Quyết định 1306/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ thể thao

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1306/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1306/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ thể thao
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1306/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Thị Bích Liên
Ngày ban hành:21/04/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B VĂN HÓA TH THAO VÀ DU LỊCH
-------
Số: 1306/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỂ THAO
------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;
Căn c Thông tư s 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố HChí Minh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ thể thao trực thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ thể thao có chức năng tổ chức các hoạt động khoa học, công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, năng lực nghiên cứu và khả năng ứng dụng khoa học va công nghệ của giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý, viên chức của nhà trường; thực hiện các dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.
Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ thể thao (sau đây gọi tắt là Viện) là tổ chức sự nghiệp có thu trực thuộc Trương Đại học Thể dục thể thao Thanh phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí hoạt động; có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; biên chế của Viện nằm trong tổng biên chế của Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chi Minh được giao hàng năm.
Điều 2. Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện, đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; quản lý Viện theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ;
- Hồ sơ nội vụ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, HC(25)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi