Quyết định 780/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 780/QĐ-BXD

Quyết định 780/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:780/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:07/07/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------
Số: 780/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
              Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập
Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;
Căn cứ Luật Xây dựng (sửa đổi) số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bao gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo;
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban soạn thảo và Tổ biên tập:
1. Ban soạn thảo chịu trách nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 60 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban soạn thảo, có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, soạn thảo và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo quy định pháp luật hiện hành.
3. Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Đ/c Thứ trưởng;   
- Lưu: VP, PC, Viện KTXD.                                                         
 
BỘ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
    Trịnh Đình Dũng

 
DANH SÁCH BAN SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Ban hành theo Quyết định số: 780/QĐ-BXD ngày 07 tháng 7 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 
 
1. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban.
2. Ông Trần Hồng Mai, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban.
3. Ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban.
4. Ông Chu Văn Chung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng- Thành viên.
5. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ - Thành viên.
6. Ông Trần Quốc Hùng-Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng.
7. Bà Nguyễn Chi Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp -Thành viên.
8. Ông Phan Quang Hiển, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải - Thành viên.
9. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương - Thành viên.
10. Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu Hạ tầng và Đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư -Thành viên.
11. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hàm Vụ trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng -Thành viên.
12. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng -Thành viên.
13. Bà Nguyễn Thị Hà Anh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thành viên.
14. Ông Vũ Văn Liên, Trưởng phòng Quyết toán đầu tư, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Thành viên.
15. Ông Trần Đăng Luyến, Phó Trưởng phòng Chế độ -Dự toán, Cục Quản lý xây dựng công trình – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên.
(Danh sách này có 15 người).


DANH SÁCH TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Ban hành theo Quyết định số: 780 /QĐ-BXD ngày 07 tháng 7 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 
1. Ông Trần Hồng Mai, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Tấn Vinh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ phó.
3. Ông Hà Đức Thắng, Chuyên viên chính Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng -Tổ phó.
4. Ông Trần Quốc Việt, Chuyên viên Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Thành viên.
5. Ông Nguyễn Sĩ Tấn, Chuyên viên Phòng công trình Đường sắt- Đường bộ 3, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải - Thành viên.
6. Ông Phạm Thanh Tùng, Chuyên viên Vụ Kết cấu Hạ tầng và Đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.
7. Ông Bạch Trần Quân, Phó Trưởng phòng Đầu tư trong nước, Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương - Thành viên.
8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng Phòng Phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ pháp luật dân sự, Bộ Tư pháp - Thành viên.
9. Ông Phạm Xuân Luyến, Phó Trưởng phòng Khảo sát, thiết kế, Cục Hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.
10. Ông Nguyễn Đình Long, Chuyên viên Phòng Chiến lược và phát triển đô thị Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thành viên.
11. Ông Nguyễn Văn Vân, Chuyên viên chính Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Thành viên.
12. Ông Phương Hoài Nam, Chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng - Thành viên.
13. Ông Nguyễn Văn Hoan, Trưởng Phòng Kinh tế xây dựng nước ngoài, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.
14. Ông Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Kinh tế xây dựng nước ngoài, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.
15. Ông Phạm Huy Cường,Trưởng Phòng Giá và thị trường xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.
16. Ông Nguyễn Thanh Bình,Trưởng Phòng Chỉ tiêu và Định mức kinh tế-kỹ thuật, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên.
17. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Phòng Kinh tế đầu tư xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.
18. Ông Hoàng Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh tế đô thị, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.
19. Ông Lê Tất Thành - Phó Trưởng phòng Kinh tế xây dựng nước ngoài, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.
(Danh sách này có 19 người)
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 40/QĐ-BCĐTHTT của Ban Chỉ đạo thực hiện Thỏa thuận về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước

Quyết định 40/QĐ-BCĐTHTT của Ban Chỉ đạo thực hiện Thỏa thuận về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước

Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi