Nghị định 74/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Sa Thầy, huyện Đắk Tô và thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 74/2008/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2008
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN SA THẦY, HUYỆN ĐẮK TÔ VÀ THỊ XÃ KON TUM, TỈNH KON TUM

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Sa Thầy, huyện Đắk Tô, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum như sau:

1. Thành lập xã Đak Năng thuộc thị xã Kon Tum trên cơ sở điều chỉnh 2.291,16 ha diện tích tự nhiên và 3.210 nhân khẩu của xã Ia Chim.

Xã Đak Năng có 2.291,16 ha diện tích tự nhiên và 3.210 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đak Năng: Đông giáp xã Đoàn Kết, thị xã Kon Tum; Tây giáp huyện Sa Thầy; Nam giáp xã Ia Chim; Bắc giáp xã Ngọk Bay.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Sa Thầy, huyện Đắk Tô

a. Điều chỉnh 380 ha diện tích tự nhiên của xã Pô Kô thuộc huyện Đắk Tô về xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy quản lý.

b. Điều chỉnh 520 ha diện tích tự nhiên, 762 nhân khẩu của xã Pô Kô và 72 ha diện tích tự nhiên, 1.263 nhân khẩu của xã Diên Bình về thị trấn Đắk Tô thuộc huyện Đắk Tô quản lý.

c. Điều chỉnh 1.190 ha diện tích tự nhiên và 654 nhân khẩu của xã Pô Kô về xã Diên Bình thuộc huyện Đắk Tô quản lý.

d. Điều chỉnh 645 nhân khẩu của xã Sa Bình về xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Ia Chim còn lại 6.686, 76 ha diện tích tự nhiên và 8.063 nhân khẩu.

Thị xã Kon Tum có 43.298, 15 ha diện tích tự nhiên và 134.358 nhân khẩu, có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Duy Tân, Quang Trung, Ngô Mây, Trường Chinh, Thắng Lợi, Thống Nhất, Quyết Thắng, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi và các xã: Đắk Cấm, Đắk Blà, Chư Hreng, Đắk Rơ Wa, Hoà Bình, Đoàn Kết, Ia Chim, Vinh Quang, Kroong, Ngọk Bay và Đăk Năng.

- Xã Pô Kô có 8.081 ha diện tích tự nhiên và 1.837 nhân khẩu.

- Xã Diên Bình có 4.717,20 ha diện tích tự nhiên và 5.367 nhân khẩu.

- Thị trấn Đắk Tô có 3.994,40 ha diện tích tự nhiên và 10.869 nhân khẩu.

Huyện Đắk Tô có 50.640,47 ha diện tích tự nhiên và 36.965 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Kon Đào, Tân Cảnh, Ngọk Tụ, Đắk Rơ Nga, Đắk Trăm, Văn Lem, Diên Bình, Pô Kô và thị trấn Đắk Tô.

- Xã Hơ Moong có 6.925,06 ha diện tích tự nhiên và 4.218 nhân khẩu.

- Xã Sa Bình còn lại 4.045,35 ha diện tích tự nhiên và 4.083 nhân khẩu.

Huyện Sa Thầy có 241.535,52 ha diện tích tự nhiên và 35.741 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Ya Ly, Ya Tăng, Ya Xier, Sa Sơn, Sa Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Bình, Hơ Moong, Mô Rai, Rờ Kơi và thị trấn Sa Thầy.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực