Quyết định 18/QĐ-BCĐPTDS 2024 Chương trình công tác của BCĐ Phòng thủ dân sự quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 18/QĐ-BCĐPTDS

Quyết định 18/QĐ-BCĐPTDS của Ban Chỉ đạo phòng thủ Dân sự Quốc gia ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc giaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:18/QĐ-BCĐPTDSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:16/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Ngày 16/02/2024, Ban Chỉ đạo phòng thủ Dân sự Quốc gia đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-BCĐPTDS về Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo phòng thủ Dân sự Quốc gia.

Theo đó, Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo phòng thủ Dân sự Quốc gia bao gồm:

1. Chỉ đạo xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản, kế hoạch, đề án:

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản:

 • Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;
 • Rà soát các VBQPPL dưới luật liên quan đến phòng thủ dân sự (theo Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Luật Phòng thủ dân sự);
 • Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phòng thủ dân sự quốc gia…

- Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch ứng phó sự cố, thảm họa các cấp:

 • Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch Phòng thủ dân sự giai đoạn 2021 – 2025;
 • Rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện các phương án ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa của từng địa phương theo cấp độ rủi ro;

- Chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, sự cố, thảm họa.

2. Chỉ đạo kiện toàn hệ thống tổ chức, lực lượng phòng thủ dân sự:

- Tổ chức lại Ban Chỉ đạo phòng thủ Dân sự Quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN thành Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia;

- Tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp;

- Điều chuyển Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về Bộ Quốc phòng quản lý, điều hành…

3. Chỉ đạo huấn luyện, tập huấn, diễn tập về phòng thủ dân sự:

- Huấn luyện:

 • Huấn luyện, đào tạo nhân viên điều khiển phương tiện thủy nội địa ứng phó với thảm họa đường thủy nội địa;
 • Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không ứng phó với thảm họa hàng không;
 • Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển ứng phó với thảm họa hàng hải…

- Công tác tập huấn:

 • Tập huấn, triển khai thực hiện Luật Phòng thủ dân sự;
 • Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng thủ dân sự; ứng phó, khắc phục các tình huống thảm họa cơ bản….

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 18/QĐ-BCĐPTDS tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG THỦ DÂN SỰ QUỐC GIA

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Số: 18/QĐ-BCĐPTDS

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành chương trình công tác năm 2024

của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

____________________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG THỦ DÂN SỰ QUỐC GIA

 

Căn cứ Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Quyết định số 55/QĐ-BCĐPTDS ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Trưởng Ban về ban hành Chương trình công tác đến năm 2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng tại Tờ trình số 151/TTr-BQP ngày 11 tháng 01 năm 2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Thành viên BCĐPTDS;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Ban chỉ đạo PTDS quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC;
- Lưu: VT, BCĐPTDS (2).

TRƯỞNG BAN
THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

 

 

BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG THỦ DÂN SỰ QUỐC GIA

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác năm 2024 của ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-BCĐPTDS ngày 18 tháng 02 năm 2024

của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia)

_________________

 

STT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN

1

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản

a

Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý I - II

b

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật liên quan đến phòng thủ dân sự (theo Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Luật Phòng thủ dân sự).

Các bộ, ngành, địa phương

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý l

c

Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phòng thủ dân sự quốc gia.

Các bộ, ngành, địa phương

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I - III

d

Tổng kết pháp luật tình trạng khẩn cấp; lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Tình trạng khẩn cấp; xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý I - IV

đ

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có nội dung quy định đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý I - IV

2

Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch ứng phó sự cố, thảm họa các cấp

a

Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch Phòng thủ dân sự giai đoạn 2021 - 2025.

Các bộ, ngành, UBND các cấp

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, UBND các cấp

Quý II

b

Rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện các phương án ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa của từng địa phương theo cấp độ rủi ro.

Các bộ, ngành, UBND các cấp

Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị

Thường xuyên

c

Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị bền vững, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Bộ Xây dựng

Các địa phương

Quý I - IV

d

Hoàn thiện hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường quốc gia. Hướng dẫn xây dựng, tổ chức thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ: Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý I - IV

3

Chỉ đạo công tác ứng phó

 

Chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, sự cố, thảm họa.

Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia

Các bộ, ngành và địa phương

Thường xuyên

II

CHỈ ĐẠO KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC, LỰC LƯỢNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ

1

Tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN thành Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN

Các bộ, ngành; các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương

Quý II - IV

2

Tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp.

Các bộ, ngành và địa phương

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II - IV

3

Điều chuyển Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về Bộ Quốc phòng quản lý, điều hành (theo Quyết định 1243/QĐ-TTg ngày 25/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ngành địa phương liên quan

Quý III, IV

4

Kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phòng thủ dân sự.

Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành

các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan

Quý I - IV

III

CHỈ ĐẠO HUẤN LUYỆN, TẬP HUẤN, DIỄN TẬP VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ

1

Huấn luyện

a

Huấn luyện, đào tạo nhân viên điều khiển phương tiện thủy nội địa ứng phó với thảm họa đường thủy nội địa.

Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II - III

b

Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không ứng phó với thảm họa hàng không.

Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II - III

c

Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển ứng phó với thảm họa hàng hải.

Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II - III

d

Huấn luyện ứng phó thảm họa tràn dầu cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm.

Bộ Quốc phòng

Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II - III

đ

Huấn luyện ứng cứu sập đổ công trình cho các đơn vị Công binh kiêm nhiệm.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương

Quý II - III

e

Huấn luyện ứng phó thảm họa hóa chất độc, bức xạ hạt nhân.

Bộ Quốc phòng

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương

Quý II - III

g

Huấn luyện 5 đội Hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa: Đội Cứu sập, Đội Khắc phục hậu quả môi trường, Đội Quân y cứu trợ thảm họa, Đội Tàu TKCN trên biển, Đội sử dụng chó nghiệp vụ sẵn sàng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, thảm họa theo hiệp định ASEAN.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý II - IV

h

Huấn luyện ứng phó sự cố, thảm họa sập, đổ hầm lò cho lực lượng cấp cứu mỏ chuyên trách và kiêm nhiệm.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Tập đoàn CN Than - Khoáng sản và các bộ, ngành có liên quan

Quý II, III

i

Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm ứng phó thảm họa cháy, nổ.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I - IV

2

Công tác tập huấn

a

Tập huấn, triển khai thực hiện Luật Phòng thủ dân sự (theo Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật Phòng thủ dân sự).

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III

b

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng thủ dân sự; ứng phó, khắc phục các tình huống thảm họa cơ bản.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành

Các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II - IV

3

Chỉ đạo công tác diễn tập

a

Diễn tập phòng thủ dân sự hoặc diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; ứng phó chữa cháy rừng trên địa bàn.

UBND, Ban Chỉ huy PTDS - PCTT&TKCN cấp tỉnh

Các bộ, ngành địa phương liên quan

Quý II - III

b

Các tỉnh: Thái Bình diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn; Vĩnh Phúc diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố hồ, đập và tìm kiếm cứu nạn; Cà Mau diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa cháy nổ, hóa chất độc xạ và TKCN tại nhà máy Khí - Điện - Đạm Cà mau.

UBND các tỉnh: Thái Bình, Vĩnh Phúc, Cà Mau

Các bộ, ngành địa phương liên quan

Quý II - III

c

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng cứu sập đổ công trình, phòng cháy, chữa cháy, hóa chất độc xạ khu công nghiệp có triển khai bệnh viện dã chiến.

Bộ Quốc phòng và UBND Thành phố Hà Nội

Bộ Công an, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan

Quý III

d

sẵn sàng tham gia diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành và địa phương liên quan

Quý III - IV

đ

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực (tại Tỉnh Thừa Thiên Huế).

Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Các bộ, ngành và địa phương liên quan

Quý II - IV

e

Diễn tập ứng phó sự cố môi trường liên tỉnh (địa bàn các tỉnh Quân khu 1 và BTL Thủ đô Hà Nội).

Bộ Quốc phòng

Bộ TN&MT và UBND TP Hà Nội và các tỉnh liên quan

Quý II - IV

g

Diễn tập tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm chung lần thứ 2 với Hải quân Liên bang Nga.

Bộ Quốc phòng

Liên bang Nga, các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II - III

h

Diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

Bộ Công an

Các bộ, ngành và địa phương liên quan

Quý I - IV

i

Diễn tập TKCN an ninh hàng hải trong vùng nước cảng biển; Diễn tập phối hợp xử lý thông tin TKCN trên biển. Diễn tập khẩn nguy tại các cảng hàng không, sân bay; Diễn tập vận hành cơ chế TKCN hàng không.

Bộ Giao thông vận tải

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý II - IV

k

Diễn tập tổ chức neo đậu, tránh trú bão cho các tàu cá tại các khu neo đậu tránh trú bão.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành và địa phương

Quý l - III

IV

CHỈ ĐẠO TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, BIÊN SOẠN TÀI LIỆU VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ

1

Xây dựng nội dung, chương trình cơ bản và biên soạn tài liệu huấn luyện phòng thủ dân sự cho các đối tượng.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương

Quý I - IV

2

Tuyên truyền Luật Phòng thủ dân sự và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản liên quan về phòng thủ dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng (Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ trưởng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật Phòng thủ dân sự).

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Trong năm

3

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về phòng thủ dân sự và các thảm họa cho cộng đồng.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài TNVN, Đài THVN, TTXVN

Các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, địa phương

Trong năm

4

Tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa tràn dầu; hóa chất độc xạ; sự cố chất thải và môi trường; TKCN hàng hải; thảm họa tàu, thuyền trên biển theo Công ước SAR 79 và ứng phó với động đất, sóng thần, lũ lụt, Luật Phòng thủ dân sự tại 09 tỉnh, thành phố.

Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải

Ban Chỉ huy PTDS các tỉnh, thành phố: Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau, cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II - IV

V

CHỈ ĐẠO HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Trao đổi thông tin, huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai với các nước trong khối ASEAN, ARF, ADMM+; tìm kiếm sự hỗ trợ, hợp tác của các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức khu vực và quốc tế về ứng phó tình huống sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Các bộ, ngành, địa phương

Trong năm

2

Hợp tác với Philippin về lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển; hợp tác với Campuchia và Thái Lan ứng phó sự cố tràn dầu vùng vịnh Thái Lan.

Bộ Công Thương

Bộ Quốc phòng các bộ, ngành liên quan

Trong năm

3

Thực hiện Thỏa thuận về cơ chế hợp tác chung ASEAN trong chuẩn bị và ứng phó thảm họa tràn dầu.

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Quốc phòng các bộ, ngành liên quan

Trong năm

VI

CHỈ ĐẠO ĐẦU TƯ, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHÒNG THỦ DÂN SỰ

1

Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thao trường, các công trình bảo đảm cho huấn luyện, tập huấn, diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó các sự cố, thảm họa.

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ Quốc phòng, cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành, địa phương

Theo kế hoạch đầu tư trung hạn

2

Đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở huấn luyện cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phòng thủ dân sự.

Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương

Các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành, địa phương

Theo dự toán ngân sách năm 2024

3

Chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn bộ, ngành, địa phương đưa nhiệm vụ PTDS vào kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương

Quý I - IV

4

Nghiên cứu phương án chuẩn bị cơ số thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cho nhiệm vụ ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và TKCN.

Bộ Y tế, UBND các địa phương

Các bộ, ngành và địa phương liên quan

Quý I - IV

5

Chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhiệm vụ ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và TKCN.

Bộ Công Thương, UBND các địa phương

Các bộ, ngành và địa phương liên quan

Quý l - IV

6

Tiếp nhận thiết bị quan trắc phóng xạ trong môi trường khí và môi trường biển thuộc dự án EU-ASEANTOM của Liên minh Châu Âu hỗ trợ xây dựng Mạng quan trắc và cảnh báo sớm phóng xạ khu vực Đông Nam Á.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý I - IV

VII

CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO

1

Kiểm tra triển khai thực hiện Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và hoạt động phòng thủ dân sự định kỳ tại các bộ, ngành, địa phương.

Thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các cấp

Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II - III

2

Kiểm tra công tác triển khai xây dựng các dự án đầu tư phát triển lĩnh vực phòng thủ dân sự.

Thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các cấp

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý II - IV

3

Kiểm tra công tác quán triệt, triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự ở một số đơn vị chuyên trách của các bộ, ngành.

Văn phòng Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý IV

4

Kiểm tra công tác xây dựng thao trường, các công trình bảo đảm cho đào tạo, huấn luyện, tập huấn, diễn tập phòng thủ dân sự.

Các thành viên Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia

Các bộ, ngành liên quan

Quý III - IV

5

Tổng hợp báo cáo 6 tháng, báo cáo năm công tác phòng thủ dân sự.

Văn phòng Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ ngành, địa phương

Quý II, IV

VIII

HỘI NGHỊ

1

Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phòng thủ dân sự năm 2024.

Trưởng ban Chỉ đạo

Thành viên BCĐ, các bộ ngành địa phương

Quý I - II

2

Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Các bộ, ngành

Quý I/2025

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi