Quyết định 663/QĐ-KTNN 2014 nhiệm vụ các phòng trực thuộc Vụ Pháp chế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 663/QĐ-KTNN

Quyết định 663/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng trực thuộc Vụ Pháp chế
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:663/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Huy Trọng
Ngày ban hành:14/04/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------
Số: 663/QĐ-KTNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC VỤ PHÁP CHẾ
-------------------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-KTNN ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phòng Pháp luật trực thuộc Vụ Pháp chế có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Pháp chế về công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước và tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong phạm vi quản lý của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật.
Phòng Pháp luật có chức năng, các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Công tác xây dựng pháp luật
a) Tham mưu, giúp Vụ trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm, trung hạn và dài hạn của Kiểm toán nhà nước; tổ chức việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình tiến độ thực hiện các chương trình sau khi được phê duyệt;
b) Tham mưu, giúp Vụ trưởng chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước; thẩm định về mặt pháp lý và chuẩn bị hồ sơ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Kiểm toán nhà nước soạn thảo trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành hoặc cấp có thẩm quyền ban hành;
c) Tham mưu, giúp Vụ trưởng tham gia với các cơ quan liên quan khi có yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc xây dựng và thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác;
d) Thẩm định hoặc tham gia ý kiến về mặt pháp lý dự thảo văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước do các đơn vị trực thuộc soạn thảo trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành;
đ) Giúp Vụ trưởng chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành;
e) Giúp Vụ trưởng chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia góp ý đối với các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành, địa phương gửi lấy ý kiến;
g) Giúp Vụ trưởng chủ trì tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước; hướng dẫn và thẩm định dự thảo mới, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành;
h) Giúp Vụ trưởng phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước, thỏa thuận quốc tế trong phạm vi quản lý của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Công tác rà soát, hệ thống hoá và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
a) Giúp Vụ trưởng xây dựng và trình Tổng Kiểm toán nhà nước kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Kiểm toán nhà nước và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt; đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật;
b) Giúp Vụ trưởng định kỳ 06 tháng, hàng năm trình Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước và phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp;
c) Giúp Vụ trưởng chủ trì thực hiện pháp điển hoá hệ thống quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật.
3. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
a) Giúp Vụ trưởng chủ trì xây dựng và trình Tổng Kiểm toán nhà nước kế hoạch kiểm tra văn bản của Kiểm toán nhà nước; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
b) Giúp Vụ trưởng tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý văn bản có quy định thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước do các cơ quan khác ban hành;
c) Giúp Vụ trưởng định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác kiểm tra, xử lý văn bản.
4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Giúp Vụ trưởng xây dựng và trình Tổng Kiểm toán nhà nước chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, trung hạn và hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Giúp Vụ trưởng chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước;
c) Giúp Vụ trưởng xây dựng nội dung, tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật;
d) Giúp Vụ trưởng cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan để phục vụ cho hoạt động của Kiểm toán nhà nước;
đ) Giúp Vụ trưởng định kỳ 06 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.
5. Tham mưu giúp Vụ trưởng về công tác kiểm soát thủ tục trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật.
a) Giúp Vụ trưởng xây dựng và trình Tổng Kiểm toán nhà nước chương trình, kế hoạch hàng năm về kiểm soát thủ tục hành chính của Kiểm toán nhà nước và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;
b) Tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định trình tự, thủ tục và chuyển giao cho các đơn vị liên quan xử lý theo quy định; đôn đốc, kiểm tra và kịp thời tham mưu báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước biện pháp xử lý;
c) Kiểm tra, tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục theo định kỳ hoặc đột xuất;
d) Giúp Vụ trưởng phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định về sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý của quy định về thủ tục và kiểm tra việc lấy ý kiến theo quy định đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định;
đ) Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Bộ Tư pháp tổ chức;
e) Trong quá trình kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, nếu phát hiện đơn vị, công chức không thực hiện, thực hiện không đúng yêu cầu hoặc vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục, kịp thời kiến nghị Tổng Kiểm toán nhà nước xử lý theo quy định của pháp luật.
6. Giúp Vụ trưởng tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
7. Giúp Vụ trưởng tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước quản lý, thực hiện về công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
8. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng
a) Giúp Vụ trưởng tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng Kiểm toán nhà nước; có ý kiến về mặt pháp lý đối với quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Tổng Kiểm toán nhà nước;
b) Giúp Vụ trưởng chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật;
c) Giúp Vụ trưởng chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước;
d) Giúp Vụ trưởng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định việc niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan theo đề nghị của thủ trưởng đơn vị hoặc của Trưởng Đoàn kiểm toán.
9. Giúp Vụ trưởng chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.
10. Phối hợp với các phòng thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ Pháp chế và các nhiệm vụ có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng.
11. Xây dựng kế hoạch công tác năm của Phòng, quản lý công chức và người lao động; thực hiện các công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học; định kỳ báo cáo kết quả công tác; quản lý các trang thiết bị của Phòng theo quy định.
12. Tham mưu, giúp Vụ trưởng về xây dựng kế hoạch công tác năm, công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học của đơn vị theo quy định của Nhà nước; định kỳ báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả công tác của đơn vị; quản lý các trang thiết bị của đơn vị theo quy định.
13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.
Điều 2. Phòng Thẩm định 1 trực thuộc Vụ Pháp chế có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Pháp chế thực hiện công tác thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán và giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương, ngân sách địa phương.
Phòng Thẩm định 1 có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Tham mưu và xây dựng các quy định về thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương, ngân sách địa phương;
2. Phòng Thẩm định 1 thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt; tham mưu cho Vụ trưởng đề nghị các đơn vị, cá nhân trong ngành cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;
3. Giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao;
4. Phối hợp với các phòng thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ Pháp chế và các nhiệm vụ có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng;
5. Xây dựng kế hoạch công tác năm của Phòng, quản lý công chức và người lao động; thực hiện các công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học; định kỳ báo cáo kết quả công tác; quản lý các trang thiết bị của Phòng theo quy định;
6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.
Điều 3. Phòng Thẩm định 2 trực thuộc Vụ Pháp chế có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Pháp chế thực hiện công tác thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán và giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, các tổ chức tài chính – Ngân hàng và lĩnh vực kiểm toán đầu tư – dự án, chương trình mục tiêu quốc gia.
Phòng Thẩm định 2 có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Tham mưu và xây dựng các quy định về thẩm định tính pháp lý đối với dự thảo báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, các tổ chức tài chính – Ngân hàng và lĩnh vực kiểm toán đầu tư – dự án, chương trình mục tiêu quốc gia;
2. Phòng Thẩm định 2 thẩm định tính pháp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, các tổ chức tài chính – ngân hàng và lĩnh
vực kiểm toán đầu tư – dự án, chương trình mục tiêu quốc gia trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt; tham mưu cho Vụ trưởng đề nghị các đơn vị, cá nhân trong ngành cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, các tổ chức tài chính – ngân hàng và lĩnh vực kiểm toán đầu tư – dự án, chương trình mục tiêu quốc gia;
3. Giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao;
4. Phối hợp với các phòng thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ Pháp chế và các nhiệm vụ có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng;
5. Xây dựng kế hoạch công tác năm của Phòng, quản lý công chức và người lao động; thực hiện các công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học; định kỳ báo cáo kết quả công tác; quản lý các trang thiết bị của Phòng theo quy định;
6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Vụ giao.
Điều 4. Việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng do Vụ trưởng quyết định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công chức, người lao động Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Các phòng trực thuộc Vụ Pháp chế;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, VPC.
TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Lê Huy Trọng

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi