Quyết định 5358/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thay đổi cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----------------

Số: 5358/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI CÁN BỘ THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO

 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BÔXIT TÂY NGUYÊN

-----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức đăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 650/TTg-KTN ngày 29 tháng 4 năm 2009 về việc giao các Bộ, ngành và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ nhằm phát triển ngành công nghiệp khai thác bôxit, sản xuất alumin;

Căn cứ công văn số 5756/UBND ngày 17 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thay đổi uỷ viên Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử các ông có tên sau đây tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên (Ban Chỉ đạo):
1. Ông Phạm Văn Đa - Giám đốc Sở Công Thương Lâm Đồng thay ông Nguyễn Tri Diện - nguyên Giám đốc Sở Công Thương Lâm Đồng đã được cử tham gia Ban Chỉ đạo tại Điều 1 Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ Công Thương.
2. Ông Thái Văn Cần - Chuyên viên Vụ Công nghiệp nặng thay ông Lâm Thiên Hoan - Chuyên viên Vụ Công nghiệp nặng đã được cử tham gia Ban Chỉ đạo tại Điều 1 Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ Công Thương.
Điều 2. Các ông Phạm Văn Đa, Thái Văn Cần có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ Công Thương và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ban hành kèm theo Quyết định số 5455/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công Thương.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Công nghiệp nặng, Tổ chức cán bộ, Tài chính và các ông Phạm Văn Đa, Thái Văn Cần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 5358/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thay đổi cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 5358/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 14/10/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!