Quyết định 1406/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
----------
Số: 1406/QĐ-KTNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế
------------------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-KTNN ngày .../..../2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm toán môi trường;  
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng Kiểm toán môi trường:
1. Chức năng
Phòng Kiểm toán môi trường có chức năng tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tham gia hội nhập quốc tế của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán môi trường; xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển, quy trình về kiểm toán môi trường; tổ chức triển khai và áp dụng kiểm toán môi trường trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
2. Nhiệm vụ
a) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản quy định cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách, cẩm nang hướng dẫn, quy trình về kiểm toán môi trường;
b) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị trong ngành đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước về mục tiêu, chiến lược, kế hoạch kiểm toán môi trường dài hạn, trung hạn và hàng năm;
c) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế trong việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành tham gia các Nhóm công tác, các Đề án nghiên cứu quốc tế, các cuộc kiểm toán song song, kiểm toán chung trong lĩnh vực kiểm toán môi trường với các cơ quan kiểm toán tối cao của ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI.
d) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán môi trường trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kiểm toán môi trường cho các đơn vị trong ngành;
đ) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kiểm toán môi trường;
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giao hoặc ủy quyền.
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ chi tiết của Phòng Kiểm toán môi trường sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.
Điều 3. Biên chế và nhân sự
1. Biên chế: Tùy từng thời điểm cụ thể, Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ quyết định biên chế và cơ cấu công chức của Phòng Kiểm toán môi trường cho phù hợp.
2.Phòng Kiểm toán môi trường có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công chức của Kiểm toán nhà nước.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (05).
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
 
 
Đã ký
 
 
 
 
Nguyễn Hữu Vạn

 

thuộc tính Quyết định 1406/QĐ-KTNN

Quyết định 1406/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1406/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành:02/10/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Kế toán-Kiểm toán
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1406/QĐ-KTNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi