Quyết định 521/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ biên tập Thông tư quy định về tuần tra, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi và nuôi trồng thủy sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
----------
Số: 521/QĐ-BNN-TCTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/V THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TUẦN TRA,
KIỂM TRA, THANH TRA CHUYÊN NGÀNH, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG KHAI THÁC, BẢO VỆ NGUỒN LỢI VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
--------------------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BNN-PC ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014;
Theo đề nghcủa Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Tổ biên tập Thông tư quy định về tuần tra, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi và nuôi trồng thủy sản. Tổ biên tập gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Tổ biên tập có nhiệm vụ xây dựng nội dung dự thảo Thông tư và tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư. Nhiệm vụ của từng thành viên trong Tổ biên tập do Tổ trưởng phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Tổ biên tập tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, TCTS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
TỔ BIÊN TẬP THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TUẦN TRA, KIỂM TRA, THANH TRA CHUYÊN NGÀNH, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG KHAI THÁC BẢO VỆ NGUỒN LỢI VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
 

Stt
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
Nhiệm vụ
1
Vũ Tuấn Cường
Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra
Tổ trưởng
2
Phan Thị Huệ
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra
Tổ phó
3
Nguyễn Văn Trung
Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư
Tổ phó
4
Đại diện Thanh tra Chính phủ
 
Thành viên
5
Đại diện Bộ Tư Pháp
 
Thành viên
4
Võ Khôi Thành
Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục Kiểm ngư Vùng I
Thành viên
5
Lê Trần Nguyên Hùng
Phó cục trưởng Cục Khai thác & BVNLTS
Thành viên
6
Nguyễn Hoài Nam
Chuyên viên Phòng Bảo vệ và Phát triển NLTS, Cục Khai thác & BVNLTS
Thành viên
7
Phạm Khánh Ly
Phó Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản
Thành viên
8
Ngô Thế Anh
Chuyên viên Vụ Nuôi trồng thủy sản
Thành viên
9
Lữ Minh Tuấn
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế
Thành viên
10
Phạm Thị Tình
Chuyên viên Vụ Pháp chế
Thành viên
11
Nghiêm Phú Trường
Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra Bộ
Thành viên
12
Kiều Trung Dũng
Thanh tra viên, Phòng Thanh tra chuyên ngành Thanh tra Bộ
Thành viên
13
Lê Hữu Nguyên
Thanh tra viên Vụ Pháp chế, Thanh tra
Thư ký

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi