Quyết định 621/QĐ-TTg 2023 kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 621/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ VỀ NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

_________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cLuật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.
2. Các thành viên Hội đồng thẩm định:
- Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
- Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên.
- Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.
- Ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.
- Ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.
- Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên.
- Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy viên.
- Ông Lưu Quang Vụ, Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, Ủy viên.
- Ông Bùi Trọng Thế, Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an, Ủy viên.
- Ông Lê Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.
- Bà Lã Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Ủy viên.
- Ông Lê Ngọc Sơn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy viên.
- Ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Văn Sự, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên.
- Ông Trương Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội, Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.
- Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Ủy viên.
- Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên.
- Ông Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam, Ủy viên.
- Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên.
- Bà Phan Thị Thu Cúc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên.
- Ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên.
- Ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy viên.
3. Các chuyên gia phản biện:
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng khoa học, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Ủy viên phản biện.
- Ông Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch hội Dầu khí Việt Nam, Ủy viên phản biện.
- Ông Đặng Đức Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên phản biện.
- Ông Ngô Tuấn Kiệt, Viện trưởng Viện Công nghệ năng lượng - Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Ủy viên phản biện.
- Ông Nguyễn Tiến Chỉnh, Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam, Ủy viên phản biện.
- Ông Nguyễn Thái Sơn, Thường trực Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng, Ủy viên phản biện.
4. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định:
- Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Công Thương.
- Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.
Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định
Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định
1. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 860/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Điều 5. Các thành viên Hội đồng thẩm định, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam;
- Tổng công ty Đông Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KTTH, NC, PL, ĐMDN, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b).

THỦ TƯỚNG


Phạm Minh Chính

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi