Quyết định 2799/QĐ-BTNMT 2022 quy định cơ cấu tổ chức của Báo Tài nguyên và Môi trường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

_______

Số: 2799/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Giấy phép hoạt động số 100/GP-BTTTT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử cho Báo Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Báo Tài nguyên và Môi trường là cơ quan ngôn luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, là diễn đàn của Nhân dân; thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, viễn thám, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng nhu cầu của xã hội về thông tin và hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước.
2. Báo Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, được giao quyền tự chủ, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội, có Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Báo Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn sau đây theo quy định của Luật Báo chí:
1. Thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của ngành tài nguyên và môi trường.
2. Thông tin các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; thông tin các sự kiện thời sự, kinh tế, xã hội trong nước, quốc tế có liên quan tới phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển ngành tài nguyên môi trường theo quy định; phản ánh, định hướng dư luận xã hội về các hoạt động quản lý của ngành.
3. Phổ biến các kinh nghiệm, thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học; thông tin, giới thiệu các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu của các nước, các tổ chức quốc tế phục vụ cho hợp tác, phát triển và hội nhập quốc tế.
4. Thực hiện công tác điểm tin, tổng hợp thông tin phục vụ công tác của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tham gia tổ chức thực hiện, cung cấp nội dung thông tin cho Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
5. Sản xuất các chương trình phát thanh - truyền hình về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; lựa chọn, cung cấp nội dung thông tin phát trên mạng internet, truyền hình vệ tinh, mạng xã hội theo quy định và đài phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương; cập nhật, lưu giữ tư liệu phát thanh, truyền hình phục vụ tuyên truyền về hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường.
6. Tổ chức các diễn đàn, hội thảo trao đổi về nghiệp vụ truyền thông, báo chí trong các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức các sự kiện truyền thông về tài nguyên và môi trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Báo và quy định của pháp luật.
7. Tham gia phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện cổ vũ, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, những hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
8. Xuất bản, phát hành các ấn phẩm của Báo Tài nguyên và Môi trường theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Báo; theo Giấy phép hoạt động báo chí và các quy định của Luật Báo chí, Luật xuất bản, quy định khác của pháp luật.
9. Tổ chức tiếp nhận, xử lý đơn thư của Nhân dân, của bạn đọc; đăng tải thông tin, phản hồi ý kiến kịp thời, chính xác, chân thực; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật và theo phân công của Bộ trưởng.
10. Thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của Báo và theo quy định của pháp luật.
11. Xây dựng kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm về hoạt động thông tin tuyên truyền, báo chí của đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với đơn vị có chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động, cộng tác viên đáp ứng tiêu chuẩn nghề báo theo quy định.
12. Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi đoàn công tác, học hỏi kinh nghiệm với các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài và các tổ chức báo chí quốc tế theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và theo phân công của Bộ trưởng.
14. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị; theo phân công của Bộ và quy định của pháp luật.
15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ.
16. Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Báo Tài nguyên và Môi trường:
a) Báo Tài nguyên và Môi trường có Tổng Biên tập và không quá 03 Phó Tổng Biên tập.
b) Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Báo; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc Báo; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Báo.
c) Phó Tổng Biên tập giúp việc Tổng Biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.
2. Các tổ chức thuộc Báo Tài nguyên và Môi trường:
a) Văn phòng;
b) Phòng Thư ký - Biên tập;
c) Phòng Bạn đọc và Pháp luật;
d) Trung tâm Phát thanh - Truyền hình tài nguyên và môi trường;
đ) Phòng Kinh tế và Truyền thông;
e) Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh;
g) Văn phòng đại diện miền Trung.
Trung tâm Phát thanh - Truyền hình tài nguyên và môi trường, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện miền Trung là các đơn vị hạch toán phụ thuộc Báo Tài nguyên và Môi trường, có con dấu và tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1568/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Tài nguyên và Môi trường.
3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 3 Điều 4;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Nội vụ; Tài chính, Thông tin và Truyền thông;

- Ban cán sự đảng Bộ;

- Đảng ủy Bộ;

- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TNMT tại Thành phố Hồ Chí minh;

- Công đoàn Bộ;

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ;

- Hội Cựu chiến binh quan Bộ;

- Lưu: VT,TCCB.HĐ(60).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi