Quyết định 141/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp tổ chức và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 141/1998/QĐ-TTG
NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 1998 VỀ VIỆC SẮP XẾP TỔ CHỨC VÀ
BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 324/CT ngày 11 tháng 9 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc tổ chức lại mạng lưới các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Quyết định số 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 82/CP ngày 1 tháng 5 năm 1971 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động;

Xét đề nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động vào danh sách các Viện nêu tại Mục 1 Điều 1 của Quyết định số 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ.

 

Điều 2. Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động chịu sự quản lý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự chỉ đạo về các hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

Điều 3. Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động có các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ về An toàn và Vệ sinh lao động do Nhà nước giao:

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ về An toàn và Vệ sinh lao động.

- Tham gia xây dựng và đánh giá các chỉ tiêu về An toàn và Vệ sinh lao động, tác động môi trường và điều kiện làm việc của người lao động; biên soạn các tiêu chuẩn về An toàn và Vệ sinh lao động.

- Xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của Viện đáp ứng với yêu cầu phát triển của lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ bảo hộ lao động.

2. Thực hiện nhiệm vụ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao:

- Giúp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia cùng các cơ quan thẩm quyền của Nhà nước trong việc xây dựng chế độ, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về An toàn và Vệ sinh lao động.

- Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp tổ chức, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong hệ thống Công đoàn.

3. Thông tin, tư vấn, tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức an toàn và vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý, người sử dụng lao động và người lao động; tham gia với các cơ sở đào tạo trong việc đào tạo cán bộ về An toàn và Vệ sinh lao động theo quy định của Nhà nước.

4. Thực hiện các dịch vụ và hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường phù hợp với quy định của Nhà nước.

 

Điều 4. Biên chế của Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động được tính trong khu vực sự nghiệp khoa học do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xác định hàng năm.

Kinh phí hoạt động của Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động bao gồm kinh phí do Nhà nước cấp từ ngân sách, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp và từ các nguồn kinh phí khác.

 

Điều 5. Cơ cấu, tổ chức của Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động:

1. Lãnh đạo Viện gồm có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng. Viện trưởng và các Phó Viện trưởng do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về toàn bộ các hoạt động của Viện. Các Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng theo sự phân công của Viện trưởng.

2. Cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Viện do Viện trưởng đề nghị, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định.

 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam căn cứ Quyết định này để ban hành Điều lệ hoạt động của Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động phù hợp với quy định chung.

 

Điều 7. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 141/1998/QĐ-TTg

Quyết định 141/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp tổ chức và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:141/1998/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành:01/08/1998Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 141/1998/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi