Quyết định 1694/QĐ-BTTTT kiện toàn Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1694/QĐ-BTTTT

Quyết định 1694/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1694/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành:06/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ TTTT kiện toàn HĐQL Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Ngày 06/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1694/QĐ-BTTTT về việc về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Cụ thể, kiện toàn Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung như sau: ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng; các ủy viên gồm: ông Lâm Nguyễn Hải Long-Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công viên phần mềm Quang Trung; ông Lê Quốc Cường-Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh; …

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ cụ thể của thành viên Hội đồng. Trong quá trình hoạt động, số lượng thành viên Hội đồng có thể được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình kểt nạp thành viên của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1694/QĐ-BTTTT tại đây

tải Quyết định 1694/QĐ-BTTTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

________

Số: 1694/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung;

Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 3238/UBND-KT ngày 01 tháng 9 năm 2020 về thành viên tham gia Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (gọi tắt là Hội đồng) với thành phần gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Các Ủy viên:

- Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, Ủy viên thường trực;

- Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

- Ông Trương Minh Huy Vũ, Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên;

- Ông Hoàng Bảo Hùng, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên.

Điều 2. Trong quá trình hoạt động, số lượng thành viên Hội đồng có thể được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình kết nạp thành viên của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1765/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- UBND Tp Hồ Chí Minh (để p/h);

- Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh (để p/h);

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh;

- Giám đốc Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh;

- Sở TTTT Tp Hồ Chí Minh (để p/h);

- Công ty TNHH MTV Phát triển CVPM Quang Trung (để t/h);

- Khu Cồng nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh (để t/h);

- Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế (để t/h);

- Cổng TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Lưu: VT, CNTT (30).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi