Quyết định 1429/QĐ-TTg 2021 về điều chỉnh Dự án Hệ thống xử lý nước thải TP Thái Nguyên

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1429/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên” vay vốn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Pháp.

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5104/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 8 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên” vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Pháp với nội dung: Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên:

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và Báo cáo kết quả thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập và ban hành kèm theo; tiến hành trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án làm căn cứ để điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành; khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính hoàn tất thủ gia hạn thời gian giải ngân vốn nước ngoài cho Dự án.

- Chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách địa phương để chi trả những chi phí quản lý phát sinh liên quan đến kể từ ngày Dự án được khai thác vận hành (tháng 01 năm 2018) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; tổ chức thực hiện Dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Rà soát phần vốn nước ngoài còn thiếu của Dự án, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp Dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên.

- Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc chuẩn bị và triển khai Dự án để bị chậm tiến độ, kéo dài, gây lãng phí trong việc sử dụng nguồn vốn ODA; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc đề xuất, lựa chọn đầu tư Dự án có sử dụng nguồn vốn ODA, chưa sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành và có biện pháp kịp thời để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị và triển khai Dự án; chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả của Dự án.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thẩm quyền của Pháp và các cơ quan liên quan Việt Nam hoàn tất thủ tục gia hạn thời gian giải ngân để Dự án được giải ngân hết phần vốn nước ngoài còn thiếu trong kỳ kế hoạch năm 2021.  

Điều 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (kèm theo: CV 5104, Báo cáo thẩm định);

- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;

- VPCP: BTCN,

PCN Nguyễn Xuân Thành,

các Vụ: KTTH, CN, TH;

- Lưu: VT, QHQT (3).ĐT

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

[daky]

 

Phạm Bình Minh

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1429/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Thái Nguyên" vay vốn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Pháp
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1429/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 25/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!