Quyết định 1937/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Cảng Nha Trang về làm thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1937/QĐ-BGTVT

Quyết định 1937/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Cảng Nha Trang về làm thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1937/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành:06/07/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hàng hải

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------

Số: 1937/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CẢNG NHA TRANG VỀ

LÀM THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;

Căn cứ Công văn số 4192/VPCP-ĐMDN ngày 22/6/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Cảng Quy Nhơn và Cảng Nha Trang về làm thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 1070/CHHVN-TCCB ngày 01/6/2009 và đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Tờ trình số 789/TT-HĐQT ngày 22/5/2009;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Chuyển nguyên trạng Cảng Nha Trang, thuộc Cục Hàng hải Việt Nam về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Điều 2.Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chỉ đạo việc giao, nhận Cảng Nha Trang theo đúng quy định hiện hành, báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện.

Trong quá trình bàn giao không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tiến hành các thủ tục chuyển đổi Cảng Nha Trang thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định hiện hành.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ tr­ưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng Nha Trang, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- UBND Tỉnh Khánh Hòa;
- Các đ/c Thứ tr­ưởng;
- Các Vụ thuộc Bộ GTVT
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB (Thm).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi