Quyết định 888/QĐ-BXD 2019 thành lập Đoàn kiểm tra các nhà máy nước sạch

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

------------

 

Số: 888/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

                                                                        

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động
của các nhà máy nước sạch trong cả nước

---------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Văn bản số 9403a/VPCP-CN ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về xử lý ô nhiễm nguồn nước sông Đà;

Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 23/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch;                                                                                       ’

Căn cứ công văn cử người của các cơ quan có liên quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước, bao gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ Đoàn kiểm tra:

1. Nhiệm vụ chung: Kiểm tra việc thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực cấp nước, quy trình sản xuất nước và cấp nước an toàn. Các thành viên đại diện các Bộ, ngành gửi báo cáo kết quả kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ về Cục Hạ tầng kỹ thuật để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên:

a) Thành viên Bộ Xây dựng:

Kiểm tra tình hình cấp nước của các nhà máy nước tại đô thị và khu công nghiệp.

b) Thành viên Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Kiểm tra công tác quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và kiểm soát, bảo vệ nguồn nước, chất lượng nguồn nước.

c) Thành viên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Kiểm tra tình hình cấp nước của các nhà máy nước tại khu vực nông thôn.

d) Thành viên Bộ Y tế:

Kiểm tra soát chất lượng nước của các nhà máy nước và mạng lưới đường ống cấp nước.

3. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật và các thành viên Đoàn kiểm tra có tên trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);

- Lưu: VT, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Đình Toàn

 

DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BXD ngày 29/10/2019
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

1. Ông Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng đoàn;

2. Bà Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng phòng Quản lý cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Thành viên;

5. Ông Lương Ngọc Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Thành viên;

7. Ông Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường - Bộ Y tế - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Huy Cường - Phó Trưởng phòng Quản lý Sức khỏe môi trường và Hoá chất, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế - Thành viên;

9. Bà Trương Mai Hoa - Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Điều tra cơ bản tài nguyên nước - Cục Quản lý Tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

10. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Phó Trưởng phòng Quản lý Khai thác nước mặt - Cục Quản lý Tài nguyên Nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

11. Bà Nguyễn Bích Nguyệt - Chuyên viên - Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn - Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

12. Bà Hà Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Kiểm nghiệm Chất lượng nước và Môi trường - Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

13. Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng phòng Kiểm nghiệm Chất lượng nước và Môi trường - Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

14. Đại diện Cục, Vụ liên quan trực thuộc Bộ Xây dựng - Thành viên;

15. Đại diện Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng - Thành viên;

16. Các chuyên gia trong lĩnh vực cấp nước (trong trường hợp cần thiết).

Thuộc tính văn bản
Quyết định 888/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 888/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 29/10/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!