Quyết định 45/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 45/2006/QĐ-BCN NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2006

VỀ GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN NÔNG THÔN VÀ

GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CHO KHU TẬP THỂ, CỤM DÂN CƯ

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 ngày 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

 

Căn cứ Điều 5 Quyết định số 276/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư áp dụng thống nhất trong toàn quốc như sau:

1. Giá bán buôn điện nông thôn:

a) Giá bán buôn điện phục vụ sinh hoạt nông thôn: 390 đ/kWh

b) Giá bán buôn điện cho các mục đích khác: 795 đ/kWh

2. Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư:

a) Giá bán buôn điện phục vụ sinh hoạt:

+ Bán qua máy biến áp của khách hàng: 640 đ/kWh

+ Bán qua máy biến áp của bên bán điện: 650 đ/kWh

b) Giá bán buôn điện cho các mục đích khác: 860 đ/kWh

Điều 2. Việc áp giá bán buôn điện trong hợp đồng mua bán điện thực hiện theo Thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện của Bộ Công nghiệp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng của Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị điện lực có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Châu Huệ Cẩm

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 45/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 45/2006/QĐ-BCN Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Châu Huệ Cẩm
Ngày ban hành: 14/12/2006 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 45/2006/QD-BCN
Hanoi, December 14, 2006

 
DECISION
ON THE WHOLESALE PRICES OF ELECTRICITY FOR RURAL AREAS, DORMITORIES AND POPULATION QUARTERS
THE MINISTER OF INDUSTRY
Pursuant to the Government's Decree No. 55/2003/ND-CP of May 28, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry;
Pursuant to the Electricity Law of December 3, 2004, and the Government's Decree No. 105/2005/ND-CP of August 17, 2005, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Electricity Law;
Pursuant to Article 5 of the Prime Minister's Decision No. 276/2006/QD-TTg of December 4, 2006, on selling prices of electricity;
At the proposal of director of the Finance-Accounting Department,
DECIDES:
Article 1.- To promulgate the wholesale prices of electricity for rural areas, dormitories and population quarters nationwide as follows:
1. The wholesale prices of electricity for rural areas:
a/ The wholesale price of electricity in service of rural daily-life activities: VND 390/kWh
b/ The wholesale price of electricity for other purposes: VND 795/kWh
2. The wholesale prices of electricity for dormitories and population quarters:
a/ The wholesale prices of electricity in service of daily-life needs:
+ Selling though consumers' transformers: VND 640/kWh
+ Selling though electricity sellers' transformers: VND 650/kWh
b/ The wholesale price of electricity for other purposes: VND 860/kWh
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!