập xã Đăk Long trên cơ sở điều chỉnh 3.000 ha diện tích tự nhiên, 3.125 nhân khẩu của xã Đăk Hring và 2.800 ha diện tích tự nhiên, 1.276 nhân khẩu của xã Đăk Pxi.
- Xã Đăk Long có 5.800 ha diện tích tự nhiên và 4.401 nhân khẩu.
- Địa giới hành chính xã Đăk Long: Đông giáp xã Đăk Hring và xã Đăk Pxi; Tây giáp huyện Đăk Tô; Nam giáp xã Đăk Hring và huyện Đăk Tô; Bắc giáp xã Đăk Pxi và huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
b) Thành lập xã Đăk Ngọk trên cơ sở điều chỉnh 1.604,69 ha diện tích tự nhiên, 635 nhân khẩu của xã Ngọk Wang; 1.270 ha diện tích tự nhiên, 1.246 nhân khẩu của xã Đăk Ui và 1.042,7 ha diện tích tự nhiên, 2.391 nhân khẩu của thị trấn Đăk Hà.
- Xã Đăk Ngọk có 3.917,39 ha diện tích tự nhiên và 4.272 nhân khẩu.
- Địa giới hành chính xã Đăk Ngọk: Đông giáp các xã: Ngọk Wang, Đăk Ui; Tây giáp thị trấn Đăk Hà và xã Đăk Mar; Nam giáp xã Hà Mòn và thị trấn Đăk Hà; Bắc giáp xã Đăk Ui.
2. Thành lập mới 3 xã thuộc huyện Sa Thầy.
a) Thành lập xã la Dom trên cơ sở điều chỉnh 32.254,7 ha diện tích tự nhiên và 2.299 nhân khẩu của xã Mô Rai.
Xã la Dom có 32.254,7 ha diện tích tự nhiên và 2.299 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã la Dom: Đông giáp xã la Tơi; Tây giáp xã la Đal và Campuchia; Nam giáp xã la Đal và xã la Tơi; Bắc giáp xã Mô Rai.
b) Thành lập xã la Đal trên cơ sở điều chỉnh 21.794,69 ha diện tích tự nhiên và 2.004 nhân khẩu của Mô Rai.
Xã la Đal có 21.794,69 ha diện tích tự nhiên và 2.004 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã la Đal: Đông giáp xã la Tơi và xã la Dom; Tây và Nam giáp Campuchia; Bắc giáp xã la Dom.
c) Thành lập xã la Tơi trên cơ sở điều chỉnh 43.963,83 ha diện tích tự nhiên và 2.264 nhân khẩu của xã Mô Rai.
Xã la Tơi có 43.963,83 ha diện tích tự nhiên và 2.264 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã la Tơi: Đông và Nam giáp tỉnh Gia Lai; Tây giáp xã la Đal và Campuchia; Bắc giáp xã la Dom và xã Mô Rai.
3. Điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum.
Điều chỉnh 1.098,43 ha diện tích tự nhiên và 1.628 nhân khẩu của xã Vinh Quang thuộc thành phố Kon Tum để phường Ngô Mây quản lý.
Phường Ngô Mây có 1.722,73 ha diện tích tự nhiên và 4.125 nhân khẩu.
Địa giới hành chính phường Ngô Mây: Đông giáp xã Đăk Cấm và các phường: Duy Tân, Quang Trung; Tây và Nam giáp xã Vinh Quang; Bắc giáp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
4. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã, phường, thị trấn:
a) Huyện Đăk Hà có 84.572,42 ha diện tích tự nhiên và 65.206 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Đăk Hà và 09 xã.
- Xã Đăk Hring còn lại 6.818,73 ha diện tích tự nhiên và 7.622 nhân khẩu.
- Xã Đăk Pxi còn lại 26.737,24 ha diện tích tự nhiên và 3.695 nhân khẩu.
- Xa Đăk Ui còn lại 9.518,77 ha diện tích tự nhiên và 5.264 nhân khẩu.
- Xã Ngọk Wang còn lại 6.201,74 ha diện tích tự nhiên và 4.485 nhân khẩu.
- Thị trấn Đăk Hà còn lại 1.518,21 ha diện tích tự nhiên và 16.141 nhân khẩu.
b) Huyện Sa Thầy có 241.535,52 ha diện tích tự nhiên và 48.690 nhân khẩu; có 14 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Sa Thầy và 13 xã.
Xã Mô Rai còn lại 58.552,26 ha diện tích tự nhiên và 4.289 nhân khẩu.
c) Thành phố Kon Tum có 43.212,49 ha diện tích tự nhiên và 155.214 nhân khẩu; có 21 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường và 11 xã.
Xã Vinh Quang còn lại 1.041,62 ha diện tích tự nhiên và 9.059 nhân khẩu.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐNĐ, UBND tỉnh Kon Tum;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL;
- Lưu: Văn thư, NC (3b)
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Nghị quyết 126/NQ-CP

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đắk Hà, 3 xã thuộc huyện Sa Thầy và mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:126/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:20/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Địa giới hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi