Quyết định 557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và hoạt động Quỹ vì Trường Sa thân yêu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 557/QĐ-TTg

Quyết định 557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và hoạt động "Quỹ vì Trường Sa thân yêu"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:557/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:19/04/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thủ tướng quyết định thành lập “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” 
Ngày 19/04/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 557/QĐ-TTg về việc thành lập và hoạt động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” (Quỹ). 
Trong đó, Quyết định nêu rõ: Quỹ là nguồn kinh phí huy động tự nguyện từ đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện Trường Sa và các nhà dàn DKI nhằm từng bước giảm bớt khó khăn về vật chất, và tinh thần cho quân và dân huyện Trường Sa. 
Quỹ thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận; hoạt động theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền; quỹ phải thực hiện mọi khoản thu, chi công khai, minh bạch về tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật. 
Được biết, mục tiêu của quỹ là tuyên truyền vận động cả nước hướng về Trường Sa, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đưa Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và cuộc sống đáp ứng yêu cầu xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới. 
Đồng thời, huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng thể của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia vào xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo nói chung và quần đảo Trường Sa nói riêng. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện hỗ trợ vật chất, tài chính để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân huyện Trường Sa… 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Xem chi tiết Quyết định 557/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 557/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG “QUỸ VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU”
----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập và hoạt động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” dưới đây gọi tắt là Quỹ với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu:
a) Tuyên truyền vận động cả nước hướng về Trường Sa, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Nghị quyết về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” vào cuộc sống đáp ứng yêu cầu xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.
b) Huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia vào xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo nói chung và quần đảo Trường Sa nói riêng. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện hỗ trợ vật chất, tài chính để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân huyện Trường Sa.
2. Yêu cầu:
a) Tổ chức các phong trào vận động các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, các thành phần kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ, đóng góp vào “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”.
b) “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” là nguồn kinh phí huy động tự nguyện (không bắt buộc) từ đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện Trường Sa và các nhà dàn DKI (sau đây gọi là quân, dân huyện Trường Sa). Nhằm từng bước giảm bớt khó khăn về vật chất và tinh thần cho quân và dân huyện Trường Sa.
3. Nguồn hình thành Quỹ:
Huy động từ đóng góp tự nguyện của:
- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
- Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước.
4. Nội dung chi:
“Quỹ vì Trường Sa thân yêu” dùng để hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân huyện Trường Sa, nhà dàn DKI.
5. Nguyên tắc hoạt động:
- Quỹ thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận.
- Quỹ hoạt động theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.
- Quỹ phải thực hiện mọi khoản thu, chi công khai, minh bạch về tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Bộ Quốc phòng:
a) Thành lập Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Trưởng ban, các thành viên gồm đại diện của các Bộ, ngành và địa phương liên quan.
Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các quy định tại Quyết định này. Nghiên cứu đề xuất các hình thức ghi công, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp lập Quỹ.
b) Quản lý, điều hành Quỹ.
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức các phong trào vận động lập Quỹ.
d) Chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ đúng mục đích và hiệu quả.
đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ; ban hành các chế độ, chính sách đặc thù sử dụng nguồn “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”.
2. Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” có con dấu riêng. “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.
3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đoàn thể các cấp, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, vận động và tổ chức cho các đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp vào “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, các Vụ: NC, PL, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi