Quyết định 2178/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ biên tập Cẩm nang Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2178/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 2178/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ biên tập Cẩm nang Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2178/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Tám
Ngày ban hành:25/09/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
Số: 2178/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP CẨM NANG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
 VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM
-----------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Trên cơ sở Quyết định số 811/QĐ-BNN-TT ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tại Văn bản số 890/KH-TH ngày 16/9/2013 về việc thành lập Tổ biên tập Cẩm nang Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Tổ biên tập Cẩm nang Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổ biên tập) gồm các thành viên như sau:
1. Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch.
2. Tổ phó: Ông Trần Văn Công, Trưởng phòng Hội nhập và Đầu tư, Vụ Hợp tác quốc tế.
3. Ủy viên:
a) Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý xây dựng cơ bản, Tổng cục Thủy lợi;
b) Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp;
c) Ông Lê Văn Thành, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ;
d) Bà Phạm Kim Dung, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Chăn nuôi;
đ) Ông Phạm Văn Thành, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Trồng trọt;
e) Ông Trần Thanh Dương, Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản;
g) Ông Mai Đức Chính, Chuyên viên Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối;
h) Ông Ngô Trường Sơn, Chuyên viên Vụ Kế hoạch;
i) Bà Nguyễn Hoàng Linh, Chuyên viên Vụ Kế hoạch;
k) Bà Đặng Thị Tuyết Minh, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Thư ký Tổ Biên tập.
Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ biên tập
1. Xây dựng đề cương chi tiết của Cẩm nang; phối hợp, cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình xây dựng Cẩm nang. Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và hình thức của Cẩm nang.
2. Báo cáo nghiệm thu và phát hành Cẩm nang Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Việt Nam gồm sách và đĩa DVD.
Điều 3. Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ của các thành viên do Tổ trưởng phân công.
Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi