Quyết định 381/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Công tác tài chính vi mô

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 381/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VI MÔ

------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hp liên ngành;

Xét đnghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 1075/NHNN-TCCB ngày 24 tháng 02 năm 2014 và văn bản số 1386/NHNN-TCCB ngày 07 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và quy định vị trí, chức năng Ban công tác về Tài chính vi mô
1. Thành lập Ban công tác Tài chính vi mô, dưới đây gọi tắt là Ban công tác.
2. Ban công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo công tác phát triển hoạt động tài chính vi mô.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực giúp việc Ban công tác.
4. Ban công tác có Tổ thường trực giúp việc gồm một số cán bộ, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi mô và một số cán bộ thuộc các cơ quan, tổ chức có lãnh đạo là thành viên Ban công tác. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định thành lập và điều hành Tổ thường trực giúp việc.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban công tác
1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để phát triển hoạt động tài chính vi mô.
2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính vi mô.
3. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính vi mô.
4. Ban công tác được quyền đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thông tin về tình hình hoạt động tài chính vi mô trong phạm vi ngành và địa phương; trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước, các hội, đoàn thể, tổ chức, cá nhân về hoạt động tài chính vi mô.
Điều 3. Thành viên Ban công tác
1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
3. Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
4. Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính;
5. Ông Trần Thành Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
6. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
7. Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
8. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
9. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
10. Ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
11. Ông Đỗ Trọng Khanh, Vụ trưởng Vụ Tài chính, tiền tệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
12. Ông Trần Quang Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam;
13. Ông Bùi Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội;
14. Bà Lê Thị Thanh Hằng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Điều 4. Chế độ làm việc và kinh phí hoạt động của Ban công tác
1. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Trưởng Ban công tác quy định cụ thể chế độ làm việc của Ban công tác.
3. Kinh phí hoạt động của Ban công tác do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009, Quyết định số 1071/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ngân hàng Hợp tác xã;
- Ngân hàng Chính sách XH;
- Ngân hàng Nông nghiệp&PTNTVN;
- VPCP: BTCN các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, TCCV, V.III;
- Lưu: Văn thư, KTTH(3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG Vũ Văn Ninh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 381/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Công tác tài chính vi mô
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 381/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 18/03/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!