Nghị quyết 124/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hùng Sơn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đại Từ, đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Đại Từ và điều chỉnh địa giới hành chính các xã Động Đạt, Phấn Mễ để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đu thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------------
Số: 124/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013
 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ HÙNG SƠN ĐỂ MỞ RỘNG
ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN ĐẠI TỪ, ĐỔI TÊN THỊ TRẤN ĐẠI TỪ THÀNH THỊ TRẤN
HÙNG SƠN THUỘC HUYỆN ĐẠI TỪ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC
XÃ ĐỘNG ĐẠT, PHẤN MỄ ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN ĐU
THUỘC HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
------------
CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Hùng Sơn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đại Từ, đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Đại Từ và điều chỉnh địa giới hành chính các xã Động Đạt, Phấn Mễ để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đu thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên như sau:
1. Điều chỉnh toàn bộ 1.359,86 ha diện tích tự nhiên và 10.262 nhân khẩu của xã Hùng Sơn huyện Đại Từ để thị trấn Đại Từ quản lý và đổi tên thị trấn thành thị trấn Hùng Sơn.
2. Điều chỉnh 339,77 ha diện tích tự nhiên và 2.333 nhân khẩu của xã Động Đạt huyện Phú Lương; 388,08 ha diện tích tự nhiên và 1.744 nhân khẩu của xã Phấn Mễ huyện Phú Lương để thị trấn Đu quản lý.
3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn:
a) Huyện Đại Từ có 56.855 ha diện tích tự nhiên, 160.598 nhân khẩu và 30 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 02 thị trấn (Hùng Sơn, Quân Chu) và 28 xã (Yên Lãng, Minh Tiến, Phú Cường, Phúc Lương, Đức Lương, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Na Mao, La Bằng, Bản Ngoại, Hoàng Nông, Tiên Hội, Mỹ Yên, Văn Yên, Khôi Kỳ, Cát Nê, Ký Phú, Lục Ba, Bình Thuận, Vạn Thọ, An Khánh, Cù Vân, Hà Thượng, Tân Linh, Phục Linh, Tân Thái, Quân Chu).
Thị trấn Hùng Sơn có 1.463,49 ha diện tích tự nhiên và 14.610 nhân khẩu.
Địa giới hành chính thị trấn Hùng Sơn: Đông giáp các xã Tân Thái, Hà Thượng; Tây giáp xã Tiên Hội; Nam giáp các xã Bình Thuận, Khôi Kỳ; Bắc giáp xã Tân Linh.
b) Huyện Phú Lương có 36.894,65 ha diện tích tự nhiên, 106.681 nhân khẩu và 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 02 thị trấn (Đu, Giang Tiên) và 14 xã (Cổ Lũng, Động Đạt, Hợp Thành, Ôn Lương, Phấn Mễ, Phú Đô, Phủ Lý, Sơn Cẩm, Tức Tranh, Vô Tranh, Yên Đổ, Yên Lạc, Yên Ninh, Yên Trạch).
- Thị trấn Đu có 940,75 ha diện tích tự nhiên và 8.583 nhân khẩu.
Địa giới hành chính thị trấn Đu: Đông giáp các xã Động Đạt, Yên Lạc, Tức Tranh; Tây giáp các xã Động Đạt, Phấn Mễ; Nam giáp xã Phấn Mễ; Bắc giáp xã Động Đạt.
- Xã Động Đạt còn lại 3.648,94 ha diện tích tự nhiên và 7.968 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã Động Đạt: Đông giáp xã Yên Lạc; Tây giáp các xã Hợp Thành, Phủ Lý; Nam giáp thị trấn Đu, xã Phấn Mễ và huyện Đại Từ; Bắc giáp xã Yên Đổ.
- Xã Phấn Mễ còn lại 2.142,92 ha diện tích tự nhiên và 9.072 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã Phấn Mễ: Đông giáp các xã Tức Tranh, Vô Tranh và thị trấn Giang Tiên; Tây giáp xã Động Đạt và huyện Đại Từ; Nam giáp huyện Đại Từ; Bắc giáp thị trấn Đu.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Nghị quyết 124/NQ-CP

Nghị quyết 124/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hùng Sơn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đại Từ, đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Đại Từ và điều chỉnh địa giới hành chính các xã Động Đạt, Phấn Mễ để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đu thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:124/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:13/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Địa giới hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi