Quyết định 1010/QĐ-BHXH 2016 về cơ cấu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1010/QĐ-BHXH

Quyết định 1010/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1010/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:07/10/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------
Số: 1010/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
-------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Vị trí và chức năng
Ban Hợp tác quốc tế là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng giúp Tổng Giám đốc thực hiện các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Ban Hợp tác quốc tế chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc phê duyệt chiến lược phát triển hợp tác quốc tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Là đầu mối giúp Tổng Giám đốc quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Ngành.
3. Thực hiện kế hoạch thiết lập, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các tổ chức quốc tế. Xây dựng các kế hoạch hợp tác chung, các biên bản hợp tác khung và các kế hoạch thực hiện hợp tác ký kết giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các tổ chức quốc tế trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
4. Chủ trì đề xuất trình Tổng Giám đốc việc đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngành.
5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuẩn bị các đề án, dự án vận động, tiếp nhận nguồn tài trợ quốc tế. Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án quốc tế tài trợ; theo dõi, tổng hợp báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước về công tác tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ quốc tế theo quy định.
6. Đề xuất trình Tổng Giám đốc về nội dung, thành phần các đoàn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đi công tác nước ngoài hoặc các đoàn khách quốc tế vào làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chuẩn bị nội dung và thủ tục đi công tác nước ngoài cho các đoàn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đón tiếp, phục vụ các đoàn nước ngoài vào làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các đoàn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra nước ngoài.
7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu, văn bản cần thiết để phục vụ Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đón tiếp, trao đổi và làm việc với các đối tác nước ngoài về nội dung hợp tác quốc tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
8. Tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện các quy định về công tác đối ngoại của Nhà nước và của Ngành.
9. Thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch, lễ tân, lễ tiết đối ngoại theo quy định.
10. Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ trong việc tham mưu trình Tổng Giám đốc cử công chức, viên chức tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài, đào tạo quốc tế trong và ngoài nước.
11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì; tham gia tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
12. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Tổng Giám đốc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức quốc tế có đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Ngành.
13. Thực hiện công tác thông tin đối ngoại, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại.
14. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, lưu trữ trong lĩnh vực phụ trách theo quy định hiện hành.
15. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị theo quy định.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.
Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành
1. Ban Hợp tác quốc tế do Trưởng ban quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp việc Trưởng ban có các Phó Trưởng ban. Trưởng ban và Phó Trưởng ban do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.
2. Trưởng ban ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đúng quy định.
3. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Trưởng ban phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Trưởng ban được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Cơ cấu tổ chức gồm 02 phòng:
a) Phòng Tổng hợp - ASEAN;
b) Phòng Nghiệp vụ.
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng do Trưởng Ban Hợp tác quốc tế xây dựng trình Tổng Giám đốc quyết định.
Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp việc Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của Trưởng ban.
2. Biên chế của Ban Hợp tác quốc tế do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Ban được tuyển dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban
1. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này.
2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban.
3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ban; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Ban; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.
4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng Giám đốc.
5. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 405/QĐ-BHXH ngày 23/4/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế.
Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- HĐQL (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB (5).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi