Quyết định 2302/QĐ-BCT 2023 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2302/QĐ-BCT

Quyết định 2302/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2302/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành:05/09/2023Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chỉ định tổ chức thực hiện chứng nhận sản phẩm dệt may

Ngày 05/9/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2302/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

1. Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert được chỉ định thực hiện việc chứng nhận sản phẩm dệt may phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mực giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

2. Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert có trách nhiệm thực hiện việc chứng nhận sản phẩm dệt may trong phạm vi được chỉ định theo các quy định tại QCVN:01/2017/BCT và tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạđộng chứng nhận, giám định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025.

Xem chi tiết Quyết định 2302/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
__________

Số: 2302/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cLuật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu của Luật Tiêu chun và Quy chun kỹ thuật

Căn cứ Nghị định số 132/2008/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu Luật chất lượng sản phm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chun kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyn hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may;

Căn cứ Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đ nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert (Địa chỉ: 28 An Xuân, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nng; điện thoại: 0903570959; Email: [email protected])  thực hiện việc chứng nhận sản phẩm dệt may phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT) được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

- Phương thức thực hiện: Phương thức 7.

- Mã số chỉ định: 03.23.CN-DM.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Điều 3. Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert có trách nhiệm:

- Thực hiện việc chứng nhận sản phẩm dệt may trong phạm vi được chỉ định theo các quy định tại QCVN: 01/2017/BCT.

- Tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động chứng nhận; giám định. Chịu sự đánh giá của Bộ Công Thương đối với lĩnh vực được chỉ định;

- Duy trì liên tục Quyết định của Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng về việc công nhận Tổ chức chứng nhận sản phẩm (VICAS 035 - PRO) đối với Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert trong suốt thời gian hiệu lực của Quyết định này.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ KHCN (để biết);

- VPB (để đăng website);

- Lưu: VT, KHCN, [email protected].

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi