Quyết định 1631/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương, dư toán các dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch tổng hợp mở mới năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
Số: 1631/QĐ-BNN-KH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ THIẾT KẾ QUY HOẠCH TỔNG HỢP MỞ MỚI NĂM 2011
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-BNN-KH ngày 09/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt danh mục các dự án thiết kế quy hoạch, điều tra cơ bản mở mới năm 2011 và phân giao nhiệm vụ quản lý;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định đề cương, dự toán các dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch tổng hợp mở mới năm 2011 do vụ Kế hoạch quản lý (danh sách thành viên Hội đồng kèm theo).
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định Đề cương, dự toán các dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch tổng hợp mở mới năm 2011 theo quy định hiện hành. Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, các thành viên Hội đồng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, KH.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCHTrang Hiếu Dũng
 
 
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG DỰ TOÁN CÁC DỰ ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH TỔNG HỢP MỞ MỚI NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 1631/QĐ-BNN-KH ngày 15 tháng 10 năm 2010)

TT
Họ và Tên
Đơn vị/ Chức vụ
Vị trí
1
Trang Hiếu Dũng
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch
Chủ tịch
2
Đào Quốc Luân
Chuyên viên chính – Vụ Kế hoạch
Thành viên
3
Nguyễn Văn Hà
Chuyên viên chính – Vụ Kế hoạch
Thành viên
4
Nguyễn Đình Chung
Chuyên viên – Vụ Kế hoạch
Thành viên
5
Phan Tiểu Long
Chuyên viên – Vụ Kế hoạch
Thư ký
6
Trần Hoàng Hiệp
Chuyên viên – Vụ Kế hoạch
Thành viên
7
Đại diện Vụ Tài chính
 
Thành viên
8
Nguyễn Thức Thi
TP Quy hoạch – Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp
Thành viên
 
PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG DỰ TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN TỔNG HỢP MỞ MỚI NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 1631/QĐ-BNN-KH ngày 15 tháng 10 năm 2010)

TT
Họ và Tên
Đơn vị/ Chức vụ
Vị trí
1
Trang Hiếu Dũng
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch
Chủ tịch
2
Đào Quốc Luân
Chuyên viên chính – Vụ Kế hoạch
Thành viên
3
Nguyễn Văn Hà
Chuyên viên chính – Vụ Kế hoạch
Thành viên
4
Nguyễn Đình Chung
Chuyên viên – Vụ Kế hoạch
Thành viên
5
Phan Tiểu Long
Chuyên viên – Vụ Kế hoạch
Thư ký
6
Trần Hoàng Hiệp
Chuyên viên – Vụ Kế hoạch
Thành viên
7
Đại diện Vụ Tài chính
 
Thành viên
8
Đại diện Trung tâm tin học và Thống kê
 
Thành viên
9
Lê Trung Hiếu
Chuyên viên Vụ Nông nghiệp Thủy sản – Tổng cục Thống Kê
Thành viên
 
 

thuộc tính Quyết định 1631/QĐ-BNN-KH

Quyết định 1631/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương, dư toán các dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch tổng hợp mở mới năm 2011
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1631/QĐ-BNN-KHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trang Hiếu Dũng
Ngày ban hành:15/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi