Quyết định 381/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Công tác tài chính vi mô

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 381/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VI MÔ

------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hp liên ngành;

Xét đnghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 1075/NHNN-TCCB ngày 24 tháng 02 năm 2014 và văn bản số 1386/NHNN-TCCB ngày 07 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và quy định vị trí, chức năng Ban công tác về Tài chính vi mô
1. Thành lập Ban công tác Tài chính vi mô, dưới đây gọi tắt là Ban công tác.
2. Ban công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo công tác phát triển hoạt động tài chính vi mô.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực giúp việc Ban công tác.
4. Ban công tác có Tổ thường trực giúp việc gồm một số cán bộ, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi mô và một số cán bộ thuộc các cơ quan, tổ chức có lãnh đạo là thành viên Ban công tác. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định thành lập và điều hành Tổ thường trực giúp việc.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban công tác
1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để phát triển hoạt động tài chính vi mô.
2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính vi mô.
3. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính vi mô.
4. Ban công tác được quyền đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thông tin về tình hình hoạt động tài chính vi mô trong phạm vi ngành và địa phương; trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước, các hội, đoàn thể, tổ chức, cá nhân về hoạt động tài chính vi mô.
Điều 3. Thành viên Ban công tác
1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
3. Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
4. Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính;
5. Ông Trần Thành Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
6. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
7. Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
8. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
9. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
10. Ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
11. Ông Đỗ Trọng Khanh, Vụ trưởng Vụ Tài chính, tiền tệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
12. Ông Trần Quang Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam;
13. Ông Bùi Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội;
14. Bà Lê Thị Thanh Hằng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Điều 4. Chế độ làm việc và kinh phí hoạt động của Ban công tác
1. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Trưởng Ban công tác quy định cụ thể chế độ làm việc của Ban công tác.
3. Kinh phí hoạt động của Ban công tác do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009, Quyết định số 1071/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ngân hàng Hợp tác xã;
- Ngân hàng Chính sách XH;
- Ngân hàng Nông nghiệp&PTNTVN;
- VPCP: BTCN các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, TCCV, V.III;
- Lưu: Văn thư, KTTH(3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG Vũ Văn Ninh

thuộc tính Quyết định 381/QĐ-TTg

Quyết định 381/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Công tác tài chính vi mô
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:381/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành:18/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi